Kosovo
Vy över Prishtina med nationalbiblioteket i förgrunden. Foto: Opis Zagreb/Shutterstock

Kosovo

Kosovo bröt sig ur Serbien 2008 och utropade självständighet. Sverige tillhör de drygt hundra länder som har erkänt Kosovo som en egen stat. Serbien accepterar inte utbrytningen och en utmaning för regeringen är att integrera den serbiskdominerade norra delen av Kosovo där motståndet mot den nya statsbildningen är starkt. En Natoledd fredsstyrka finns på plats.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Maj

  • Första domarna i krigsförbrytartribunal

   Två ledare inom den tidigare kosovoalbanska UҪK-gerillan, Hysni Gucati and Nasim Haradinaj, döms till fyra och ett halvt års fängelse av krigsförbrytartribunalen KSC (Kosovo Specialist Chambers). Det är de första domarna som utdelats av den EU-stödda domstolen som har sitt säte i Haag. De båda männen greps i september 2020 anklagade för att ha avslöjat detaljer ur hundratals vittnesmål, efter att ha fått ta del av hemligstämplade handlingar från domstolen. Enligt domstolen var syftet att skrämma vittnen från att vittna. Tribunalen KSC och det tillhörande åklagarämbetet SPO inrättades 2015. De arbetar under kosovansk lag men är placerade i nederländska Haag för att bland annat kunna erbjuda vittnen större skydd. Bland dem som SPO har åtalat för krigsförbrytelser finns Kosovos tidigare president Hashim Thaҫi (se 24 juni 2020). 

  • Medlemsansökan till Europarådet upprör Serbien

   Kosovo ansöker om medlemskap i Europarådet vilket väcker ilska i Serbien vars president Aleksandar Vučić säger att Belgrad kommer att allt som går ”fredligt och diplomatiskt” för att stoppa ansökan. I en uppgörelse som nåddes efter medling av USA i september 2021 lovade Kosovo att under ett år avstå från ansträngningar att ansluta sig till internationella organisationer. Serbien lovade för sin del att upphöra med sin kampanj att övertala andra länder att dra tillbaka sitt erkännande av Kosovo.

  • Mars

  • Kosovoserber kräver rätt att rösta i serbiskt val

   Tusentals kosovoserber deltar i en protestaktion mot att myndigheterna inte ger dem möjlighet att delta i valet i Serbien den 3 april. Diplomatiska försök har gjorts för att kosovoserberna ska få möjlighet att rösta i Kosovo, som har skett vid tidigare serbiska val under internationell övervakning. Men den här gången har regeringarna i Belgrad och Prishtina inte lyckats nå någon enighet i frågan. Frankrikes, Italiens, Storbritanniens och Tysklands ambassader har i ett gemensamt uttalande uppmanat parterna att hitta en lösning, och riktat kritik mot Kosovo för att minoritetens rättigheter inte skyddas. Serbiska myndigheter har i sista stund givit klartecken för kosovoserber att rösta i fyra städer i södra Serbien.

  • Januari

  • Förbud mot serbisk folkomröstning i Kosovo

   Parlamentet antar ett förbud mot att rösta på Kosovos territorium i en folkomröstning som genomförs i Serbien – men ger klartecken för kosovoserber att delta genom poströstning. Folkomröstningen hålls i Serbien följande dag och gäller författningsändringar som enligt den serbiska regeringen ska stärka rättsväsendets oberoende. EU har i ett gemensamt uttalande med USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien uppmuntrat Kosovo att låta ”etniska serber utöva sin rätt att delta i val och valprocesser”. Men regeringen i Prishtina en folkomröstning som gäller en annan stat skulle kränka landets suveränitet. Därför förbjuds vallokaler i själva Kosovo, och två lastbilar med valsedlar har hindrats från att köra över gränsen från Serbien. Däremot tillåts alltså röstning via posten, eller vid Serbiens representationskontor i Prishtina.

  • Elbrist leder till förbud mot utvinning av kryptovalutor

   Regeringen förbjuder utvinning av kryptovalutor för att spara elektricitet. Säkerhetstjänsten kommer att engageras för att identifiera eventuella brott mot förbudet. Tidigare låga elpriser har gjort att många unga i Kosovo ägnar sig åt kryptoutvinning, som är mycket energikrävande. Men sedan Kosovos största kolkraftverk stängts i december, på grund av tekniska problem, har 60 dagars undantagstillstånd införts för att regeringen ska kunna hantera elbristen genom ökad import och begränsningar för elanvändning. De för tillfället mycket höga elpriserna i Europa har bidragit till elbrist i Kosovo där kontrollerade strömavbrott nu förekommer. Strömavbrotten har lett till protester och krav på ekonomiminister Artane Rizvanollis avgång.

Till kalendariet
89488

Gratis nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0