Irland
Foto: Shutterstock/Richard Semik

Irland

Efter hundratals år av brittisk övermakt blev Irland en självständig stat först 1949. Massvält under 1840-talet, när potatisskördarna slog fel, drev stora skaror irländare att emigrera, och fattigdom präglade Irland långt in i modern tid. Efter inträdet i EG (EU) 1973 minskade beroendet av Storbritannien. Omfattande stöd från EG och avregleringar av ekonomin omvandlade stadigt Irland från ett fattigt bondeland till en välfärdsstat baserad på högteknologisk industri. Irland var dock ett av de länder som drabbades hårdast av finanskrisen 2008. Efter flera hårda sparpaket tycktes den värsta krisen vara över i mitten av 2010-talet.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Oktober

  • Brittiskt brexitförslag tas emot med skepsis

   Den brittiska regeringen lägger fram ett nytt förslag för hur man ska kunna nå ett nytt utträdesavtal med EU, som framför allt berör gränsen mellan Nordirland och Irland (se Storbritannien: Kalendarium). Förslaget tas emot med tydlig skepsis i Irland, liksom i många andra EU-länder. EU markerar att unionen stöder Irland i denna fråga, även om man öppnar för fortsatta samtal med Storbritannien för att försöka nå ett brexitavtal. Efterhand blir det allt tydligare att den brittiska regeringen i sin retorik försöker lägga över skulden för en eventuell avtalslös brexit på EU, men framför allt på Irland och premiärminister Leo Varadkar.

  • September

  • DUP-ledaren möter Leo Varadkar för samtal

   Nu kommer tecken på att det nordirländska Demokratiska unionistpartiet (DUP) håller på att mjuka upp sin hållning när det gäller Nordirland och brexit. DUP-ledaren Arlene Foster möter för första gången Irlands premiärminister Leo Varadkar för ett 45 minuter långt samtal i Dublin. Vid ett annat möte samma dag säger hon att hon kan tänka sig en slags särlösning för Nordirland, som en följd av Storbritanniens EU-utträde, om det inte påverkar den brittiska provinsens konstitutionella ställning och om en sådan lösning godkänns av det nordirländska parlamentet, Stormont. Efter det brittiska valet 2017 har DUP fungerat som ett stödparti för den konservativa brittiska regeringen. En maktposition partiet nu har förlorat då Boris Johnsons regering har förlorat sin majoritet i underhuset. DUP är också under press i Nordirland, då nya abortlagar kommer att träda i kraft den 21 oktober om inte en ny nordirländsk regering finns på plats före det. Nordirland har saknat regering sedan början av 2017.

  • Avtalslös brexit väntas slå hårt mot Irlands ekonomi

   Den irländska regeringen kommer i budgeten för år 2020 utgå från att Storbritannien kommer att lämna EU utan ett avtal. Det säger finansminister Paschal Donohoe, och betonar samtidigt att det kommer att få stora konsekvenser för Irland. Minst 55 000 arbetstillfällen väntas försvinna, och BNP beräknas, enligt regeringens prognos minska med 6 procent. Regeringen kommer därför i sin budget rikta in sig på att bistå de branscher som kommer att drabbas hårdast av en avtalslös brexit, framför allt tillverkningsindustrin och jordbruket. Det betyder också att det kommer att finnas mindre pengar till några välfärdssatsningar, och det är inte heller aktuellt med någon sänkning av inkomstskatten.

  • Varadkar: "Inget brexitavtal om inte gränsfrågan löses"

   Boris Johnson besöker Irland för första gången sedan han blev brittisk premiärminister i juli. Hans irländske kollega Leo Varadkar markerar tydligt att Storbritannien måste komma med ett hållbart förslag för hur problemen kring gränsen mellan Nordirland och Irland ska lösas om det ska finnas en möjlighet att nå ett avtal med EU. Löften om att gränsfrågan ska lösas i framtiden räcker inte. och att särlösningen för Nordirland (kallad backstop) måste fungera tills en ny lösning har hittats. Johnson understryker att han vill ha ett avtal, men om det blir en avtalslös brexit på grund av gränsfrågan kommer skulden för ett misslyckande att ligga på både den brittiska och den irländska regeringen. Bägge parter beskriver i efterhand mötet som positivt och konstruktivt.

  • Juli

  • Snabb ekonomisk tillväxt 2018

   Irlands ekonomi växte med över åtta procent 2018, enligt Irlands statistikmyndighet CSO. Den höga tillväxten beror mycket på ökad export av varor och tjänster. Den ekonomiska statistiken i Irland kan ofta vara missvisande på grund av hur de multinationella företagen redovisar sina vinster, men enligt CSO, hade ekonomin växt med över sex procent även om man räknade bort de vinster som de multinationella företagen hade gjort.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0