Oktober 2021

Senaste händelser

 • Oktober

 • Dragkamp mellan Polen och EU skärps

  Polens författningsdomstol avvisar EU-rättens företräde framför polsk lag. Delar av EU:s fördrag är inte förenliga med Polens konstitution, är domstolens slutsats. Det är premiärminister Mateusz Morawiecki som har begärt utlåtandet – och domstolen domineras av domare som sympatiserar med det konservativa regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS). Det har aldrig tidigare i EU:s historia hänt att en stats- eller regeringschef i ett medlemsland har ifrågasatt EU:s fördrag i en författningsdomstol. En dragkamp mellan Warszawa och EU-ledningen i Bryssel pågår sedan flera år om just domstolsväsendets oberoende (se senast 7 augusti 2021 och 15 juli 2021). Konsekvenserna av Författningsdomstolens utslag (som blir giltigt så snart det kungjorts i en officiell publikation) kan bli stora för EU-samarbetet eftersom det handlar om grundläggande förutsättningar för ett lands medlemskap i EU. EU-kommissionen framhåller i ett uttalande att utslag i EU-domstolen är bindande för alla medlemsländer. I bakgrunden finns också en pågående strid om EU:s stöd för ekonomisk återhämtning efter coronapandemin. Den polska regeringens plan har ännu inte godkänts i Bryssel. För Polens del står 24 miljarder euro i bidrag och 12 miljarder euro i lån på spel (motsvarande cirka 365 miljarder kronor). Förhandlingar pågår.

 • Rekordböter för Polen

  EU-domstolen dömer Polen att betala böter på en miljon euro per dag för att landet inte har avskaffat den disciplinkammare för domare i Högsta domstolen som bedöms vara oförenlig med rättsstatliga krav på att domstolsväsendet ska stå fritt från påtryckningar från regeringen. Det dagliga bötesbeloppet är det högsta som har utdömts av EU-domstolen. Om Polen inte betalar (och inte heller avskaffar disciplinkammaren) kan EU-kommissionen besluta att beloppet ska dras av från de årliga utbetalningar som görs till Polen enligt EU:s budget.

 • Domare kastas ut ur samarbete

  Det europeiska domarnätverket ENCJ utesluter Polens domareförbund. ENCJ motiverar beslutet med att domarorganisationen inte står tillräckligt fri från den politiska makten. Sedan polsk lag ändrades 2019 går det inte längre att överklaga beslut i ärenden som rör domarutnämningar, noterar ENCJ.

 • Ja till murbygge längs gräns

  Polens parlament röstar ja till förslaget att bygga en mur längs drygt tio mil av östgränsen, Polens gräns mot Belarus. Planerna på att bygga muren är en reaktion mot den strida ström av utomeuropeiska migranter som de senaste månaderna tagit sig in över gränsen, som totalt är cirka 40 mil. Byggkostnaden för muren som ska bli 5,5 meter hög beräknas till motsvarande 3,5 miljarder kronor. President Duda, som också måste underteckna lagen, utlovar en snar underskrift. Efter det att flödet över gränsen började har Polen rest ett stängsel, infört undantagsregler i gränsområdet och utökat bevakningen med tusentals soldater (se 24 september 2021). Polen har också, jämte elva andra EU-länder, begärt EU-stöd för att bekosta utökad gränsbevakning.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0