Burkina Faso

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/burkina-faso/

I det kustlösa och fattiga Burkina Faso i Västafrika är levnadsvillkoren svåra för de allra flesta. Ändå har landet utmärkt sig i kulturella sammanhang. Här anordnas vartannat år Afrikas största filmfestival. En folklig revolt 2014 ledde till att president Blaise Compaoré tvingades bort efter 27 år vid makten. I presidentvalet året efter fick landet sin första civila statschef på nästan 50 år. Men det gav inte det lugn många hoppats på, från 2015 har våld från jihadister krävt hundratals liv.

Burkina Faso – Geografi och klimat

Burkina Faso ligger i det inre av Västafrika, strax söder om Sahara. Det gränsar till Mali och Niger i norr och till Elfenbenskusten, Ghana, Togo och Benin i söder. Landets yta motsvarar knappt två tredjedelar av Sveriges.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
274 200 km2 (2022)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Mali, Benin, Niger, Togo, Ghana, Elfenbenskusten
Huvudstad med antal invånare
Ouagadougou 2,8 miljoner (uppskattning 2020)
Övriga större städer
Bobo-Dioulasso 972 000 (uppskattning 2020)
Högsta berg
Tenakourou (749 m ö h)
Viktiga floder
Mouhoun, Nazinon, Nakambe
Medelnederbörd/månad
Ouagadougou 0 mm (dec), 277 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Ouagadougou 32 °C (april), 25 °C (jan)

Källor

Burkina Faso – Befolkning och språk

Burkina Faso har en ung befolkning, närmare hälften av invånarna är under 15 år. Befolkningstillväxten är hög, även om födelsetalen har fallit något under 2010-talet. Drygt två av tre burkinier bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är stor. Norra och östra Burkina Faso är glest befolkat, medan de centrala delarna av landet är kraftigt överbefolkade.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mossi, fulani, tuareger, bobo, mande, gurunsi, bwa, lobi, senufo med flera
Antal invånare
21 497 097 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
76 (2020)
Andel invånare i städerna
31 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
37,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,8 procent (2021)
Fertilitetsgrad
5,1 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,0 procent (2020)
Förväntad livslängd
62 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
62 år (2019)
Förväntad livslängd för män
61 år (2019)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. av de talrika inhemska språken används mossifolkets språk moré mest

Källor

Burkina Faso – Religion

Många burkinier utövar traditionella religiösa sedvänjor vid sidan av islam och kristendom, vilket bidrar till osäkra siffror om anhängare av olika religioner. Ett populärt talesätt är att hälften av befolkningen är muslimer, hälften är kristna och alla är animister.

Burkina Faso – Utbildning

Skolväsendet har stora brister och andelen analfabeter är bland de högsta i världen. Bland män är andelen läs- eller skrivkunniga betydligt högre än bland kvinnor, men skillnaderna är på väg att jämnas ut i yngre åldersgrupper. Det ökade våldet från jihadistgrupper gör att många barn inte kan gå i skolan. Dessutom stängdes skolorna under en period under coronapandemin.

Grundskolan är indelad i tre stadier på två år vardera. Efter det följer två stadier på fyra respektive tre år. Formellt är skolan obligatorisk och avgiftsfri för barn mellan 6 och 16 år, men i praktiken är andelen barn som börjar skolan bland de lägsta i regionen. 2019 gick, enligt FN-organet Unescos beräkningar, 75 procent av alla barn i skolan, medan omkring 30 procent av eleverna fortsatte till högstadium och gymnasium. Det var ett rejält lyft jämfört med början av 00-talet. Numera är flickorna något fler än pojkarna på högstadiet. Drygt sex av tio barn avslutar sina grundskolestudier. Många nya skolor har byggts på senare år och fler lärare har rekryterats, särskilt till landsbygden. Ändå är lärarbristen skriande och klasserna stora. 

På senare år har ökat våld från jihadistgrupper lett till att flera tusen skolor har tvingats stänga. Särskilt utsatta är de norra och östra delarna av landet. I slutet av 2022 beräknade Rädda Barnen att över en miljon eleverhade drabbats. 2020 hölls skolor och universitet också stängda under ett halvår på grund av coronapandemin.

Det finns tre statliga lärosäten för eftergymnasiala studier: ett universitet i Ouagadougou, en teknisk yrkesskola i Bobo-Dioulasso samt en lärarhögskola i Koudougou. Därutöver finns en rad privata högskolor. När det gäller högre utbildning är männen betydligt fler än kvinnorna.

Om våra källor

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
78,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
40 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
39,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,8 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
22,7 procent (2018)

Källor

Burkina Faso – Kultur

Burkina Faso är berömt för filmfestivalen Fespaco som är den största på kontinenten. Festivalen hålls vartannat år i huvudstaden Ouagadougou. Burkina Faso har blivit ett centrum för afrikanskt filmskapande.

Burkina Faso – Sociala förhållanden

Burkina Faso är ett av världens allra fattigaste länder. I FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI) hamnade Burkina Faso år 2019 på plats 182 av 189 länder. Mest utsatta är de människor som bor i de torra ökenartade områdena i den norra delen av landet. Hundratusentals människor har också tvingats fly undan våld från olika jihadistgrupper.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
54 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,5 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,3 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
47,2 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
21,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
40 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
6 procent (2020)

Källor

Burkina Faso – Seder och bruk

Gästfrihet och artighet är viktiga egenskaper för burkinier. Det är en del av majoritetsfolket mossis kultur att en person inte bör dra till sig alltför mycket uppmärksamhet eller väcka avundsjuka genom att visa upp sig och sitt. I synnerhet gäller detta rika människor. Det är artigt att fråga hur någons familj mår, eftersom familjen är den givna referenspunkten i samhället.

Burkina Faso – Äldre historia

När den europeiska koloniseringen nådde det område som idag utgör Burkina Faso bodde där en rad olika folkslag. Dominerande var mossi, som hade upprättat två större riken: Wogodogo (Ouagadougou) och Yatenga. Dessa erövrades av fransmännen, som 1919 grundade kolonin Övre Volta. 1947 fick kolonin samma gränser som dagens Burkina Faso. Övre Volta vann sin självständighet 1960.

Burkina Faso – Modern historia

Efter självständigheten 1960 präglades Burkina Faso av ekonomiska problem, politiska kriser och kupper. Sedan Blaise Compaoré tagit makten i en militärkupp 1987 ledde han landet mot flerpartisystem och marknadsekonomi. Compaoré och hans parti CDP dominerade hela statsapparaten fram till 2014 då en revolt tvingade honom att avgå och Roch Kaboré valdes till ny president.

Burkina Faso – Politiskt system

Informationen i detta kapitel har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Burkina Faso – Demokrati och rättigheter

Sedan början av 2022 styrs Burkina Faso av militären som dock har lovat att lämna över makten till en helt civil regering. Den demokratiskt valda regeringens oförmåga att bekämpa det ökade våldet från jihadistgrupper banade väg för kuppen. Samtidigt fanns farhågor om att islamistvåldet skulle kunna hota den starka tolerans som finns mellan landets olika religiösa grupper. Burkina Faso har också av tradition ett starkt civilsamhälle och jämförelsevis frispråkiga medier. 

Burkina Faso – Inrikespolitik och författning

När Roch Marc Christian Kaboré tillträdde som president 2015 fanns förhoppningar om en lugnare och mer demokratisk utveckling i Burkina Faso efter 27 år med auktoritärt styre. I stället följde en våg av jihadistvåld och i början av 2022 tog militären makten i en kupp med hänvisning till regeringens oförmåga att bekämpa islamisterna. Militärstyret störtades dock i en ny kupp i september samma år.

Fakta – politik

Officiellt namn
Burkina Faso
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
övergångspresidenten och juntaledaren Ibrahim Traoré (2022–) 1
Regeringschef
premiärminister Apollinaire Kyelem de Tembela (2022-)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets framstegsrörelse (MPP) 56, Demokrati- och framstegskongressen (CDP) 20, Ny tid för demokrati (NTD) 13, Unionen för framsteg och förändring (UPC) 12 samt en rad småpartier (2020) 2
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets framstegsrörelse (MPP) 55, Unionen för framsteg och förändring (UPC) 33, Demokrati- och framstegskongressen (CDP) 18, småpartier 21 (2015)
Valdeltagande
knappt 51 % i president- och parlamentsvalet 2020 3
Kommande val
Den militärjunta som tog makten hösten 2022 har utlovat fria val, men det är oklart när de kommer att hållas
1. Traoré tog makten i en kupp den 30 september 2022.
2. preliminärt resultat
3. På grund av det oroliga läget kunde valet inte genomföras i de mest våldsutsatta delarna av landet.

Källor

Burkina Faso – Aktuell politik

Informationen i detta kapitel har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Burkina Faso – Utrikespolitik och försvar

Burkina Faso har goda förbindelser med Frankrike och andra EU-länder men har haft mer komplicerade utrikesrelationer i den egna regionen. Numera samarbetar dock flera västafrikanska länder i kampen mot det växande hotet från islamistiska terrorister.

Fakta – försvar

Armén
6 400 man (2020)
Flygvapnet
600 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,7 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
8,5 procent (2020)

Källor

Burkina Faso – Ekonomisk översikt

Odling och boskapsskötsel för husbehov utgör stommen i det fattiga Burkina Fasos ekonomi. Till outvecklade näringar och politisk instabilitet kommer att Sahelområdets säkerhetsproblem – militant islamism – driver burkinier att överge landsbygden för en tillvaro som internflyktingar. Guld gick 2009 om bomull som Burkina Fasos viktigaste exportvara, men gruvorna är få och branschen räcker inte till för att ge staten stadga och befolkningen försörjning.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
858 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
6,7 procent (2021)
Total BNP
17 934 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
18,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
32,6 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
40,8 procent (2020)
Inflation
6,0 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
46,5 procent (2020)
Utlandsskuld
4 495 miljoner US dollar (2020)
Valuta
västafrikansk franc
Varuexport
3 928 miljoner US dollar (2019)
Varuimport
3 562 miljoner US dollar (2019)
Bytesbalans
-0,5 miljarder US dollar (2019)
Varuhandelns andel av BNP
47 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
guld, bomull, sheanötter
Största handelspartner
Elfenbenskusten, Frankrike, Kina
Bistånd per person
46 US dollar (2017)

Källor

Burkina Faso – Naturtillgångar, energi och miljö

Det finns goda mineraltillgångar i Burkina Faso, men endast en liten del av dem utvinns. Viktigast för ekonomin är guldet, som är landets viktigaste exportprodukt.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
5 000 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
64,9 procent (2019)

Källor

Burkina Faso – Jordbruk och industri

Burkina Faso är en jordbruksekonomi. De flesta burkinier är direkt eller indirekt beroende av jordbruket för sin försörjning. Många lever av självhushåll och odlar främst spannmål som hirs, durra, majs och ris samt frukt och grönsaker. Industrisektorn, inklusive gruvnäringen, är viktig för landete ekonomi men sysselsätter bara en liten del av den formella arbetskraften. 

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
18,4 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
44,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
22,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
32,6 procent (2020)

Källor