Mars 2013

Sortera på senaste året först | äldsta först


 • 2013

  • Mars

  • Skärpta regler för EU-invandrare

   Premiärminister Cameron aviserar i slutet av månaden en skärpning av reglerna för invandring från andra EU-länder; de som flyttar till Storbritannien måste visa att de verkligen är där för att söka arbete, att de talar engelska och att de har en rimlig chans att få en anställning. Åtgärderna anses vara riktade mot medborgare från nya EU-länder som Rumänien och Bulgarien och ses som ett sätt för regeringen att underminera stödet för det EU-kritiska Ukip som har stark medvind i opinionen. Cameron talar också om att begränsa rätten till fri sjukvård för invandrare som inte arbetar och att privata hyresvärdar måste ta ansvar för att deras hyresgäster befinner sig legalt i landet. Nya arbetskraftsinvandrare ska inte få ställa sig i kö till en kommunal bostad förrän de bott i landet i minst två år. En studie från 2012 visar att bara 13 000 invandrare från nya EU-länder i Östeuropa får arbetslöshetsersättning. Även Labour och Liberaldemokraterna har gjort utspel i invandringsfrågan.

  • Protester mot ”sovrumsskatt”

   Opinionen växer mot en så kallad sovrumsskatt som ska införas i april. Den innebär att personer som får socialbidrag får sina hyresbidrag sänkta om de har ett extra sovrum i lägenheten eller huset. Syftet med den nya skatten är både att sänka kostnaderna för socialbidrag samt att hjälpa trångbodda familjer att få större bostäder. Den nya skatten, och bostadspolitiken, kritiseras från flera håll, och det befaras att många måste byta bostad eftersom de inte kommer att ha råd att bo kvar. 

  • Nya besparingar och sänkt bolagsskatt

   I mitten av månaden presenterar finansminister Osborne nya åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet, bland annat ska staten erbjuda räntefria lån till dem som köper nybyggda bostäder. Bolagsskatterna ska sänkas med 1 procent från april 2015. De flesta departement får sina anslag sänkta med 1 procent, undantag görs för skolor och vård.  

  • Nytt regelverk för pressen

   De tre stora partierna gör upp om ett nytt regelverk för pressen som inte går lika långt som det förslag som det som domaren Brian Leveson förslog i sin rapport (se November 2012). Uppgörelsen blir klar samma dag som underhuset skulle ha röstat om regeringens förslag till nytt regelverk, en omröstning som såg ut att bli ett nederlag för premiärminister Cameron. Men det blir ingen lagstiftning om det nya pressetiska regelverket, utan ett kungligt fördrag (Royal Charter) som gäller för England och Wales. Parterna har kommit överens om en klausul som innebär att inga ändringar kan göras om de inte stöds av minst två tredjedelar av ledamöterna i parlamentets båda kamrar. En ny oberoende tillsynsnämnd ska skapas för att se till att de pressetiska reglerna följs, och som kan kräva att tidningar som brutit mot reglerna ska publicera en ursäkt på en framskjuten plats. Den ska också kunna utdöma dryga böter för överträdelser. Det nya regelverket gäller bara i England och Wales. De flesta av de stora mediekoncernerna var kritiska till det nya regelverket. Representanter för pressen som varit med i de tidigare diskussionerna om de pressetiska reglerna har inte fått vara med i slutförhandlingarna. Det kommer dock att vara frivilligt för dem att ansluta sig, och flera tidningshus säger att de tänker bojkotta den nya pressnämnden. 

  • Anglikanska kyrkan kritiserar nedskärningar

   Justin Welby, den nye ärkebiskopen i anglikanska kyrkan, kritiserar regeringens planer på att skära ned en rad bidrag, eftersom de i så hög grad drabbar barn i utsatta familjer. 

Varukorg

Totalt 0