Moçambique

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/mocambique/

Moçambique på södra Afrikas östkust genomled frihetskrig från Portugal och ett blodigt inbördeskrig innan fred slöts 1992. Runt en miljon människor hade då mist livet. Landet har sedan haft relativt god ekonomisk utveckling och politisk stabilitet. En stor del av invånarna lever ändå fortfarande i stor fattigdom. Det socialistiska Frelimo som tog makten vid självständigheten styrde först i en enpartistat och har senare vunnit i fria val.

Moçambique – Geografi och klimat

Moçambique är nästan dubbelt så stort som Sverige och breder ut sig längs den södra delen av Afrikas östkust. Vid landets närmare 250 mil långa kust finns flera vita sandstränder.

Yta
799 380 km2 (2022)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Sydafrika, Swaziland
Huvudstad med antal invånare
Maputo 1,23 miljoner (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Matola, Nampula, Beira, Chimoio, Tete
Högsta berg
Binga (2436 m ö h)
Viktiga floder
Zambezi, Limpopo, Ruvuma, Save

Moçambique – Befolkning och språk

Den etniska och språkliga mångfalden är stor i Moçambique. Av ett tiotal folkgrupper är bantufolket makua-lomwe i norr störst och utgör ungefär 40 procent av befolkningen. Överlag präglas förhållandet mellan folkgrupperna av tolerans.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bantufolken makua-lomwe, tsonga, shona med flera
Antal invånare
32 969 518 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
40 (2020)
Andel invånare i städerna
38 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
36,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,6 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
59 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
62 år (2021)
Förväntad livslängd för män
56 år (2021)
Språk
portugisiska är officiellt språk, ett 20-tal lokala språk (varav makua och tsonga är störst), swahili talas vid kusten

Moçambique – Religion

Religionsfrihet råder såväl enligt författningen som i praktiken. Drygt hälften av invånarna bekänner sig till kristendomen, och katolikerna är något fler än protestanterna. Knappt en femtedel av moçambikierna är muslimer.

Moçambique – Utbildning

Sedan den politiska situationen stabiliserades i mitten av 1990-talet har grundutbildningen förbättrats. Före pandemins utbrott 2020 var landet på väg att uppnå målet att alla barn ska börja skolan men smittspridningen kom att slå hårt mot många barns skolgång.  

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
63,4 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
93,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
55 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
18,8 procent (2021)

Moçambique – Sociala förhållanden

Över hälften av moçambikierna lever i fattigdom. Skillnaderna mellan stad och landsbygd är stora. De fattigaste moçambikierna bor på landet, medan nästan alla investeringar är koncentrerade till huvudstaden Maputo.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
63 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
37,2 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
51 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
34 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
43 procent (2023)

Moçambique – Kultur

Under kolonialtiden försökte portugiserna utrota den traditionella afrikanska kulturen, som de ansåg vara primitiv. Men under ytan levde de afrikanska traditionerna, musiken och danserna kvar. När befrielsekampen tog form under 1960-talet blev denna kultur åter synlig. I dag är makondefolkets traditionella masker och skulpturer, oftast omslingrande kroppar i ädelträ, beundrade världen över.

Moçambique – Seder och bruk

I Moçambique hänger mycket av ens anseende på hur man hanterar sociala situationer, men trots det är moçambikierna över lag öppna och välkomnande. Maten är ofta traditionell och varierar kraftigt lokalt. 

Moçambique – Äldre historia

Under de första århundradena efter Kristus invandrade bantutalande folk till det område som utgör dagens Moçambique. Från 700-talet växte swahili-kulturen fram i mötet mellan bantufolk och arabiska köpmän som slog sig ned vid kusten. På 1500-talet tog portugiser kontroll över handeln i Afrikas sydöstra kustområden. Slavhandeln var en viktig inkomstkälla. Under 1900-talets andra hälft växte protesterna mot det portugisiska kolonialstyret och 1964 inledde gerillarörelsen Frelimo en väpnad befrielsekamp. När diktaturen i Portugal störtades 1974, avvecklades kolonialväldet.

Moçambique – Modern historia

Efter självständigheten från kolonialmakten Portugal 1975 blev den tidigare gerillarörelsen Frelimo regeringsparti. Under Frelimo omvandlades landet till en kommunistisk enpartistat. Regimen utmanades av den väpnade motståndsrörelsen Renamo, och ett blodigt inbördeskrig bröt ut 1977. Kriget varade till 1992. Svår torka bidrog till att tvinga fram ett fredsavtal. Flerpartisystem och allmänna val infördes 1994.

Moçambique – Demokrati och rättigheter

Nära kopplingar mellan regeringspartiet och statsapparaten underminerar demokratin i Moçambique. En omfattande korruptionshärva avslöjades 2016 och flera högt uppsatta personer har gripits för sin inblandning i skandalen. Polisen anklagas ofta för att använda övervåld vid gripanden och i häktena.

Moçambique – Inrikespolitik och författning

Moçambique styrs sedan 1975 av vänsterpartiet Frelimo. Trots att det gått två decennier sedan ett långvarigt inbördeskrig tog slut är läget i landet fortsatt oroligt. Starka motsättningarna råder mellan regeringen och oppositionen, och i norr pågår ett islamistiskt uppror som har krävt flera tusen människors liv. 

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Moçambique/ Republiken Moçambique
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Filipe Nyusi (2015-)
Regeringschef
premiärminister Adriano Maleiane (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Frelimo 184, Renamo 60, MDM 6 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Frelimo 144, Renamo 89, MDM 17 (2014)
Valdeltagande
50,7 procent i president- och parlamentsvalet 2019, knappt 49 procent i valen 2014
Kommande val
president- och parlamentsval i oktober 2024

Moçambique – Utrikespolitik och försvar

Moçambique prioriterar de regionala förbindelserna, och relationen till Sydafrika är av avgörande betydelse för landet. Den socialistiska Frelimoregimen tidigare täta kontakter med Sovjetunionen och Östeuropa upphörde i slutet av 1980-talet. Numera är kontakterna med västvärlden goda..

Fakta – försvar

Armén
10 000 man (2022)
Flygvapnet
1 000 man (2022)
Flottan
200 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,51 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,3 procent (2021)

Moçambique – Ekonomisk översikt

Jämfört med grannländerna har Moçambique en blandad ekonomi, där såväl jordbruk och industri som handel och turism har en viktig roll. För sysselsättningen spelar jordbruket en avgörande roll. Ekonomin har drivits på av stora utländska investeringar inom gruvdrift och industri. Under 2010-talet lockades investerarna av nyupptäckta betydande naturgasfyndigheter utanför kusten i norr och stora koltillgångar.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
541 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,1 procent (2022)
Total BNP
17 851 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
27,5 procent (2021)
Industrins andel av BNP
21,9 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
40,1 procent (2021)
Inflation
11,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
104,5 procent (2022)
Utlandsskuld
62 819 miljoner US dollar (2021)
Valuta
metical
Varuexport
8 333 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
8 840 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-3,6 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
96 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kol, aluminium, naturgas, tobak, elektricitet, räkor, socker
Största handelspartner
Sydafrika, Indien, Kina, Förenade Arabemiraten
Mottaget bistånd per invånare
70 US dollar (2021)

Moçambique – Naturtillgångar, energi och miljö

Moçambique har goda tillgångar av en rad olika metaller och mineral, samt olja och fossilgas. Landet har också gott om vattenkraft. De senaste år har stora investeringar gjorts för att utvinna fyndigheterna men det råder alltjämt elbrist i landet.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
31 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
4 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
33,75 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,08 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
6 946 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
16 255 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Moçambique – Jordbruk och fiske

Jordbruket och industrin motsvara tillsammans närmare hälften av Moçambiques BNP, men jordbrukets betydelse är mycket större än så. Omkring 70 procent av den arbetsföra befolkningen arbetar med jordbruk, medan en tiondel är anställda inom industrin.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
27,5 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
52,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
46,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
21,9 procent (2021)