Mars 2010

Senaste händelser

  • Mars

  • Klartecken för "Obamacare"

    Representanthuset röstar med knapp marginal ja till ett förslag om en ny sjukförsäkringlag, Affordable Care Act – som allmänt kommer att bli känd som Obamacare. Inga republikaner stöder förslaget som senaten godkänt i slutet av december 2009. Representanthuset godkänner också i en särskild procedur en rad förändringar till sjukförsäkringslagen. Dessa förändringar har demokraterna i senaten och representanthuset i samråd med Obama-administrationen enats om i förväg. Förändringarna ska sedan godkännas som ett separat lagförslag i senaten, där det då räcker med enkel majoritet för att de ska gå igenom. Genom denna taktik, kallad "reconciliation" (försoning, förlikning) i kongress-sammanhang, kan demokraterna undvika att republikanerna i senaten förhalar godkännandet av reformen. Ett par dagar senare undertecknar Obama sjukförsäkringsreformen, som därmed blir gällande lag. Strax därefter godkänns även förändringspaketet av kongressen, efter smärre justeringar som gjorts efter republikanskt motstånd. 

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0