Island
Foto: Flickr/Bernt Rostad

Island

Island i Nordatlanten är sagornas, vulkanernas och glaciärernas ö. Men 2008 blev landet också sinnebild för den moderna låneekonomins bräcklighet, då ett av världens rikaste samhällen sjönk ned i djup kris. Sedan dess har Island återhämtat sig och fiske och turism utgör idag åter grunden i ekonomin.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Februari

  • Island inför sanktioner mot Ryssland

   Efter att den fullskaliga ryska invasionen i Ukraina stängs det isländska luftrummet för ryska flygplan och visumansökningar från ryssar stoppas. Island deltar enligt regeringen även fullt ut i de övriga internationella sanktioner som införts. Landet kommer att ge en miljon euro i humanitärt stöd till Ukraina.

  • Coronarestriktioner slopas

   Regering häver alla restriktioner som införts för att stoppa spridningen av coronaviruset. Det finns inte längre några begränsningar för hur människor får träffas eller röra sig och åtgärder vid gränsen tas bort. Det betyder att resenärer inte längre behöver testa sig för coronaviruset inför avresa till Island. Beslutet att häva restriktionerna sammanfaller med att smittspridningen i Island av virusvarianten omikron är den högsta hittills under pandemin, över 4 000 nya fall per dygn.

  • Island stoppar valjakt

   Regeringen meddelar att jakten på valar kommer att upphöra från och med 2024. Det beror framför allt på att efterfrågan har minskat i Japan, som är den främsta marknaden för isländskt valkött. Sedan 2019 har endast en val dödats av de företag som har licenser för valjakt, år 2021, trots att den årliga kvoten har varit 217 vikvalar och 209 sillvalar. Det är kostsamt för valfiskare att ta sig tillräckligt långt ut från kusten för att få fånga val och de livsmedelshygieniska kraven på importerat valkött är höga. Kraven på social distans under coronapandemin har dessutom försvårat beredningen av valköttet.

 • 2021

  • September

  • Egen majoritet för regeringspartierna i Islands val

   Det ser ut som om Islands brokiga trepartiallians sitter kvar. Det konservativa Självständighetspartiet behåller positionen som största parti i alltinget med 16 av de 63 platserna och drygt 24 procent av rösterna, följt av det mittenorienterade Framstegspartiet som går fram starkt och ökar från 8 till 13 mandat och drygt 17 procent. Det tredje av regeringspartierna, statsminister Katrin Jakobsdottírs Vänstern-De gröna tappar dock tre mandat och slutar på 8 med knappt 13 procent av rösterna. Därefter kommer Socialdemokratiska alliansen med 6 mandat, lika många går till Folkpartiet och Piratpartiet, medan Liberala reformpartiet får 5 mandat och Centern 3 mandat. Socialistpartiet som före valet hade goda opinionssiffror lyckas inte komma in i alltinget.Omkring 80 procent av väljarna röstar i valet. Ett tag ser det ut som om det skulle bli en majoritet kvinnor i parlamentet, men efter en omräkning står det klart att det inte blir så. 30 av 63 mandat går till kvinnor (nästan 48 procent). Före valet sade företrädare för de tre regeringspartierna att de skulle förhandla om ett fortsatt samarbete om de behöll sin majoritet i alltinget.

  • Klimat- och vårdfrågor i fokus inför valet

   Klimat- och vårdpolitik spelar en viktig i den isländska debatten inför det isländska parlamentsvalet den 25 september. Alla politiska partier är överens om att klimatfrågorna är viktiga, men det råder oenighet om vad som ska göras. Vänsterpartierna vill gå snabbare fram än de övriga när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Deras mål är att Island ska vara koldioxidneutralt år 2040. Centerpartiet vill att Island ska satsa mer energikrävande industrier eftersom landet har god tillgång till förnyelsebar energi. Sedan 2017 har Island styrts av en bred trepartikoalition under ledning av Katrin Jakobsdottír från Vänstern-De gröna. Det är bara andra gången sedan 2008 som en isländsk regering har kunnat sitta mandatperioden ut. Nio partier ställer upp i valet. Det mesta talar för att de nuvarande regeringspartierna, förutom Vänstern-De gröna, det konservativa Självständighetspartiet och det mittenorienterade Framstegspartiet, inte kommer att få tillräckligt med röster för att kunna sitta kvar, om de skulle vilja fortsätta samarbetet. Statsminister Jakobsdottír är populär bland väljarna och anses allmänt ha hanterat coronapandemin väl, men stödet för hennes parti är inte lika starkt. Självständighetspartiet väntas åter bli största parti, med 20–24 procent av rösterna, och dess ledare Bjarni Benediktsson, som idag är finansminister, sägs vilja ta över statsministerposten. I hasorna på hans parti finns Vänstern-De gröna, Framstegspartiet, som motsätter sig ett EU-medlemskap, Alliansen-Islands socialdemokratiska parti, Piratpartiet och Reformpartiet, som alla ser ut att vinna 10 till 15 procent av rösterna.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0