Irland
Foto: Shutterstock/Richard Semik

Irland

Efter hundratals år av brittisk övermakt blev Irland en självständig stat först 1949. Massvält under 1840-talet, när potatisskördarna slog fel, drev stora skaror irländare att emigrera, och fattigdom präglade Irland långt in i modern tid. Efter inträdet i EG (EU) 1973 minskade beroendet av Storbritannien. Omfattande stöd från EG och avregleringar av ekonomin omvandlade stadigt Irland från ett fattigt bondeland till en välfärdsstat baserad på högteknologisk industri. Irland var dock ett av de länder som drabbades hårdast av den internationella finanskrisen 2008. Efter flera hårda sparpaket tycktes den värsta krisen vara över i mitten av 2010-talet.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2018

  • Oktober

  • Michael D Higgins vinner presidentvalet

   Michael D Higgins vinner presidentvalet med nästan 56 procent av rösterna. På andra plats kommer affärsmannen Peter Casey som får drygt 23 procent. Casey gör ett bättre val än många förutspått, sannolikt efter uttalanden där han kritiserade Irlands resande-folk och anklagade dem för att inte betala skatt och för att bosätta sig på andra personers markområden. Ingen av de övriga fyra kandidaterna kommer över 10 procent. Valdeltagandet är lågt, knappt 44 procent. I den folkomröstning som hålls samtidigt röstar 65 procent för att brottet hädelse ska strykas ur författningen. Ursprungligen planerades att väljarna även skulle ta ställning till om en skrivning om kvinnans roll i hemmet skulle slopas, men den delen har skjutits upp sedan ett utskott bett om mer tid för att granska hur lagstiftningen skulle påverkas.

  • Regeringen godkänner utgrävning av massgravar vid mödrahem

   Den irländska regeringen godkänner att en fullständig utgrävning ska göras av de massgravar som hittats vid ett mödrahem i Tuam i grevskapet Galway. De hundratals barn som begravts där ska identifieras och få en värdig begravning, säger barnminister Katherine Zappone. En statlig kommission har bland annat kommit fram till att minst 796 barn avled på mödrahemmet mellan 1925 och 1961, och att det saknas inte finns några uppgifter registrerade om var och när de har begravts. Kommissionen tillsattes efter att en lokal historiker, Catherine Corless, avslöjat en rad missförhållanden vid mödrahemmet, inklusive massgravarna.

  • Brexit och bostadsbyggande dominerar ny budget

   I sin budget för 2019 sätter regeringen av 1,5 miljarder euro en särskild fond, som ska tjäna som buffert om Storbritanniens utträde ur EU kommer att ge Irland stora ekonomiska problem. Extra pengar ska också gå till tullhantering och statliga lån till små och medelstora företag liksom jordbruksföretag. Regeringen satsar också på att få fart på bostadsbyggandet, och lovar bland annat att bygga 10 000 hyresbostäder. Några dagar senare lägger den irländska centralbanken sin prognos för den ekonomiska tillväxten för 2018 och 2019. Siffran för 2018 skrivs upp till 6,7 procent, medan den ser ut att bli något lägre 2019: 4,8 procent.

  • September

  • Sex kandidater ställer upp i presidentvalet

   Det är nu klart vilka kandidaterna blir i presidentvalet den 26 oktober. Det troliga är att den sittande presidenten, 77-årige Michael D Higgins, som ställer upp för omval kommer att vinna. I opinionsundersökningar stöds han av omkring 67 procent av väljarna, han har dessutom backning Fine Gael, Fianna Fáil och Labourpartiet. Hans motkandidater är affärsmannen och entreprenören Seán Gallagher,  senatorn och psykologen Joan Freeman, Liadh Ní Riada TV-producent och EU-parlamentariker som representerar Sinn Féin, Peter Casey, entreprenör och affärsman med rötter i Nordirland, från näringslivet kommer även Gavin Duffy som också varit programledare i TV och medieutbildat många irländska politiker.

  • Apple betalar in utebliven skatt till Irland

   Det amerikanska IT-bolaget Apple har nu betalat in hela den summa som det, enligt EU-kommissionen, är skyldigt Irland i uteblivna skatter: drygt 13 miljarder euro och ytterligare en dryg miljard euro i ränta. Pengarna sätts in på ett särskilt konto i väntan på att EU-domstolen ska behandla Irlands och Apples överklaganden. Det väntas ta flera år innan ett slutgiltigt beslut har fattats. Enligt kommissionen kan de stora skattelättnader som det amerikanska bolaget har fått i Irland betraktas som statliga subventioner vilka snedvrider den internationella konkurrensen.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0