Burkina Faso

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/burkina-faso/

I det kustlösa och fattiga Burkina Faso i Västafrika är levnadsvillkoren svåra för de allra flesta. Ändå har landet utmärkt sig i kulturella sammanhang. Här anordnas vartannat år Afrikas största filmfestival. En folklig revolt 2014 ledde till att president Blaise Compaoré tvingades bort efter 27 år vid makten. I presidentvalet året efter fick landet sin första civila statschef på nästan 50 år. Men det gav inte det lugn många hoppats på, från 2015 har våld från jihadister krävt hundratals liv.

Geografi och klimat

Burkina Faso ligger i det inre av Västafrika, strax söder om Sahara. Det gränsar till Mali och Niger i norr och till Elfenbenskusten, Ghana, Togo och Benin i söder. Landets yta motsvarar knappt två tredjedelar av Sveriges.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
274 200 km2 (2018)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Mali, Benin, Niger, Togo, Ghana, Elfenbenskusten
Huvudstad med antal invånare
Ouagadougou 2 741 000 (uppskattning 2015)
Övriga större städer
Bobo-Dioulasso 721 000 (uppskattning 2015)
Högsta berg
Tenakourou (749 m ö h)
Viktiga floder
Mouhoun, Nazinon, Nakambe
Medelnederbörd/månad
Ouagadougou 0 mm (dec), 277 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Ouagadougou 32 °C (april), 25 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Burkina Faso har en ung befolkning, nära hälften av invånarna är under 15 år. Befolkningstillväxten är hög. Nästan två av tre burkinier bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är stor. Norra och östra Burkina Faso är glest befolkat, medan de centrala delarna av landet är kraftigt överbefolkade.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mossi, fulani, tuareger, bobo, mande, gurunsi, bwa, lobi, senufo med flera
Antal invånare
19 193 382 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
70 (2017)
Andel invånare i städerna
28,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
38,9 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,9 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,4 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
60 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2016)
Förväntad livslängd för män
60 år (2016)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. av de talrika inhemska språken används mossifolkets språk moré mest

Källor

Religion

Många burkinier utövar traditionella religiösa sedvänjor vid sidan av islam och kristendom, vilket bidrar till osäkra siffror om anhängare av olika religioner. Ett populärt talesätt är att hälften av befolkningen är muslimer, hälften är kristna och alla är animister.

Utbildning

Skolväsendet har stora brister och andelen analfabeter är bland de högsta i världen. Bland män är andelen läs- eller skrivkunniga betydligt högre än bland kvinnor. Särskilt utsatta är kvinnorna på landsbygden.

Grundskolan är indelad i tre stadier på två år vardera. Efter det följer två stadier på fyra respektive tre år. Formellt är skolan obligatorisk och avgiftsfri för barn mellan 6 och 16 år, men i praktiken är andelen barn som börjar skolan bland de lägsta i regionen. 2016/2017 började 77 procent av pojkarna och 75 procent av flickorna skolan, medan endast 29 procent av eleverna fortsatte till högstadium och gymnasium. Ändå var det ett rejält lyft från början av 00-talet. Många nya skolor har byggts och fler lärare har rekryterats, särskilt till landsbygden. Ändå är lärarbristen skriande och klasserna mycket stora. 

På senare år har ökat våld från jihadistgrupper från jihadistgrupper lett till att omkring 1 100 skolor vid flera tillfällen har fått stänga. Särskilt utsatta är de norra och östra delarna av landet. I början av 2019 beräknades 54 000 elever vara drabbade.

Det finns tre statliga lärosäten för eftergymnasiala studier: ett universitet i Ouagadougou, en teknisk yrkesskola i Bobo-Dioulasso samt en lärarhögskola i Koudougou. Därutöver finns ett 10-tal privata högskolor.

Om våra källor

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
76,4 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
41 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
37,7 procent (2015) 1
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
18,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
18,0 procent (2015)
1. kvinnor 28,3 procent, män 47,6

Källor

Kultur

Burkina Faso är berömt för filmfestivalen Fespaco som är den största på kontinenten. Festivalen hålls vartannat år i huvudstaden Ouagadougou. Burkina Faso har blivit ett centrum för afrikanskt filmskapande.

Massmedier

Press- och yttrandefrihet gäller enligt författningen, men det finns en lag som gör det möjligt att förbjuda medier som sprider falsk information eller hotar nationens säkerhet. Frispråkigheten i pressen är ändå stor jämfört med i många andra västafrikanska länder.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
16 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
98 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Omkring 85 procent av burkinierna får sitt levebröd från jordbruk och boskapsskötsel. De flesta lever i huvudsak av självhushåll. Även i städerna livnär sig många utanför den formella sektorn, genom till exempel gatuhandel.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,1 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
8,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Burkina Faso är ett av världens allra fattigaste länder. I FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI) hamnade Burkina Faso år 2014 på plats 181 av 187. Värst är läget i de torra ökenartade områdena i den norra delen av landet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
49 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,7 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,4 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,2 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
53,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
19,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
41 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
11 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Gästfrihet och artighet är viktiga egenskaper för burkinier. Det är en del av majoritetsfolket mossis kultur att en person inte bör dra till sig alltför mycket uppmärksamhet eller väcka avundsjuka genom att visa upp sig och sitt. I synnerhet gäller detta rika människor. Det är artigt att fråga hur någons familj mår, eftersom familjen är den givna referenspunkten i samhället.

Kommunikationer

Transportsystemen är dåligt utvecklade i Burkina Faso, även om stora investeringar har gjorts sedan millennieskiftet. Landets tusentals byar ligger ofta långt från en väg, som dessutom sällan är asfalterad och ofta inte farbar under regnperioden från juni till oktober.

Äldre historia

När den europeiska koloniseringen nådde det område som idag utgör Burkina Faso bodde där en rad olika folkslag. Dominerande var mossi, som hade upprättat två större riken: Wogodogo (Ouagadougou) och Yatenga. Dessa erövrades av fransmännen, som 1919 grundade kolonin Övre Volta. 1947 fick kolonin samma gränser som dagens Burkina Faso. Övre Volta vann sin självständighet 1960.

Modern historia

Efter självständigheten 1960 präglades Burkina Faso av ekonomiska problem, politiska kriser och kupper. Sedan Blaise Compaoré tagit makten i en militärkupp 1987 ledde han landet mot flerpartisystem och marknadsekonomi. Den förr så mäktiga militären förlorade i inflytande, samtidigt som den politiska oppositionen hölls nere. Compaoré och hans parti CDP dominerade hela statsapparaten fram till 2014 då en revolt tvingade honom att avgå.

Politiskt system

Burkina Faso är en republik med flerpartisystem. Mellan 1987 och 2014 dominerade dock den dåvarande presidenten Blaise Compaoré och hans parti CDP i hög grad den politiska scenen. Efter en folklig revolt hösten 2014 tog en militärstödd övergångsregering över makten i drygt ett år innan landet i allmänna val åter fick en civil, demokratiskt vald president i november 2015. Rättsväsendet ska enligt författningen vara oberoende, men domarna är ytterst ansvariga inför presidenten.

Demokrati och rättigheter

De demokratiska val som hölls 2015 har väckt hopp om en mer demokratisk utveckling i landet. Samtidigt utgör det ökade hotet från jihadiströrelser en risk för att samhällsklimatet ska öka på nytt och hota den starka tolerans som finns mellan olika religiösa grupper. Samtidigt finns ett starkt civilsamhälle och jämförelsevis frispråkiga medier. Rättsväsendet ska enligt författningen vara oberoende, men domarna är ytterst ansvariga inför presidenten.

Aktuell politik

I december 2015 fick Burkina Faso sin första civila statschef på nästan ett halvt sekel, då Roch Marc Christian Kaboré tillträdde som ny president. Detta kunde ske sedan Blaise Compaoré som hade dominerat burkinsk politik i 27 år hade tvingats lämna makten efter en folklig revolt hösten 2014. De förhoppningar som fanns om en lugnare och mer demokratisk utveckling i landet kom på skam, i hög grad på grund av ökat våld från olika jihadistgrupper och en allt sämre ekonomi.

Fakta – politik

Officiellt namn
Burkina Faso
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Roch Marc Christian Kaboré (2015–)
Regeringschef
premiärminister Christophe Dabiré (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets framstegsrörelse (MPP) 55, Unionen för framsteg och förändring (UPC) 33, Demokrati- och framstegskongressen (CDP) 18, småpartier 21 (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokrati- och framstegskongressen (CDP) 70, alliansen ADF-RDA 19, Unionen för framsteg och förändring (UPC) 19, småpartier 19 (2012)
Valdeltagande
60 % i president- och parlamentsvalet 2015
Kommande val
president- och parlamentsval 2020

Källor

Utrikespolitik och försvar

Burkina Faso har goda förbindelser med Frankrike och andra EU-länder men har haft mer komplicerade utrikesrelationer i den egna regionen. Numera samarbetar dock flera västafrikanska länder i kampen mot det växande hotet från islamistiska terrorister.

Fakta – försvar

Armén
6 400 man (2017)
Flygvapnet
600 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,1 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Odling och boskapsskötsel för husbehov utgör stommen i det fattiga Burkina Fasos ekonomi och sysselsätter de allra flesta burkinier. Guld gick 2009 om bomull som Burkina Fasos viktigaste exportvara. Industrisektorn i övrigt är liten och outvecklad. Bomullsproduktionen är dock fortfarande mycket viktig och sysselsätter runt tre miljoner människor.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
731 US dollar (2018)
Total BNP
14 442 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
6,5 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
28,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
5,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
43,2 procent (2018)
Inflation
1,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
42,9 procent (2018)
Utlandsskuld
3 119 miljoner US dollar (2017)
Valuta
västafrikansk franc
Varuexport
3 242 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
3 248 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 894 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
52 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
guld, bomull, sheanötter
Största handelspartner
Elfenbenskusten, Frankrike, Kina

Källor

Naturtillgångar och energi

Det finns goda mineraltillgångar i Burkina Faso, men endast en liten del av dem utvinns. Viktigast för ekonomin är guldet, som sedan 2009 är landets viktigaste exportprodukt.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
2 849 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
74,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Burkina Faso är en jordbruksekonomi. De allra flesta burkinier är direkt eller indirekt beroende av jordbruket för sin försörjning. Många lever av självhushåll och odlar främst spannmål som hirs och durra. Andra vanliga basgrödor är majs och grönsaker.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
28,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
44,2 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn står för drygt en fjärdedel av Burkina Fasos bruttonationalprodukt (BNP) men sysselsätter bara en tiondel av de formellt anställda burkinierna. Förutom gruvnäring finns tillverkningsindustri.

Utrikeshandel

Burkina Fasos viktigaste exportvara är sedan 2009 guld, följt av bomull. Importen utgörs framför allt av kapitalvaror, olja och livsmedel. Landets största handelspartner är Schweiz, varifrån mycket av guldet säljs vidare, samt Frankrike, Kina, Indien och en del grannländer.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
3 242 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
3 248 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 894 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
52 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
guld, bomull, sheanötter
Största handelspartner
Elfenbenskusten, Frankrike, Kina

Källor

Turism

Turismen är liten men ökar för varje år. Flera stora kulturevenemang lockar besökare, bland annat den kända afrikanska filmfestivalen Fespaco som hålls i Ouagadougou vartannat år. Stora reservat av orörd natur med rikt djurliv lockar också turister.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
152 000 (2016)
Turistinkomster
109 000 000 US dollar (2015)
Turistinkomsternas andel av exporten
5,7 procent (2014)

Källor