Juli 2017

Senaste händelser

 • Juli

 • Polen dras inför rätta för skogsavverkning

  EU-kommissionen anmäler Polen till EU:s domstol för trädfällningen i Białowieża-skogen och begär att domstolen ska utfärda ett tillfälligt avverkningsförbud. De polska myndigheterna får en månad på sig att ge besked om hur skogsområdets unika naturvärden ska skyddas.

 • Regeringen vill göra om HD

  PiS-regeringen fortsätter att ta kontroll över rättsväsendet. I en proposition till parlamentet föreslår den att alla ledamöter av Högsta domstolen ska utses av regeringen. Alla nuvarande domare ska tvingas avgå, utom de som utnämnts av justitieministern. Oppositionsledaren Schetyna beskriver lagförslaget som ett "meddelande om en statskupp", och HD:s nuvarande ordförande säger att domstolen kommer att förvandlas till en avdelning vid justitiedepartementet. PiS vill också att parlamentet ska utse majoriteten av medlemmarna i Nationella domstolsrådet som utnämner domare vid motsvarande tings- och hovrätterna.

 • Senaten antar kontroversiella domstolslagar

  Senaten godkänner två nya lagar som rör rättsväsendet. Den ena fastslår att parlamentet ska utse medlemmarna av Nationella domstolsrådet, vars uppgift är att skydda domstolarnas oberoende. Den andra lagen säger att justitieministern utser ordförandena i de lägre domstolarna. Formellt ska lagarna undertecknas av president Duda, som står nära regeringspartiet PiS.

 • Protester mot domstolslagar

  Omkring 17 000 personer deltar i en protestdemonstration arrangerad av det polska domarförbundet Iustitia utanför Högsta domstolens byggnad i Warszawa. Tidigare på dagen hade uppemot 10 000 människor demonstrerat utanför parlamentet. I båda fallen protesterade deltagarna mot de nya lagar som de betraktar som ett hot mot rättsväsendets oberoende. De dominerande oppositionspartierna PO och Moderna säger att de med gemensamma krafter ska bekämpa de nya lagarna.

 • EU skärper tonen

  EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans säger att unionen är "väldigt nära" att tillgripa EU-fördragets artikel 7 och ta ifrån Polen dess rösträtt i ministerrådet. Han kräver att Polen genast stoppar processen med att ställa rättsväsendet under regeringens kontroll. President Duda vägrar överraskande att underteckna de lagar parlamentet antagit om det inte införs en bestämmelse att minst 60 procent av ledamöterna står bakom valen av medlemmar av Nationella domstolsrådet. En sådan regel skulle beröva PiS möjligheten att helt på egen hand bestämma rådets sammansättning. PiS-ledaren Kaczyński säger att EU ska sluta lägga sig i Polens inre angelägenheter och att varningen från EU är politiskt betingad.

 • EU kräver skydd för journalister

  EU-kommissionen uppmanar de polska myndigheterna att sluta hota journalister som kritiserat den högernationalistiska regeringen. EU kräver att PiS-regeringen respekterar mediernas frihet. Kommissionens vice ordförande reagerar på att en polsk reporter baserad i Bryssel blivit anklagad i statlig TV för att skada sitt land, och att hon därefter utsatts för hot på sociala medier.

 • Stora protester mot HD-lag

  Tiotusentals människor demonstrerar i städer runt om i landet mot att parlamentets underhus antagit den lag som ger sejmen rätt att utse alla ledamöter av Högsta domstolen. Premiärminister Szydlo säger att regeringens avsikt är att reformera rättsväsendet så att det blir snabbare och effektivare och tjänar alla polacker. Hon säger att regeringen inte tänker ge efter för hot från dem som arbetar "i elitens intresse". Oppositionen beskriver omstöpningen av rättsväsendet som en form av statskupp som banar väg för ett odemokratiskt system. President Duda avvisar ett förslag från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk – Polens tidigare premiärminister – om ett möte för att diskutera krisen.

 • Senaten antar lagreform, fortsatta protester

  Även parlamentets överhus senaten antar lagen om att byta ut Högsta domstolens medlemmar mot ledamöter utnämnda av regeringen. Nu återstår för presidenten att inom 21 dagar underteckna lagen för att den ska träda i kraft. Medan senaten debatterar lagförslaget demonstrerar tusentals människor utanför byggnaden. Flera hundra samlas utanför PiS-ledaren Kaczyńskis bostad för att protestera. Förre presidenten Lech Wałęsa uppmanar polska folket att "med alla medel" försvara den demokrati som skapades 1989. Även från EU och USA fortsätter kritiken mot den polska regeringens försök att ta kontroll över rättsväsendet. Däremot sluter Ungerns premiärminister Viktor Orbán upp bakom PiS och lovar att försvara Polen mot EU:s "inkvisition".

 • Överraskande presidentveto

  President Duda vägrar att godkänna två av de tre lagar om rättsväsendet som parlamentet nyss antagit. Han lägger in sitt veto mot förslaget att parlamentet ska utse medlemmarna av Nationella domstolsrådet och lagen om att regeringen ska utse ledamöterna av HD och att Högsta domstolens nuvarande medlemmar ska tvingas avgå. Det innebär att båda lagarna skickas tillbaka till parlamentet för att omarbetas. Då krävs två tredjedelars majoritet för att de ska antas, och den styrkan har inte PiS-regeringen. Duda antyder att han kan tänka sig att godkänna justitieministerns rätt att avskeda domare i lägre instanser. Presidentens beslut överraskar de flesta, eftersom han förmodats göra precis som PiS vill, och välkomnas av oppositionen. Presidenten säger att han är ense med regeringen om behovet av att reformera rättsväsendet men att förslagen inte var förenliga med författningen. Han säger också att han velat undvika ökad splittring inom det polska samhället.

 • Tredje domstolslagen godkänns

  President Duda godkänner den tredje kontroversiella lagen om förändring av domstolarna, efter att ha lagt in veto mot två andra lagar. Han skriver under lagen om att justitieministern har rätt att byta ut chefsdomarna vid lägre instanser och appellationsdomstolarna.

 • Kaczyński lovar "radikala" rättsreformer

  Polens egentlige ledare Jarosław Kaczyński säger att president Duda begått ett "mycket allvarligt misstag" genom att stoppa två lagar om förändringar i rättsväsendet. Han säger att arbetet med radikala förändringar av rättssystemet fortsätter, så att bakslaget blir till "en snabbt glömd incident".

 • EU beordrar stopp för skogsavverkning

  EU-domstolen beordrar polska regeringen att omedelbart avbryta avverkningen av skog i världsarvsklassade Białowieża-skogen. Beslutet är formellt tillfälligt och gäller tills ett definitivt beslut fattas, vilket kan ta månader eller år. Miljöministern svarar dock snabbt att avverkningen ska fortsätta medan regeringen förbereder ett svar till domstolen.

 • Rättsreformer inför rätta

  EU-kommissionen inleder en rättslig process mot polska regeringens försök att undergräva domstolarnas självständighet. Kommissionen anser att beslutet att ge justitieministern rätt att utnämna och avskeda domare strider mot EU:s regelverk. Likaså vänder sig kommissionen mot att en av de nya lagarna tvingar kvinnliga domare i pension vid 60 års ålder och manliga vid 65. Polska regeringen har en månad på sig att bemöta kritiken.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0