Estland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/estland/

Estland är den nordligaste och minsta av de tre baltiska staterna. På kort tid har landet förvandlats från planekonomisk sovjetrepublik till ett av EU:s och Natos mest avancerade IT-samhällen, med starka band till finländskt och svenskt näringsliv. Vad som uppfattas som ett hot från Ryssland har de senaste åren kastat en skugga över landet.

Estland – Geografi och klimat

Estland är den nordligaste och minsta av de tre baltiska staterna. Dess yta motsvarar Danmarks eller en tiondel av Sveriges. Landets kust löper mot Finska viken i norr och mot Östersjön i väster.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
45 227 km2 (2022)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Lettland, Ryssland
Huvudstad med antal invånare
Tallinn 394 000 (uppskattning 2009)
Övriga större städer
Tartu 102 300, Narva 66 000, Kohtla-Järve 44 700, Pärnu 43 400 (uppskattning 2009)
Högsta berg
Suur Munamägi (318 m ö h)
Viktiga floder
Pärnu, Ema och Narva
Största sjö
Peipsi järv (Peipussjön)
Medelnederbörd/år
Tallinn 560 mm (mest regn faller aug-nov)
Medeltemperatur/dygn
Tallinn 16 °C (juli), -3 °C (jan)

Källor

Estland – Befolkning och språk

En stor andel av Estlands befolkning är utlandsfödda. Den största minoriteten är ryssar. Mellan 1990–2014 krympte folkmängden kraftigt på grund av utvandring och födelseunderskott. Trenden vände i mitten av 2010-talet under några år men kurvan pekar idag återigen neråt. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ester ca 69 %, ryssar ca 25 %, ukrainare ca 2 %, vitryssar, finnar m fl ca 3 %
Antal invånare
1 329 254 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
31 (2020)
Andel invånare i städerna
69 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
9,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
11,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,0 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
52,6 procent (2020)
Förväntad livslängd
78 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
83 år (2019)
Förväntad livslängd för män
74 år (2019)
Språk
estniska är officiellt språk 1
1. ryska är största minoritetsspråk

Källor

Estland – Religion

Estland är enligt undersökningar ett av världens mest sekulära länder. Mindre än en tiondel av befolkningen anser att religion har en stor betydelse i deras liv.

Estland – Utbildning

Utbildningsnivån i Estland är hög. Den obligatoriska grundskolan varar i nio år, från sju års ålder, och nästan alla elever går vidare till en treårig gymnasieskola eller yrkesskola. Det finns estniskspråkiga och ryskspråkiga skolor liksom blandade skolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
93,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
11 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
99,9 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,4 procent (2018)

Källor

Estland – Kultur

Estland har en rik folkdiktning vars äldsta skikt, runosångerna, förts vidare genom muntlig tradition i många sekler. Mot slutet av 1800-talet, särskilt under förryskningsperioden, blev uppteckning och insamling av folkdikter ett sätt att uttrycka och bevara den nationella särarten.

Estland – Äldre historia

Danskar, tyskar, svenskar och ryssar har genom seklerna växlat som härskare i Estland. 1918 lyckades landet göra sig självständigt, men friheten blev kortvarig. 1940 ockuperades landet av Sovjetunionen, 1941 av Tyskland och 1944 åter av Sovjet. Därefter inlemmades Estland som en delrepublik i Sovjetunionen med hårt politiskt förtryck.

Estland – Modern historia

Sovjettiden (1944–1991) innebar hårt förtryck och förryskning av Estland. När trycket från Moskva lättade från mitten av 1980-talet vaknade en estnisk nationell rörelse. 1991 blev Estland självständigt från Sovjetunionen. 1990-talet kantades av energikriser och svåra ekonomiska problem, samtidigt som reformer för marknadsanpassning genomfördes. 2004 blev Estland medlem i EU och försvarsalliansen Nato.

Estland – Politiskt system

Estland är en parlamentarisk demokrati, vars president väljs av parlamentet. Politiken präglades länge av partisplittring men har stabiliserats under 2000-talet. Det mittenvänsterinriktade Centerpartiet och det liberala Reformpartiet har länge varit de dominerande partierna och turats om vid makten.

Estland – Demokrati och rättigheter

Estland är en väl fungerande demokrati. Mänskliga rättigheter respekteras och situationen för den ryska minoriteten har på senare år förbättrats.

Estland – Aktuell politik

I juni 2022 sprack regeringssamarbetet mellan premiärminister Kaja Kallas Reformpartiet och det vänsterinriktade Centerpartiet. Kallas och hennes parti bildade då en ny regering tillsammans med Socialdemokraterna och konservativa Isamaa vilken skulle leda landet fram till det kommande valet 2023.

 

Fakta – politik

Officiellt namn
Eesti Vabariik/ Republiken Estland
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Alar Karis (2021-)
Regeringschef
Kaja Kallas (2021−)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Reformpartiet 34, Centerpartiet 26, Konservativa folkpartiet Ekre 19, högeralliansen Fosterlandets och Res Publicas förbund/Isamaa 12, Socialdemokraterna 10 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Reformpartiet 30, Centerpartiet 27, Socialdemokraterna 15, högeralliansen Fosterlandets och Res Publicas förbund/Isamaa 14, Fria partiet 8, Konservativa folkpartiet 7 (2015)
Valdeltagande
63 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2023, parlamentet väljer president 2026

Källor

Estland – Utrikespolitik och försvar

Estlands medlemskap i Nato och i EU från 2004 utgör grunden för landets säkerhets- och utrikespolitik. Estland är en av USA:s mest trogna allierade. Det komplicerade förhållandet till Ryssland har försämrats på senare år och i hög grad påverkats av den ryska invasionen i Ukraina.

Fakta – försvar

Armén
4 000 man (2020)
Flygvapnet
500 man (2017)
Flottan
400 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,3 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,7 procent (2020)

Källor

Estland – Ekonomisk översikt

Estlands liberala marknadsekonomi domineras av en tjänstesektor med avancerad IT-teknik. Genom framgångsrik export har ekonomin återhämtat sig efter upprepade kriser. Budgeten är i balans och statsskulden är den lägsta inom EU. Estland är ett av de länder vars ekonomi hämtade sig snabbast efter coronapandemin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
23 027 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
8,5 procent (2021)
Total BNP
30 650 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
2,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
22,7 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
62,7 procent (2020)
Inflation
11,9 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
18,5 procent (2020)
Valuta
euro

Källor

Estland – Naturtillgångar, energi och miljö

I nordöstra Estland finns ett av världens största utvinningsbara lager av oljeskiffer. Det används dels för att driva el- och värmekraftverk, dels för utvinning av olja och gas. Regeringen beslutade 2021 att fasa ut användning, såväl som utvinning, av oljeskiffer. Estland har även Europas största fyndigheter av fosforit, en råvara för gödningsmedel och andra kemiska produkter.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
4 176 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
6732 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
10 180 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
7,7 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
31,3 procent (2019)

Källor

Estland – Jordbruk

En dryg fjärdedel av Estlands yta är odlingsbar. Mjölkproduktion och mejerinäringen är viktiga inkomstkällor inom jordbrukssektorn. Kött, fläsk och ägg är också betydelsefulla produkter. Det finns omfattande odlingar av spannmål, baljväxter och potatis. Livsmedel är en viktig del av Estlands export.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,2 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
23,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
56,1 procent (2020)

Källor

Estland – Industri

I den estländska industrin produceras främst elektronik, trävaror, livsmedel, elektrisk utrustning, maskiner och metallvaror. Tillverkningen sker i huvudsak i små och medelstora företag, ofta med hjälp av utländska investeringar. Omkring var tredje estländare är sysselsatt i industrin.

Estland – Sociala förhållanden

Estlands befolkning blir allt äldre och pensionärerna tillhör landets fattigaste befolkningsgrupp. Gapet mellan fattiga och rika i samhället har minskat de senaste åren men inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är de högsta i EU.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
2 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,8 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,6 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 553 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
29 procent (2020)

Källor

Estland – Seder och bruk

Modersmål och fosterland är viktiga identitetsskapande begrepp för den estniska majoritetsbefolkningen, som utgör nästan 70 procent av invånarna. Estnisk identitet har starka rötter i det gamla bondesamhällets värderingar, som symboliseras av orörd natur och rustik landsbygdskultur. Folkdräkter, folksånger och muntliga traditioner är populära.