Burkina Faso

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/burkina-faso/

I Burkina Faso i Västafrika är livsvillkoren svåra för de flesta invånare. Ändå har landet utmärkt sig i kulturella sammanhang. Här anordnas vartannat år Afrikas största filmfestival. En folklig revolt 2014 ledde till att president Blaise Compaoré tvingades bort efter 27 år vid makten. I presidentvalet året därpå fick landet sin första civila statschef på nästan 50 år. Maktskiftet gav inte det lugn många hoppats på; våld från jihadister har krävt hundratals liv. 2022 tog militären makten med motiveringen att kampen mot jihadisterna måste trappas upp.

Burkina Faso – Geografi och klimat

Burkina Faso ligger i det inre av Västafrika, strax söder om Sahara. Landet gränsar till Mali och Niger i norr och Elfenbenskusten, Ghana, Togo och Benin i söder. Landytan motsvarar knappt två tredjedelar av Sverige. Burkina Faso har ett hett och torrt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
274 200 km2 (2022)
Tid
svensk -1 timme
Angränsande land/länder
Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana, Elfenbenskusten
Huvudstad med antal invånare
Ouagadougou 2,8 miljoner (uppskattning 2020)
Övriga större städer
Bobo-Dioulasso 972 000 (uppskattning 2020)
Högsta berg
Tenakourou (749 m ö h)
Viktiga floder
Mouhoun, Nazinon, Nakambe
Medelnederbörd/månad
Ouagadougou 0 mm (dec), 277 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Ouagadougou 32 °C (april), 25 °C (jan)

Burkina Faso – Befolkning och språk

I Burkina Faso lever drygt ett 60-tal olika folkslag, varav folkgruppen mossi utgör nästan hälften av invånarna. Landet har en hög befolkningstillväxt. Två av tre burkinier bor på landsbygden, men inflyttningen till städerna är stor. Landet är glesbefolkat i norr och öster, medan de centrala delarna är tätbefolkade.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mossi, fulani, tuareger, bobo, mande, gurunsi, bwa, lobi, senufo med flera
Antal invånare
22 673 762 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
76 (2020)
Andel invånare i städerna
32 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
37,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,2 procent (2022)
Förväntad livslängd
59 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2021)
Förväntad livslängd för män
57 år (2021)
Språk
franska är officiellt språk, av en mängd inhemska språk används mossifolkets språk moré mest

Burkina Faso – Religion

Många burkinier utövar traditionella religiösa sedvänjor vid sidan av islam och kristendom. Det gör uppgifter om antalet anhängare av olika religioner osäkra. Ett populärt talesätt är att hälften av befolkningen är muslimer, hälften är kristna och alla är anhängare av animism.

Burkina Faso – Utbildning

Skolväsendet i Burkina Faso har stora brister och andelen analfabeter i befolkningen är bland de högsta i världen. Betydligt fler män än kvinnor kan läsa och skriva, men skillnaderna är på väg att jämnas ut bland yngre burkinier. I områden som plågas av jihadisters framfart kan många barn inte gå i skolan av säkerhetsskäl.

Skolgången är formellt obligatorisk och avgiftsfri för alla barn mellan 6 och 16 år. Det första sexåriga stadiet är indelad i tre stadier om två år vardera. Därefter följer två stadier på fyra respektive tre år. I praktiken är andelen barn som börjar skolan bland de lägsta i regionen.

Närmare åtta av tio barn börjar lågstadiet, enligt FN-organet Unesco, men bara sex av tio fullföljer alla sex åren och endast hälften av dessa fortsätter till påbyggnadsstadierna. Något fler flickor än pojkar fullföljer det första påbyggnadsstadiet.

De styrande försöker höja utbildningsnivån bland invånarna genom att bygga nya skolor och anställa fler lärare, i synnerhet på landsbygden. Ändå är lärarbristen skriande och klasserna alldeles för stora.

Under de senaste åren har dessutom ökat våld från jihadistgrupper, särskilt i norr och öster, tvingat tusentals skolor att stänga. Enligt hjälporganisationen Rädda barnen stängdes över en miljon elever ute från skolan 2022 på grund av jihadisters våld.

Även under coronapandemin 2020–2021 hölls många skolor, och universitet, stängda i syfte att minska risken för smittspridning.

Det finns tre statliga lärosäten för eftergymnasiala studier: ett universitet i huvudstaden Ouagadougou, en teknisk yrkesskola i Bobo-Dioulasso samt en lärarhögskola i Koudougou. Därutöver finns en rad privatägda högskolor. Betydligt fler män än kvinnor skaffar sig en högre utbildning.

Om våra källor

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
46,0 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
78,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
40 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
22,0 procent (2022)

Burkina Faso – Sociala förhållanden

Burkina Faso är ett av världens allra fattigaste länder. I FN-organet UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI) hamnar Burkina Faso bland länder i det absoluta bottenskiktet. Mest utsatta är människor som bor i de ökenartade områdena i norr. Hundratusentals burkinier lever i armod efter att ha tvingats fly undan jihadisters våld.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
47 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
21,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,6 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
52 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
54 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
17 procent (2022)

Burkina Faso – Kultur

Burkina Faso är berömt för filmfestivalen Fespaco som är den största i Afrika och hålls vartannat år i huvudstaden Ouagadougou. Landet har utvecklats till ett centrum för afrikanskt filmskapande. Burkina Faso är också känt för sina masker.

Burkina Faso – Seder och bruk

Gästfrihet och artighet är viktiga egenskaper för burkinier. Otålighet uppfattas vanligtvis som ett tecken på bristande respekt. Hos majoritetsfolket mossi bör en person inte dra till sig för mycket uppmärksamhet eller väcka avundsjuka. Det gäller i synnerhet för rika människor.

Burkina Faso – Äldre historia

När den europeiska koloniseringen nådde det område som i dag utgör Burkina Faso var det bebott av en rad olika folkslag. Mossi dominerade och hade upprättat två större riken: Wogodogo (Ouagadougou) och Yatenga. Dessa erövrades av fransmännen, som 1919 grundade kolonin Övre Volta. Landet vann sin självständighet 1960.

Burkina Faso – Modern historia

Efter självständigheten från kolonialmakten Frankrike 1960 präglades Burkina Faso av ekonomiska problem, politiska kriser och kupper. Sedan Blaise Compaoré tagit makten i en militärkupp 1987 ledde han landet mot flerpartisystem och marknadsekonomi. Compaorés parti CDP dominerade hela statsapparaten fram till 2014 då en revolt tvingade honom att avgå och Roch Kaboré valdes till ny president.

Burkina Faso – Demokrati och rättigheter

Burkina Faso styrs av en militärjunta som tog makten i en kupp 2022. Samma år nedgraderades landet av Freedom House till den sämsta kategorin – ett icke fritt land. Sedan dess har Burkina Fasos traditionellt starka civilsamhälle, med relativt frispråkiga medier, kringskurits. Författningen är satt ur spel.

Burkina Faso – Inrikespolitik och författning

När Roch Marc Christian Kaboré blev president 2015 fanns förhoppningar om en mer demokratisk utveckling i Burkina Faso efter 27 års auktoritärt styre. I stället följde en våg av jihadistvåld och 2022 tog militären makten med hänvisning till regeringens oförmåga att bekämpa jihadisterna.

Fakta – politik

Officiellt namn
Burkina Faso
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
övergångspresident och juntaledare Ibrahim Traoré (2022–)
Regeringschef
premiärminister Apollinaire Kyelem de Tembela (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkets framstegsrörelse (MPP) 56, Demokrati- och framstegskongressen (CDP) 20, Ny tid för demokrati (NTD) 13, Unionen för framsteg och förändring (UPC) 12 samt en rad småpartier (2020) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkets framstegsrörelse (MPP) 55, Unionen för framsteg och förändring (UPC) 33, Demokrati- och framstegskongressen (CDP) 18, småpartier 21 (2015)
Valdeltagande
51 procent i president- och parlamentsvalet 2020 2
Kommande val
oklart i dagsläget
1. Preliminärt resultat
2. Valet kunde inte genomföras i de mest våldsutsatta delarna av landet

Burkina Faso – Utrikespolitik och försvar

Burkina Faso har traditionellt haft goda förbindelser med Frankrike och andra EU-länder, medan relationerna till grannländerna har varit mer ansträngda. Två militärkupper 2022 har kraftigt försämrat förbindelserna med Frankrike och med vissa aktörer i regionen. Samtidigt har Burkina Faso närmat sig Ryssland.

Fakta – försvar

Armén
6 400 man (2022)
Flygvapnet
600 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,89 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
9,6 procent (2021)

Burkina Faso – Ekonomisk översikt

Stommen i den burkinska ekonomin är odling och boskapsskötsel för husbehov. Samtidigt driver politisk oro och jihadistvåld landsbygdsbor från sina hem till städernas slum eller till ett liv som flyktingar. Guld passerade 2009 bomull som viktigaste exportvara, men gruvnäringen är fortfarande outvecklad och ger få arbetstillfällen.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
833 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,5 procent (2022)
Total BNP
18 885 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
20,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
29,3 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
40,9 procent (2022)
Inflation
14,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
54,3 procent (2022)
Utlandsskuld
10 297 miljoner US dollar (2021)
Valuta
västafrikansk franc
Varuexport
4 518 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
5 504 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
0,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
53 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
guld, bomull, frukt och grönsaker (2021)
Största handelspartner
Schweiz, Kina, Indien, Elfenbenskusten, Frankrike, USA (2021)
Mottaget bistånd per invånare
72 US dollar (2021)

Burkina Faso – Naturtillgångar, energi och miljö

Burkina Faso har goda mineraltillgångar, men endast en liten del av dem utvinns. Viktigast för ekonomin är guldet, som är landets viktigaste exportprodukt. Elektricitet alstras i huvudsak ur vattenkraft. Elbrist är ett stort samhällsproblem. Burkina Faso påverkas i hög grad av klimatförändringarna, bland annat regnar det allt mindre.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
19 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
5 procent (2014)
Utsläpp av växthusgaser totalt
32,26 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,54 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 457 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
15 408 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Burkina Faso – Jordbruk och industri

Burkina Faso är en jordbruksekonomi. De flesta burkinier är direkt eller indirekt beroende av jordbruket för sin försörjning. Många lever av självhushåll och odlar främst spannmål som hirs, durra, majs och ris samt frukt och grönsaker. Industrin, inte minst gruvdriften, är viktig för landets ekonomi men sysselsätter bara en liten del av den formella arbetskraften.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
20,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
44,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
22,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
29,3 procent (2022)