2024

Senaste händelser

 • Januari

 • Dragkamp mellan president och regering

  Kraftmätningen mellan den nya regeringen Tusk och president Duda drivs upp ett varv. Duda meddelar att han, återigen, har benådat förre inrikesministern Mariusz Kamiński och dennes biträdande minister Maciej Wąsik  (se 9 januari). Presidenten förväntar sig nu att justitieminister Bodnar ska se till att båda friges. Det tidigare regeringspartiet Lag och rättvisa hävdar att de två är politiska fångar.

 • PIS-politiker grips i presidentpalatset

  Polisen griper förre inrikesministern Mariusz Kamiński och dennes då biträdande minister Maciej Wąsik med stöd av domstol. De två, som är dömda till fängelsestraff, grips inne i presidentpalatset dit de har tagit sin tillflykt i försök att åberopa ett nådebeslut av president Duda (se 20 december 2023). I och med gripandena ställs konflikten mellan den nya regeringen och den förra, ledd av Lag och rättvisa (PIS), på sin spets. Hösten 2023 blev Kamiński och Wąsik invalda som PIS-ledamöter i parlamentet. De har nu förlorat sina platser, men hävdar med stöd av Duda, som också har sin politiska bakgrund i PIS, att de är lagligen valda tack vare nådebeslutet från 2015. Enligt Högsta domstolen hade presidenten i det läget inte rätt att benåda dem.

 • Februari

 • Polsk omsvängning belönas av EU

  EU-kommissionen godkänner utbetalning av upp till 137 miljarder euro till Polen sedan regeringen under Donald Tusk inlett åtgärder för att stärka rättsväsendets oberoende (se 20 februari 2024). Den omstöpning av rättsväsendet som skedde under åren då konservativa Lag och rättvisa styrde landet utgjorde enligt upprepad EU-kritik hot mot rättsstaten. För Polens del blev följden både böter och att EU höll inne med pengar, såväl EU-stöd till bland annat jordbruket som medel från återhämtningsfonder efter pandemin. Dessutom inledde EU-kommissionen ett rättsligt förfarande mot Polen. Det klartecken EU-kommissionen ger nu måste också bekräftas av medlemsländerna. I Polen är inte heller alla hinder undanröjda: lagändringar som pågår måste även sedan parlamentet godkänt dem undertecknas av president Duda.

 • Anklagad biskop avgår

  Andrzej Dzięga, katolsk ärkebiskop i Szczecin, lämnar sin post. Han har anklagats för att ha sopat en övergreppsskandal under mattan. I Polen har på senare år flera fall uppdagats där minderåriga har utnyttjats sexuellt av personer inom kyrkan och kyrkoledare har valt att inte agera mot de ansvariga. Under påve Franciskus tid som katolska kyrkan överhuvud har utredningar av misstänkta övergrepp och åtgärder mot brotten prioriterats.

 • Handlingsplan för att stärka rättsstaten

  Polens regering lägger fram en handlingsplan för att visa hur fejden med EU om rättstaten ska kunna avslutas. Lagar som ska antas för att undanröja kritiken mot Polen listas av justitieminister Adam Bodnar vid ett besök i Bryssel. Kritiken mot Polen har varit så allvarlig att EU 2017 inledde ett så kallat artikel 7-förfarande, som i värsta fall kan sluta med att ett medlemsland förlorar sin rösträtt i EU. Kritiken bottnar i att konservativa PIS i regeringsställning vidtog åtgärder som bland annat minskar det polska domstolsväsendets oberoende ställning. (Även Ungern har blivit föremål för ett artikel 7-förfarande, 2018.) Målet för Donald Tusks regering är att processen med hot om sanktioner mot Polen ska "vevas tillbaka" före valet till EU-parlamentet i juni.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0