December 2023

Senaste händelser

 • December

 • EU-böter underkänns av omstridd domstol

  Författningsdomstolen tillkännager sin bedömning att alla böter som EU:s domstol har dömt Polen att betala för omständigheter som strider mot EU-rätten är olagliga, oförenliga med polsk lag. Just författningsdomstolen är föremål för en av kontroverserna med Bryssel, som anser att Polens konservativa regering steg för steg har minskat rättsväsendets oberoende och ställt rättsvårdande myndigheter under direkt politisk kontroll. EU-böter har utdömts också för en kolgruva som är miljöskadlig för grannländer. Författningsdomstolens utslag har skjutits upp flera gånger, men meddelas nu precis innan parlamentet ska rösta om premiärministerposten. En av grunderna för EU:s agerande är principen att EU-regler ska tillämpas lika i alla länder.

 • Tusk tar över som regeringsbildare

  Två månader efter parlamentsvalet går uppdraget att bilda ny regering vidare till oppositionsalliansens ledare Donald Tusk, eftersom Lag och rättvisa (PIS) inte har kunnat samla tillräckligt stöd. PIS har använt de två månaderna sedan valet bland annat till att utnämna partisympatisörer till poster i staten. Tusk och partierna bakom honom kommer att mötas av motstånd också när de lägger fram lagförslag, eftersom president Duda har möjlighet att motarbeta förslag genom att lägga in veto. Extremhögerpolitikern Grzegorz Braun från rojalistpartiet Konfederationen blir utkörd ur kammaren och riskerar åtal efter att ha använt en brandsläckare mot en judisk ljusstake i parlamentets lokaler. 

 • Skadestånd för nekad abort

  Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna utdömer skadestånd till en kvinna som vägrades abort i Polen trots att det barn hon väntade skulle födas med Downs syndrom. Polen ska enligt domstolen betala 16 000 euro till kvinnan. Sedan 2020 har Polen en av Europas strängaste tillämpningar av abortregler. Fosterskador godtas inte som abortskäl. Domstolen dömer med stöd i en europeisk konvention om de mänskliga rättigheterna som har ratificerats i 46 länder. 

 • Regeringen upplöser Smolenskutredning

  Den nya regeringen upplöser en kommission som inrättades 2016 för att utreda flygkraschen i ryska Smolensk 2010 då Polens dåvarande president Lech Kaczyński och 95 andra personer dog. Kaczyńskis bror Jarosław och brödernas parti lag och rättvisa inrättade kommissionen eftersom de var övertygade om att Ryssland låg bakom haveriet. Polackerna var på väg till en minneshögtid för polska officerare som mördades 1940 på order av den sovjetiske diktatorn Stalin. En officiell utredning som gjordes efter kraschen drog slutsatsen att den berodde på dåligt väder och pilotmisstag.

 • Fällande domar för sabotageåtalade

  En polsk domstol dömer 14 personer för spioneri och planer på sabotage för Rysslands räkning. De dömda, som har erkänt, är medborgare i Ryssland, Belarus och Ukraina. Sabotageförsöken har handlat om järnvägar och annan infrastruktur som används dels för leveranser inom försvarsalliansen Nato, dels bistånd till Ukraina. Straffen lyder på mellan 13 månader och sex års fängelse. Två åtalade som har dragit tillbaka medgivanden kommer att dömas senare. De flesta av personerna greps i mars 2023, drygt ett år efter det att Ryssland inledde fullskaligt krig mot Ukraina.

 • Ledningsbyten i statsstyrda medier

  Redan en vecka efter sitt tillträde river regeringen Tusk upp starkt kritiserade delar av det tidigare regeringspartiet Lag och rättvisas (PIS) mediepolitik. Företagsledningar som anklagats för att göra statliga massmedier (TV, radio och nyhetsbyrå) till regeringsmegafoner byts ut. PIS-ledamöter reagerar starkt: De bojkottar en parlamentsomröstning i frågan, sittstrejker genomförs och president Duda hävdar att den nya regeringens agerande bryter mot lagen.

 • Antikorruptionschef dömd för maktmissbruk

  Mariusz Kamiński, tidigare chef för Polens antikorruptionsmyndighet, döms i appellationsdomstol till två års fängelse för maktmissbruk, men ett tidigare nådebeslut fattat av president Duda gör det osäkert om han kommer att bli tvungen att avtjäna straffet. Kamiński och hans närmaste man dömdes tidigare, 2015, för att ha drivit ett mygelmål på falska grunder mot en annan politiker och de förbjöds, på fem år, att inneha ett statligt ämbete. Men Duda beviljade nåd och Kamiński har kunnat arbeta som bland annat inrikesminister under konservativa Lag och rättvisas (PIS) regeringstid. Flera juridiska frågetecken finns, bland annat om presidenten har rätt att benåda en person innan alla rättsliga instanser har prövat fallet. En annan är om Kamiński, som är invald i sejmen för PIS, har rätt att behålla sin plats i parlamentet.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0