Bulgarien
Foto: Wikimedia Commons/N. Lazarov

Bulgarien

Bulgarien ligger på östra Balkanhalvön, mellan Rumänien och Grekland och med Svarta havet i öster. Landet har av tradition nära band till Ryssland och blev efter andra världskriget en kommunistisk satellitstat till Sovjetunionen. Numera är Bulgarien en demokrati och medlem av både Nato och EU. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2023

  • December

  • Bulgarien beviljas partiellt inträde i Schengen

   EU meddelar att Rumänien och Bulgarien kommer att integreras delvis i Schengenområdet i slutet av mars 2024. Rumänien och Bulgarien nekades i slutet av 2022 att ingå i det stora Schengenområdet där invånarna kan resa fritt utan kontroll vid de inre gränserna. Bulgariens ansökan stoppades av ett veto från Nederländerna som menade att landet inte kvalificerade sig på grund av korruption och brister i fråga om mänskliga rättigheter. Nu är EU-länderna emellertid eniga om att häva kontrollerna vid de två ländernas luft- och sjögränser från och med den 31 mars. Diskussioner om att öppna även landgränserna kommer att fortsätta under 2024.

  • November

  • Rysk journalist klassad som säkerhetshot

   Bulgarien utvisar en rysk korrespondent som beskrivs "som ett hot mot nationens säkerhet". Journalisten i fråga arbetade för den statliga ryska tidningen Rossijskaja Gazeta. Två dagar senare svarar Ryssland med att utvisa en bulgarisk journalist som arbetade för bulgarisk radio i Moskva. Utvisningarna äger rum sex veckor efter det att Bulgarien beordrat den lokale ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan samt två belarusiska präster att lämna landet. Trion anklagades för att gå Moskva ärenden. Bulgarien har nära historiska och kulturella band till Ryssland, men relationerna har varit ansträngda sedan Ryssland inledde sin offensiv i Ukraina 2022. Under 2023 utvisade Sofia 70 personer ur den ryska diplomatiska kåren i landet.   

  • September

  • Prästutvisning retar Moskva

   Myndigheterna meddelar att ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan i landet samt två präster från Belarus har utvisats. Trion anklagades för att ha agerat till förmån för Moskvas geopolitiska intressen. Utvisningarna får ryska UD att rasa och meddela att den ryskortodoxa kyrkan i Sofia nu kommer att stängas.  

  • Juli

  • Bulgarien gör u-sväng om vapen till Ukraina

   Bulgarien beslutar att förse Ukraina med 100 bepansrade fordon. Det är Bulgariens första sändning av tyngre militär utrustning till det krigsdrabbade landet. Tidigare har Bulgarien bara skänkt skottsäkra västar och hjälmar på grund av motstånd från landets proryska partier. Bulgariens nuvarande västvänliga regering uppges även förbereda en sändning av vapen och ammunition till Ukraina.

  • Ny lag underlättar granskning av RÅ

   Parlamentet antar en lag som gör det lättare att ställa landets riksåklagare till svars vid misstanke om brott. Lagen uppges utgöra den största översynen av Bulgariens rättssystem under de senaste två decennierna. Den omfattar regler för hur en utredning av riksåklagarens agerande ska gå till. Riksåklagaren i Bulgarien har mer makt än någon av sina kollegor inom EU eftersom han eller hon ensam avgör om en rättslig utredning ska inledas, förlängas eller avslutas. Därmed har parlamentet hittills inte kunnat ställa riksåklagaren till svars.

Till kalendariet
89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick

Varukorg

Totalt 0