Irland
Irland har på senare år infört samkönade äktenskap och legaliserat abort, beslut som avgjorts i folkomröstningar och som visar hur snabbt det tidigare så konservativa irländska samhället har förändrats. Foto: Peter Morrison/TT

Irland

Efter hundratals år av brittisk övermakt blev Irland en självständig stat i början av 1920-talet. Massvält under 1840-talet tvingade många irländare att emigrera och fattigdom präglade Irland långt in i modern tid. Efter inträdet i EG (EU) 1973 har Irland omvandlats från ett fattigt bondeland till en välfärdsstat med en stark högteknologisk industri. Finanskrisen 2008 slog hårt mot landet som tvingades till hårda besparingar. I mitten av 2010-talet hade den värsta krisen blåst över, men oron är stor för att Storbritanniens utträde ur EU kommer att slå hårt mot den irländska ekonomin och försvåra samarbetet kring Nordirland.

 

 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Oktober

  • EU inrättar militär Ukrainamission

   EU:s utrikesministrar beslutar att unionen ska bistå Ukraina med mer vapen, till ett värde av en halv miljard euro, och utbildning av 15 000 soldater. Med de beloppen inräknade kommer EU sammantaget att ha fattat beslut om militärt bistånd för tre miljarder euro. Det är framför allt i Polen som utbildning ska äga rum inom EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission), som till att börja med blir tvåårig. Flera EU-länder, bland dem Tyskland, Frankrike och Sverige, har redan egna beslut om militära utbildningsinsatser och vapenleveranser till Ukraina. Ukraina ber om mer luftvärnsutrustning och hoppas få se EU-sanktioner mot Iran, därför att man säger sig ha hittat iransktillverkade drönare bland projektiler med sprängämnen som ryska styrkor använder.

  • Enat Irland diskuteras i Dublin

   En konferens med tusentals deltagare hålls i Dublin för att diskutera planer för ett eventuellt enat Irland. Bakom den ligger organisationen Irlands framtid (Ireland's Future) som bedriver en kampanj för att uppnå detta. Den biträdande premiärministern Leo Varadkar säger i ett tal att det finns en fara med att lägga för stor tonvikt vid att få till stånd en gränsomröstning om Nordirlands framtida status, när så mycket arbete återstår för att övertyga fler invånare om att ön ska enas i en stat. Han betonar att stora ansträngningar krävs för att bygga förtroende mellan nationalister och unionister I Nordirland. Mary-Lou McDonald, ledare för Irlands största oppositionsparti Sinn Féin, säger sig i stället vilja driva på processen för en gränsomröstning, bland annat genom att skapa en medborgarförsamling för att förbereda författningsändringar och folkomröstningar i saken.

  • September

  • Hjälp åt utsatta i 2023 års budget

   Den irländska regeringen presenterar sin budget för 2023 som innehåller extra stöd till hushåll och företag som drabbats hårt av höga energipriser och hög inflation. Hushållen får en kredit på 600 euro för att kunna betala sina elräkningar, medan företagen inte ska behöva mer än 10 000 euro i månaden för sin el. Dessutom höjs gränsen för vilka som måste betala mest i skatt från 36 800 till 40 000 euro om året. Ett extra barnbidrag på 140 euro per barn ska betalas ut i november, och alla som lever på socialbidrag ska få en veckas extra stöd i december. Bidragsnivåerna höjs också allmänt med 12 euro i veckan. Ytterligare 400 000 personer erbjuds fri vård och avgifter slopas för patienters som vårdas på sjukhus. Enligt finansminister Paschal Donohoe är detta möjligt, då statens skatteinkomster har ökat med 10 miljarder euro 2022 (mest på grund av ökat inflöde av bolagsskatter). 

  • Juli

  • EU når kompromiss om minskad gasanvändning

   Alla länder i EU utom Ungern går med på en kompromiss om att på frivillig basis minska konsumtionen av naturgas med 15 procent mellan augusti 2022 och mars 2023. Minskningen ska ske för att länderna ska kunna bygga upp ett lager av gas inför en potentiell energikris. Om bristen på gas blir akut kan nedskärningen göras obligatorisk, dock med undantag för vissa industrier och länder. Beslutet fattas sedan Ryssland strypt flödet av gas via ledningen Nord Stream 1 till en femtedel av den normala mängden. Det ryska statliga gasbolaget Gazprom säger att minskningen beror på tekniska problem men EU:s energikommissionär kallar den ”politiskt motiverad”.

  • EU stoppar guld från Ryssland

   EU-länderna beslutar att bannlysa import av ryskt guld. Det är den sjunde omgången sanktioner som EU antar sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari. EU-länderna utökar också listan över tekniska komponenter som inte får säljas till Ryssland samtidigt som ytterligare 48 personer sätts upp på sanktionslistan tillika med 9 institutioner eller företag, däribland Rysslands största bank – Sberbank.   

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0