UI är stängt 11-12 december

Den 11-12 december är UI:s kundtjänst stängd pga personaldagar. Vi är åter fredag den 13 december. 

appellationsdomstolen

en andra instans dit rättsmål förs efter överklagan av domslut i en lägre instans (hovrätterna i Sverige är ett exempel, dit mål kan överklagas efter dom i tingsrätt)

en appellationsdomstol är en andra instans dit mål förs efter överklagan av domslut i en lägre instans (hovrätterna i Sverige är ett exempel, dit mål kan överklagas efter dom i tingsrätt)

Varukorg

Totalt 0