Irland
Foto: Shutterstock/Richard Semik

Irland

Efter hundratals år av brittisk övermakt blev Irland en självständig stat först 1949. Massvält under 1840-talet, när potatisskördarna slog fel, drev stora skaror irländare att emigrera, och fattigdom präglade Irland långt in i modern tid. Efter inträdet i EG (EU) 1973 minskade beroendet av Storbritannien. Omfattande stöd från EG och avregleringar av ekonomin omvandlade stadigt Irland från ett fattigt bondeland till en välfärdsstat baserad på högteknologisk industri. Irland var dock ett av de länder som drabbades hårdast av den internationella finanskrisen 2008. Efter flera hårda sparpaket tycktes den värsta krisen vara över i mitten av 2010-talet.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Maj

  • Framgång för Gröna partiet i lokal- och EU-val

   Regeringspartiet Fine Gael blir största parti i EU-valet med nästan 30 procent av rösterna  vilket ger 5 mandat . Oppositionspartiet Fianna Fáil får nästan 17 procent av rösterna och två mandat, medan Gröna partiet som erhåller drygt 11 procent och två mandat, vilket är partiets bästa resultat hittills. Det republikanska Sinn Féin vinner knappt 12 procent av rösterna och ett mandat. Nästan 24 procent av väljarna röstar på oberoende kandidater, varav tre av dem kommer in i EU-parlamentet.. Valdeltagandet ligger på nästan 50 procent. Mandatfördelningen än ännu inte klar. Gröna partiet går också fram starkt i de kommunalval som hålls samtidigt (partiet ökar från 12 mandat till 59), medan Sinn Féin gör ett uselt val, och förlorar nästan hälften av sina mandat (partiet går från 159 mandat till 81). Oppositionspartiet Fianna Fáil är det parti som får flest kommunala mandat: 297, vilket är 12 fler än tidigare. Regeringspartiet Fine Gael får sammanlagt 255 mandat, vilket också är en ökning. Det är första gången på 20 år som ett regeringsparti ökar sin representation i ett irländskt lokalval.

  • Irland röstar för att liberalisera skilsmässolagarna

   Irland röstar för att liberalisera landets skilsmässolagstiftning.  Över 82 procent av väljarna godkänner lagändringen. I den lagstiftning som nu ska rivas upp tar det fem år för att få igenom en skilsmässa, under den tiden måste paret ha levt åtskilda i minst fyra år. Det blir nu deputeradekammaren sak att fastställa nya regler. Skilsmässa har bara varit tillåtet i Irland sedan 1995.

  • Irlands parlament utlyser "klimatnödläge"

   Irlands deputeradekammare följer Storbritanniens underhus och deklarerar ett "klimatnödläge". Det sker som ett tillägg i en rapport och med en uppmaning att landet ska göra mer för att bevara den biologiska mångfalden. Det antas utan att någon omröstning hålls. 

  • Irland och Storbritannien överens om gemensam resezon efter brexit

   Irland och Storbritannien undertecknar en avsiktsförklaring (meomorandum of understanding) för att behålla möjligheterna för irländare och britter att resa fritt mellan länderna efter brexit. Medborgare från det ena landet ska även i fortsättningen ha rätt att utan särskilda tillstånd arbeta, studera, få tillgång till olika bidrag och söka vård i det andra landet. Avtalet ger också  irländska medborgare rätt att rösta i brittiska val och tvärtom. Avtalet berör omkring 300 000 britter som är bosatta i Irland, och 350 000 irländare i Storbritannien. Den gemensamma resezonen (Common Travel Area, CTA) har funnits sedan 1922. Det nya avtalet är inte bindande för något av länderna. Samtidigt som avtalet sluts inleds nya samtal mellan de nordirländska partierna i Belfast. Den brittiska och den irländska regeringen har inför det gemensamt utarbetat en plan över hur processen ska se ut.

  • Mars

  • Nordirländsk politiker kandidat för Fine Gael i EU-valet

   Mark Durkan, före detta ledare för det nationalistiska och socialdemokratiska partiet SDLP i Nordirland, meddelar att han ska ställa upp för det irländska regeringspartiet Fine Gael i EU-valet. Det sker samtidigt som hans gamla parti har inlett ett samarbete med Irlands största oppositionsparti Fianna Fáil.  Durkan, som tidigare suttit i det brittiska parlamentet för SDLP, säger att Storbritanniens beslut att lämna EU har påverkat hans beslut.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0