Island

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/island/

Island i Nordatlanten är sagornas, vulkanernas och glaciärernas ö. Men 2008 blev landet också sinnebild för den moderna låneekonomins bräcklighet, då ett av världens rikaste samhällen sjönk ned i djup kris. Sedan dess har Island återhämtat sig och fiske och turism utgör idag åter grunden i ekonomin.

Island – Geografi och klimat

Island utgör en nordlig del av Atlantiska centralryggen, en vulkanisk bergskedja som löper från norr till söder på Atlantens botten. Från Island till Grönland i väster är det knappt 30 mil, och Färöarna ligger drygt 40 mil mot sydöst.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
103 020 km2 (2022)
Tid
svensk –1 timme
Huvudstad med antal invånare
Reykjavík 131 000 (folkräkning 2021)
Övriga större städer
Kópavogur 37 300, Hafnarfjördur 29 000, Akureyri 19 000 (folkräkning 2021)
Högsta berg
Hvannadalshnúkur (i Öraefajökull, 2110 m ö h)
Viktiga floder
Thjórsá
Största sjö
Thingvallavatn
Medelnederbörd/månad
Reykjavík 97 mm (okt), 41 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
Reykjavík 11 °C (juli), 1 °C (jan)

Källor

Island – Befolkning och språk

Island är Europas mest glesbefolkade land. Bara en femtedel av landytan är bebodd, nästan uteslutande kustremsan. Närmare två tredjedelar av befolkningen lever i huvudstaden Reykjavík med omnejd.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
islänningar ca 90 %, största minoriteter är danskar och svenskar
Antal invånare
381 900 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
4 (2020)
Andel invånare i städerna
94 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
12,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,8 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
48,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
83 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2021)
Förväntad livslängd för män
82 år (2021)
Språk
isländska

Källor

Island – Religion

Islänningarna övergav formellt den gamla asatron till förmån för kristendomen år 1000. En överväldigande majoritet av befolkningen är numera protestanter. Men gammal folktro lever i viss mån kvar.

Island – Utbildning

Grundskolan är tioårig och skolgången är obligatorisk från 6 till 16 års ålder. Efter grundskolan finns teoretisk eller yrkesinriktad gymnasieutbildning och specialskolor. Över 90 procent av eleverna fortsätter att studera efter grundskolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,8 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
10 (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
7,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,3 procent (2020)

Källor

Island – Kultur

Räknat per invånare uppges Island  publicera fler böcker än något annat land i världen. Litteraturen har genom historien stått i en klass för sig inom isländsk kultur.

Island – Äldre historia

År 874 blev en norrman första nordbo att bosätta sig på Island. Han följdes av fler och 930 började alltinget hålla årliga möten. 1262 anslöts Island till Norge, och 1380 knöts Norge och Island till Danmark. Island blev närmast en dansk koloni. 1918 erkändes Island som självständig stat i personalunion med Danmark.

Island – Modern historia

År 1944, då andra världskriget fortfarande pågick, blev Island en egen republik genom att en union med Danmark upplöstes. Efter krigsslutet fick USA behålla sin flygbas vid Keflavík i utbyte mot att det tog ansvaret för Islands försvar. Avtalet med USA och det isländska inträdet i försvarsalliansen Nato 1949 skapade en hård och lång politisk strid.

Island – Politiskt system

Enligt författningen från 1944 (ändrad flera gånger) är Island en republik med parlamentariskt styrelseskick. Presidenten utnämner regeringen, som är ansvarig inför det lagstiftande alltinget. Presidenten har i huvudsak ceremoniella uppgifter. Det isländska alltinget är världens äldsta parlament, grundat år 930.

Island – Demokrati och rättigheter

Island är världens mest jämställda land och framstående när det gäller hbtq-personers rättigheter. Under senare år har försök gjorts att öka insatserna mot korruption efter kritik från internationella övervakningsorgan.

Island – Aktuell politik

Sedan 2017 styrs Island av en bred trepartikoalition som inkluderar såväl högerkanten som vänstern på den politiska skalan. Vänstern-De grönas partiledare Katrin Jakobsdottír är statsminister och hennes stora popularitet bland islänningarna har bidragit till att koalitionen kunnat sitta kvar även efter valet 2021.

Fakta – politik

Officiellt namn
Lydveldid Island/ Republiken Island
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Guðni Jóhannesson (2016–)
Regeringschef
statsminister Katrin Jakobsdottír (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Självständighetspartiet 16, Framstegspartiet 13, Vänstern-De gröna 8, Socialdemokratiska alliansen 6, Folkpartiet 6, Piratpartiet 6, Liberala reformpartiet 5, Centerpartiet 3 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Självständighetspartiet 16, Vänstern-De gröna 11, Alliansen 7, Centerpartiet 7, Framstegspartiet 8, Piratpartiet 6, Folkpartiet 4, Reformpartiet 4 (2017)
Valdeltagande
ca 76 procent i presidentvalet 2016, 81 procent i alltingsvalet 2017, drygt 80 procent i alltingsvalet 2021
Kommande val
presidentval 2024, alltingsval 2025

Källor

Island – Utrikespolitik och försvar

Island har inget eget militärt försvar. Det är istället medlem av försvarsalliansen Nato, som ansvarar för landets militära skydd. Fram till 2006 hade USA en militärbas utanför Reykjavík. Island står utanför EU och frågan om ett eventuellt isländskt medlemskap i unionen har varit konfliktfylld.

Fakta – försvar

Armén
man (2020)
Flottan
180 man (2012)

Källor

Island – Ekonomisk översikt

Runt millennieskiftet omvandlades Island i snabb takt från en fiskenation till en internationell aktör inom bank- och finanssektorn. År 2008 ledde en akut bankkris till att luften gick ur den isländska ekonomin men den återhämtade sig gradvis med hjälp av höga intäkter från fiske och turism. I början av 2020-talet orsakade coronapandemin en tillfällig svacka.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
72 903 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,4 procent (2022)
Total BNP
27 842 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
4,1 procent (2022)
Industrins andel av BNP
21,3 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
64,4 procent (2022)
Inflation
8,4 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
68,7 procent (2022)
Valuta
isländsk króna
Varuexport
7 390 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
9 690 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,4 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
61 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
fisk och skaldjur, aluminium
Största handelspartner
Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Norge, Kina

Källor

Island – Naturtillgångar, energi och miljö

Islands viktigaste naturresurser är de rikliga fiskbestånden och stor tillgång till vattenkraft. Landet har också gott om geotermisk energi (jordvärme), men har däremot inga större mineraltillgångar, även om sökande efter olja och naturgas pågår utanför kusten.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
17 479 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
53832 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 447 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,9 ton (2020)
Andelen energi från förnybara källor
82,8 procent (2020)

Källor

Island – Jordbruk och fiske

Bara runt en procent av Islands yta är uppodlad, medan en femtedel av landytan används som betesmark. Lantbruket är främst inriktat på djuruppfödning. Fisket är en huvudnäring och Island har utökat sin fiskezon vid flera tillfällen, vilket har skapat konflikter med andra länder.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
4,1 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
18,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
0,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
21,3 procent (2022)

Källor

Island – Industri

God tillgång på vattenkraft och jordvärme gör att Island kan ha låga elpriser, vilket har nyttjats till satsningar på elkrävande industrier, till exempel aluminiumframställning. Med hjälp av utländska investeringar i branschen har Island utvecklats till en av världens största aluminiumproducenter.

Island – Sociala förhållanden

Island har ett välfärdssystem och en sociallagstiftning som i hög grad liknar dem i de andra nordiska länderna. Islänningarnas levnadsstandard ligger på i stort sett samma nivå som övriga nordbors. Sjukvården håller hög klass och den förväntade livslängden är bland de högsta i världen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2021)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen som har tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av befolkningen som har tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,7 procent (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
6 636 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
48 procent (2022)

Källor

Island – Seder och bruk

Kontaktnäten mellan islänningar är vanligtvis täta och en stor del av befolkningen känner varandra. Det som händer i det offentliga livet berör ofta människor personligen.