Två estländare döms till fyra respektive tre års fängelse för att ha arbetat för ryska underrättelseorgan. Under senare tid har antalet fall av spioneri kopplat till Ryssland ökat i de baltiska länderna.