Juni 2022

Senaste händelser

 • Juni

 • Boris Johnson överlever misstroendeomröstning i egna partiet

  Premiärminister Boris Johnson överlever en misstroendeomröstning i sitt eget parti. Han får stöd av 211 av partiets parlamentsledamöter, medan 148 ledamöter vill att han ska tvingas avgå. Även om han själv framställer det som att partiet ger honom ett starkt mandat att fortsätta, menar de flesta bedömare att det är ett svidande nederlag för Boris Johnson (det är fler som röstar nej till honom än vid en liknande omröstning mot Theresa May i december 2018) och hans parti. Enlig Konservativa partiets regler kan ingen ny misstroendeförklaring läggas fram under ett år. Flera ledamöter som tidigare har stött Johnson säger öppet att de inte längre står bakom honom. 

 • Nya turer kring Nordirlandsprotokollet

  Den brittiska regeringen lägger fram ett lagförslag om att ensidigt riva upp delar av Nordirlandsprotokollet som är en del av den uppgörelse Storbritannien slöt med EU efter utträdet. En viktig del handlar om att EU-domstolen inte längre ska ha sista ordet vid eventuella tvister. Dessa ska istället avgöras av brittiska domstolar. Premiärminister Boris Johnson säger att det är det enda sättet att rädda fredsavtalet i Nordirland, där det största unionistpartiet DUP vägrar att delta i en regering om inte protokollet avskaffas. DUP har vägrat att delta i valet av ny talman i det provinsparlament som utsågs i maj så länge protokollet finns kvar. Samtidigt sätter den brittiska regeringen press på DUP genom att skjuta på den fortsatta lagstiftningsprocessen tills en ny regering finns på plats i Nordirland. Den brittiska regeringen pressas också av starka EU-skeptiska krafter inom det styrande Konservativa partiet som hotar att rösta nej till lagförslaget om det vattnas ur. EU anklagar Storbritannien för att genom lagförslaget bryta mot internationell lag och beslutar några dagar senare att återuppta en tidigare rättsprocess mot Storbritannien. 52 av de 90 ledamöterna i det nordirländska parlamentet tar samtidigt, i ett brev till Johnson, avstånd från planerna att riva upp protokollet. Den 26 juni röstar en majoritet av underhuset ja till den första läsningen av förslaget med röstsiffrorna 295 för och 221 emot. Inga konservativa ledamöter röstade emot lagförslaget.

 • Flyg med asylsökande till Rwanda stoppas

  Det första planet med asylsökande som Storbritannien tänker skicka till Rwanda stoppas i sista stund av Europadomstolen för mänskliga rättigheter (ECHR). Domstolens utslag gäller en av de sju asylsökande ombord, men ger de övriga sex möjlighet att överklaga. Tidigare hade appellationsdomstolen gett klartecken för transporten. Veckan efter säger vice premiärminister Dominic Raab att han har föreslagit en lagändring som innebär att ett beslut av ECHR ska kunna upphävas av brittiska domare (ett förslag om detta lades fram 2021). Läs mer om det här.

 • Sturgeon lägger fram plan för ny skotsk folkomröstning 2023

  Skottlands försteminister Nicola Sturgeon lägger fram en plan om att hålla en rådgivande folkomröstning om skotsk självständighet den 19 oktober 2023. I den skulle samma fråga ställas som i den folkomröstning om samma sak som hölls 2014: Ska Skottland bli en självständig stat. Sturgeon försöker bana väg för en folkomröstning, trots att den brittiske premiärministern Boris Johnson säger nej till den, genom att gå via domstol. Sturgeon säger att Skottlands högst uppsatte jurist vänt sig till den brittiska Högsta domstolen för att den ska ta upp fallet.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0