Irland
Foto: Shutterstock/Richard Semik

Irland

Efter hundratals år av brittisk övermakt blev Irland en självständig stat först 1949. Massvält under 1840-talet, när potatisskördarna slog fel, drev stora skaror irländare att emigrera, och fattigdom präglade Irland långt in i modern tid. Efter inträdet i EG (EU) 1973 minskade beroendet av Storbritannien. Omfattande stöd från EG och avregleringar av ekonomin omvandlade stadigt Irland från ett fattigt bondeland till en välfärdsstat baserad på högteknologisk industri. Irland var dock ett av de länder som drabbades hårdast av den internationella finanskrisen 2008. Efter flera hårda sparpaket tycktes den värsta krisen vara över i mitten av 2010-talet.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Februari

  • Samarbetsavtal sluts mellan SDLP och Fianna Fáil

   En majoritet av medlemmarna i det nordirländska socialdemokratiska partiet SDLP röstar för ett samarbete med det borgerliga irländska partiet Fianna Fáil. Beslutet kritiseras av det irländska regeringspartiet Fine Gael och Labourpartiet i samma land.

  • Januari

  • Klart för folkomröstning om skilsmässolagen

   Den irländska regeringen har aviserat att en folkomröstning ska hållas om landets skilsmässolagar. Den handlar om att ta bort den obligatoriska väntetid som nu finns innan ett par kan beviljas skilsmässa (de måste ha levt åtskilda i minst fyra år under den föregående  femårsperioden). Folkomröstningen kommer sannolikt att hållas samtidigt med EU-valet i slutet av maj.

  • "Hård brexit skulle skapa stora problem för Irlands ekonomi"

   Det irländska finansdepartementet spår att ett brittiskt utträde ur EU utan ett avtal kommer att slå mot den irländska ekonomin. Tillväxten väntas i  så fall bli drygt 4 procent lägre än den annars skulle ha varit. Enligt siffror från landets centralbank kommer den på tio år sikt minska med 6 procent. Finansminister Paschal Donohoe betonar att problemen mycket väl kan bli ännu större. Problemen väntas i så fall drabba jordbruket och små- ocn mellanstora livsmedelsföretag extra hårt.

  • Irlands statsbudget på plus 2018

   För första gången sedan 2008 har Irland 2018 ett överskott i statsbudgeten på omkring 100 miljoner euro. Detta beror enligt premiärminister Leo Varadkar på större inkomster än väntat från bolagsskatter.

  • Irland öppnar nya ambassader

   Inför Storbritanniens EU-utträde öppnar Irland eller har redan öppnat  flera nya ambassader och konsulat i bland annat Indien, Colombia, Chile, Jordanien, Liberia, Nya Zealand. Nya konsulat blir det i Kanada, Tyskland och USA. 2020 ska Irland öppna ambassader i  Ukraina, Marocko och Filippinerna. Syftet är i hög grad att skapa nya handelsförbindelser. Utrikesminister Simon Coveney betonar dock att det nära samarbetet med Storbritannien ska fortsätta, liksom kontakterna med de nordiska och de baltiska länderna.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0