Burkina Faso – Utbildning

Skolväsendet har stora brister och andelen analfabeter är bland de högsta i världen. Bland män är andelen läs- eller skrivkunniga betydligt högre än bland kvinnor, men skillnaderna är på väg att jämnas ut i yngre åldersgrupper. Det ökade våldet från jihadistgrupper gör att många barn inte kan gå i skolan. Dessutom stängdes skolorna under en period under coronapandemin.

Grundskolan är indelad i tre stadier på två år vardera. Efter det följer två stadier på fyra respektive tre år. Formellt är skolan obligatorisk och avgiftsfri för barn mellan 6 och 16 år, men i praktiken är andelen barn som börjar skolan bland de lägsta i regionen. 2019 gick, enligt FN-organet Unescos beräkningar, 75 procent av alla barn i skolan, medan omkring 30 procent av eleverna fortsatte till högstadium och gymnasium. Det var ett rejält lyft jämfört med början av 00-talet. Numera är flickorna något fler än pojkarna på högstadiet. Drygt sex av tio barn avslutar sina grundskolestudier. Många nya skolor har byggts på senare år och fler lärare har rekryterats, särskilt till landsbygden. Ändå är lärarbristen skriande och klasserna stora. 

På senare år har ökat våld från jihadistgrupper lett till att flera tusen skolor har tvingats stänga. Särskilt utsatta är de norra och östra delarna av landet. I slutet av 2022 beräknade Rädda Barnen att över en miljon eleverhade drabbats. 2020 hölls skolor och universitet också stängda under ett halvår på grund av coronapandemin.

Det finns tre statliga lärosäten för eftergymnasiala studier: ett universitet i Ouagadougou, en teknisk yrkesskola i Bobo-Dioulasso samt en lärarhögskola i Koudougou. Därutöver finns en rad privata högskolor. När det gäller högre utbildning är männen betydligt fler än kvinnorna.

Om våra källor

115088

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer här

Varukorg

Totalt 0