FAO
Foto: Shutterstock/Rsool

FAO

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO grundades 1945 i syfte att bekämpa hunger i världen genom att bland annat trygga människors tillgång till bra livsmedel. FN-organets arbete spänner över fattigdomsbekämpning, katastrofbistånd, ökad och hållbar jordbruksproduktion, klimatförändringar, matpriser, genetisk mångfald och hållbart fiske med mera. Nästan alla världens länder är medlemmar.

FAO:s hemsida.

Varukorg

Totalt 0