Uppbyggnaden

FAO räknar 190 medlemmar (2007), grupperade i fem regioner. EU-länderna representeras både enskilt och gemensamt som medlemsorganisation. Vartannat år sammanträder alla medlemmar i FAOs konferens, som är organisationens högsta beslutande organ. Här diskuteras och fastställs målen för den övergripande verksamheten och arbetsprogrammet samt budgeten för de följande två åren.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0