2022

Senaste händelser

 • Januari

 • Stödpaket till hushållen

  Inflationen noteras ha nått sin högsta nivå sedan 2002. I december landade konsumentpriserna 36,1 procent högre än ett år tidigare, och viktiga basvaror finns bland de produkter som ökat ännu mer i pris och drar upp genomsnittet. Den turkiska valutan förlorade 44 procent av sitt värde gentemot USA-dollarn under helåret 2021, men president Erdoğan står fast vid en ekonomisk politik med låga räntor som han, i motsats till ekonomer, tror ska dämpa prisökningarna. 2023 ska det hållas val och Erdoğans opinionssiffror har försämrats, men han utlovar ett stödpaket riktat till bland andra landets äldre som ska få hjälp att betala hushållsgasen.

 • Februari

 • Turkiet: I Ukraina pågår krig

  Turkiet har bestämt sig för att klassificera pågående händelser i Ukraina som ett krig, inte (som Ryssland gör) som en militär operation. För turkisk del kan definitionen vara juridiskt viktig eftersom den påverkar möjligheten att reglera fartygstrafik genom Bosporen till Svarta havet. Montreuxkonventionen från 1936, som ger rätt för handelsfartyg att passera, ger också Turkiet rätt att stoppa örlogsfartyg i krigstid. Fartyg från länder belägna vid havet har dock rätt att uppsöka sin hemmahamn. Ukraina, sedan tre dagar utsatt för ett storskaligt militärt anfall från Ryssland, har begärt att Turkiet stoppar ryska fartyg. Till skillnad från andra Natoländer väljer Turkiet att inte införa sanktioner mot Ryssland.

 • Europarådet tar Erdoğan i örat

  Fallet med kulturmecenaten Osman Kavala, som hålls fängslad i Turkiet, leder till disciplinåtgärd i Europarådet. 2019 uppmanade Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Turkiet att frige Kavala. Utslagen är bindande för Europarådets medlemsländer. Ärendet förs nu tillbaka till domstolen, och ett nytt utslag kan leda till att Europarådets ministerkommitté (rådets styrande organ, som består av representanter för medlemsländerna) fattar beslut om att Turkiet ska förlora sin rösträtt, eller till och med sin plats i Europarådet. Bara en gång tidigare har ett sådant förfarande skett, det gällde ett liknande fall i Azerbajdzjan. Turkiet anklagar Kavala för att ha finansierat regeringsfientliga demonstrationer 2013 och för att ha haft del i kuppförsöket mot president Erdoğan 2016.

 • Flyg mellan Turkiet och Armenien återuppstår

  De första trafikflygningarna på två år mellan Turkiet och Armenien genomförs: ett efterlängtat resultat av att bottenfrusna förbindelser mellan länderna tinar (se 14 december 2021). Två bolag ska från och med nu genomföra sammanlagt fem flygningar per vecka i vardera riktningen. Gränsen hålls annars fortsatt stängd (landsvägstrafik sker på omvägar via Georgien eller Iran), och de har inte normala diplomatiska förbindelser.

 • Mars

 • Spärren till parlamentet sänks

  Parlamentet beslutar att ändra vallagen. Spärren för att få mandat sänks till 7 procent av rösterna. En av avsikterna med den hittillsvarande höga tröskeln (minst 10 procent av rösterna) har varit att stänga ute småpartier. De partier som tagit sig in har kunnat dela på många mandat, vilket gett AKP oproportionerligt mycket makt. Men 2022 har AKP motiv för att sänka spärren: det kan splittra oppositionspartierna, som har visat sig benägna att bilda allianser för att komma över spärren.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0