Inledning

Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization, FAO) är ett fackorgan vars främsta mål är att bekämpa hunger i världen. FAO arbetar för att förbättra avkastningen inom jord- och skogsbruk samt fiske. Syftet är att trygga människors tillgång till bra livsmedel och därmed höja levnadsstandarden och livskvaliteten, inte minst på landsbygden i fattiga länder.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0