appellationsdomstolen

en andra instans dit rättsmål förs efter överklagan av domslut i en lägre instans (hovrätterna i Sverige är ett exempel, dit mål kan överklagas efter dom i tingsrätt)

en appellationsdomstol är en andra instans dit mål förs efter överklagan av domslut i en lägre instans (hovrätterna i Sverige är ett exempel, dit mål kan överklagas efter dom i tingsrätt)

Varukorg

Totalt 0