Utbildning

Skolväsendet har stora brister och andelen analfabeter är bland de högsta i världen. Bland män är andelen läs- eller skrivkunniga betydligt högre än bland kvinnor. Särskilt utsatta är kvinnorna på landsbygden.

Grundskolan är indelad i tre stadier på två år vardera. Efter det följer två stadier på fyra respektive tre år. Formellt är skolan obligatorisk och avgiftsfri för barn mellan 6 och 16 år, men i praktiken är andelen barn som börjar skolan bland de lägsta i regionen. 2016/2017 började 77 procent av pojkarna och 75 procent av flickorna skolan, medan endast 29 procent av eleverna fortsatte till högstadium och gymnasium. Ändå var det ett rejält lyft från början av 00-talet. Många nya skolor har byggts och fler lärare har rekryterats, särskilt till landsbygden. Ändå är lärarbristen skriande och klasserna mycket stora. 

På senare år har ökat våld från jihadistgrupper från jihadistgrupper lett till att omkring 1 100 skolor vid flera tillfällen har fått stänga. Särskilt utsatta är de norra och östra delarna av landet. I början av 2019 beräknades 54 000 elever vara drabbade.

Det finns tre statliga lärosäten för eftergymnasiala studier: ett universitet i Ouagadougou, en teknisk yrkesskola i Bobo-Dioulasso samt en lärarhögskola i Koudougou. Därutöver finns ett 10-tal privata högskolor.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0