2014

Senaste händelser

 • Januari

 • Obamas tal till nationen

  Låt 2014 bli ett handlingens år, säger president Obama i sitt årliga tal till nationen och riktar sig till de samarbetsovilliga republikanerna i kongressen. Han är samtidigt tydlig med att han inte kommer att tveka att agera själv utifrån sina befogenheter som president om kongressen inte kan enas. Så har Obama redan genom sin verkställande makt gett order om att minimi-ersättningen för företagare som anlitas av federala myndigheter ska höjas med 40 procent. 

 • Kritik mot massövervakning

  Ett oberoende federalt övervakningsorgan (Privacy and Civil Liberties Oversight Board) publicerar rapport om NSA:s program för massinsamling av amerikaners mobilsamtal. Man hävdar att programmet kan strida mot författningen och att det kränker den privata integriteten och menar att det måste avslutas. President Obama har själv föreslagit begränsningar för insamlingen av data från mobilsamtal.

 • Budget antagen

  Kongressen klubbar en ny budget för de federala utgifterna de närmaste två åren. Vissa justeringar och preciseringar av fördelningen av pengar har gjorts av överenskommelsen som antogs förra månaden.

 • Februari

 • Höjning av lånetak

  Representanthuset röstar ja till en höjning av gränsen för den amerikanska statsskulden strax innan taket skulle ha nåtts i slutet av februari. Försök från ledande republikaner i representanthuset att villkora höjningen av skuldtaket med krav på motåtgärder från demokraterna och Obama har då misslyckats. Sådana förslag har inte kunnat få tillräckligt stöd bland de republikanska ledamöterna. En dag senare antar även senaten höjningen.

 • Ändrat jordbruks- och livsmedelsstöd

  Kongressens bägge kamrar har till slut godkänt ett lagförslag om livsmedelsstöd till fattiga (food stamps) och jordbruksstödets utformning. Det har tagit över två år för lagen att gå igenom, bland annat på grund av oenighet mellan republikaner och demokrater om hur mycket livsmedelsstödet till fattiga skulle skäras ned. När det gäller stödet till jordbruket sker en omsvängning från direkta bidrag till bönder till försäkringar som ger ersättning vid prissänkningar eller dålig skörd.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0