Oman
Kamelkapplöpning är en populär sport i Oman. Foto: Shutterstock

Oman

Sultanatet Oman ligger i sydöstra hörnet av Arabiska halvön. Landet som i huvudsak består av öken är en absolut monarki och styrs sedan 1700-talet av ätten Al Said. Stora oljetillgångar har bidragit till en snabb utveckling men ekonomin är mer varierad än i flera av grannländerna. Turismen har vuxit men oljeintäkterna minskat. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Januari

  • Utländsk arbetskraft begränsas

   En rad arbetsuppgifter inom försäkring och finans, butik och bilförsäljning kommer framöver bara att få utföras av omanier, meddelar arbetsmarknadsdepartementet. För utländska medborgare som har sådana jobb i Oman gäller att arbetstillstånden inte kommer att förnyas när de löper ut. Det gäller också anställningar som chaufför eller maskinförare. Sjunkande inkomster från oljebransch och turism har fått en rad gulfstater att bestämma sig för att framför allt stärka de egna medborgarnas möjligheter att försörja sig.

  • Lagändring ska minska övervakning

   Grundlagen ändras för att utöka åsikts- och yttrandefriheten, i princip. Det blir nu svårare för staten att övervaka befolkningens privata post, telefonsamtal och sociala medier. Syftet i vid mening tros vara att göra affärsklimatet mer tilltalande.

  • Kungligt dekret om tronföljden

   I två dekret från sultan Haitham bin Tariq fastställs regler för parlamentet respektive tronföljden. Genom dekretet om tronföljden regleras hur en kronprins ska utses och vad denne har för ansvar och befogenheter. Oman får nu en kronprins i sultanens äldste son Dhi Yazan bin Haitham, som är minister för kultur, idrott och ungdom.

  • Lånebehov trots rejält minskade utgifter

   Regeringen lägger fram en statsbudget för 2021, som trots att utgifterna skurits ned med 14 procent uppvisar ett minus på motsvarande 5,7 miljarder dollar. Kalkylen bygger på att oljepriset ska ligga på 45 dollar fatet. En fjärdedel av underskottet ska täckas med statens reserver, resten räknar Omans regering med att låna upp, internationellt och på den inhemska marknaden.

 • 2020

  • November

  • Oman inför inkomstskatt

   Finansdepartementet offentliggör en ekonomisk långtidsplan för åren 2020­–2024 och avslöjar att inkomstskatt för höginkomsttagare ska införas 2022. Oman blir den första gulfstaten i samarbetsorganisationen GCC som inför skatt på inkomster. Det framgår inte på vilken inkomstnivå skatt ska börja tas ut, men både kungafamiljen och näringslivseliten lär bli berörda. I finansplanen framgår också målet att statens intäkter från andra källor än olja ska öka från 28 till 35 procent. Omans oljeintäkter har minskat till följd av sjunkande oljepris och överenskommelser inom Opec om minskad produktion. Dessutom har coronakrisen minskat även andra inkomster och landets ekonomi väntas krympa under 2020.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0