Källor

Underlag till kapitlet Palestina: Naturtillgångar och energi har bland annat hämtats ur följande källor:

Europa World Plus
Nyhetsbyrån AFP
Resa på helig mark, bok av Göran Gunner & Per Wirtén

(Källorna till uppgifterna i faktarutan listas under länken Källor i rutan.)

Varukorg

Totalt 0