Källor

Underlag till kapitlet Kuba: Utbildning har hämtats ur följande källor:

Europa World Plus
Münzinger Archiv
Unesco
Classbase
AFP
Artiklar i nordamerikansk press

(Källorna till uppgifterna i faktarutan listas under länken Källor i rutan.)

Varukorg

Totalt 0