Kosovo
Vy över Prishtina med nationalbiblioteket i förgrunden. Foto: Opis Zagreb/Shutterstock

Kosovo

Kosovo bröt sig ur Serbien 2008 och utropade självständighet. Sverige tillhör de drygt hundra länder som har erkänt Kosovo som en egen stat. Serbien accepterar inte utbrytningen och en utmaning för regeringen är att integrera den serbiskdominerade norra delen av Kosovo där motståndet mot den nya statsbildningen är starkt. En Natoledd fredsstyrka finns på plats.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • December

  • Nya vägspärrar i norr och fortsatt hetsig retorik

   Kosovoserber reser tre nya vägspärrar i norra Kosovo, varav en vid en gränsövergång till Serbien. Premiärminister Albin Kurti säger att kosovansk polis kommer att riva gränsövergångarna, även de som restes den 10 december, om inte Natostyrkan Kfor gör det. Regeringen i Serbien hävdar att Kosovo har ökat polisnärvaron i norr och förbereder en attack mot kosovoserber, och har försatt sina egna väpnade styrkor i högsta beredskap.

  • Första krigsförbrytardomen i domstol i Haag

   Specialdomstolen KSC utfärdar sin första fällande dom för krigsförbrytelser under kriget 1998–1999 mot en tidigare ledare inom den kosovoalbanska UÇK-gerillan, Salih Mustafa. Han döms för bland annat mord och tortyr till 26 års fängelse. Brotten begicks mot andra kosovoalbaner som falskeligen anklagats för spioneri för den serbiska sidan i kriget 1998–1999. Mustafa greps 2020 när han arbetade som rådgivare vid försvarsdepartementet. KSC är en kosovansk domstol men den är baserad i Haag i Nederländerna, av säkerhetsskäl.

  • Serbisk begäran om trupper till Kosovo

   Serbiens försvarsminister Miloš Vučević begär att Natostyrkan Kfor låter 1 000 serbiska soldater och poliser gå över gränsen in i Kosovo. Det sker vid en av de gränsövergångar till Serbien som har spärrats av under den senaste tidens oroligheter i det serbdominerade norra Kosovo. Dagen innan har begärans uttalats av president Aleksandar Vučić som dock själv konstaterade att begäran knappast skulle accepteras. Kfors chef Angelo Michele Ristuccia säger i en kommentar efteråt att hans styrkor kan garantera säkerheten utan serbisk hjälp.

  • EU ger grönt ljus för visumfrihet

   EU beslutar att medborgare i Kosovo ska få rätt att resa in i unionen utan visum. Det gäller visumfria besök i EU i 90 dagar, två gånger om året. De nya reglerna ska börja gälla senast den 1 januari 2024. Beslutet kommer samma dag som Kosovo formellt ansöker om medlemskap i EU. Det är klart att även status som kandidatland är avlägset för Kosovo, som inte erkänns av fem EU-länder (Spanien, Rumänien, Slovakien, Grekland och Cypern).

  • Nyval i norra Kosovo skjuts upp efter oroligheter

   Regeringen meddelar att de kommunala nyval som hade planerats i fyra serbdominerade kommuner i norr den 18 december skjuts upp, till den 23 april 2023. Valen utlystes för att ersätta kosovoserber som lämnat sina offentliga poster (se November 2022). Beslutet om att senarelägga valen kommer efter en rad allvarliga säkerhetsincidenter i norra Kosovo veckan innan, inklusive skottlossning och granatattacker mot polis, medlemmar av valkommissionen och kommunanställda. Kosovoserber har också rest vägspärrar med hjälp av jordbruksfordon och lastbilar, och därmed hindrat trafiken vid två gränsövergångar.

Till kalendariet
89488

Gratis nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0