December 2014

Sortera på senaste året först | äldsta först


 • 2014

  • December

  • Nordirländska partier överens

   På julafton meddelas att de nordirländska partierna nu har kommit överens efter 12 veckors förhandlingar. Överenskommelsen innebär att partierna i januari ska presentera en budget i balans för perioden 2015/2016, vilket innebär att en rad nedskärningar måste göras inom välfärdssystemet fram till 2017. För att underlätta detta har den brittiska regeringen utlovat ett extra anslag på 2 miljarder pund, samt att befogenheterna att bestämma bolagsskatterna ska föras över till Stormont, provinsparlamentet i Belfast. Även ansvaret för den känsliga frågan om parader ska i fortsättningen hanteras av Stormont. En ny kommission som ska hantera känsliga frågor kring flaggor, identitet, kultur och traditioner ska inrättas före juni 2015. Den måste komma med sin första rapport inom 18 månader. Ett arkiv, för muntlig historia ska inrättas fram till 2016, för att ge alla grupper möjlighet att ge sin bild av den nordirländska konflikten. En ny oberoende enhet, Historical Investigations Unit (HIU), ska etableras för att undersöka konfliktrelaterade dödsfall som ingen har ställts till svars för. Ett annat nytt organ, Independent Commission on Information Retrieval (ICIR), ska kunna förmedla information till invånarna om brott som begåtts mot deras anhöriga. Det som avslöjas här kan dock inte användas vid en rättsprocess. Antalet medlemmar i Stormont ska minskas från och med valet 2021. Senast inför valet 2016 ska antalet departement i Nordirland minskas från tolv till nio. Ett nytt system ska införas som ska öka insynen i de löner och kostnadsersättningar som betalas ut till medlemmar av provinsparlamentet. Ledarna för DUP, Sinn Féin, UUP, SDLP och Allianspartiet säger att de ska uppmana sina partier att godkänna överenskommelsen. 

  • Kvinna utses till biskop

   I mitten av månaden får anglikanska kyrkan sin första kvinnliga biskop, Libby Lane.

  • Högt budgetunderskott trots god tillväxt

   I sitt hösttal om ekonomin medger finansminister Osborne att han inte kommer att klara minska underskottet i statsbudgeten så mycket som han lovade i samband med maktskiftet 2010 (cirka 90 miljarder pund 2014). Den brittiska ekonomin har haft goda tillväxtsiffror 2014 (kring 3 procent) och arbetslösheten har minskat, men skatteinkomsterna har ändå blivit lägre än väntat, delvis på grund av att så många av de nya jobben återfinns inom låglönebranscher. Löften ges också om mer pengar till den offentliga sjukvården. Nordirland utlovads också större befogenheter när det gäller bolagsbeskattningen från 2015, på villkor att de nordirländska partierna lyckas lösa den pågående tvisten inom provinsregeringen. Även Wales (och Skottland) ska få större befogenheter att ta in skatt. Osborne aviserar också långsiktiga nedskärningar, bland annat ska en miljon arbetstillfällen tas bort inom den offentliga sektorn fram till 2020.

Varukorg

Totalt 0