Oman
Kamelkapplöpning är en populär sport i Oman. Foto: Shutterstock

Oman

Sultanatet Oman ligger i sydöstra hörnet av Arabiska halvön. Landet som i huvudsak består av öken är en absolut monarki och styrs sedan 1700-talet av ätten Al Said. Stora oljetillgångar har bidragit till en snabb utveckling men ekonomin är mer varierad än i flera av grannländerna. Turismen har vuxit men oljeintäkterna minskat. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Juni

  • Långtidsvisum lockbete till investerare

   Utländska investerare ska med början i september kunna få uppehållstillstånd på lång tid, på fem eller tio år i taget. Det är ett av regeringens drag för att få fart på Omans ekonomi efter flera år med oljeprisras och coronakris. Hur stora investeringar långtidsvisumen ska kopplas till framgår ännu inte, men beslutet liknar de nya riktlinjer som införts i flera länder i regionen: jobben ska gå till de egna medborgarna i första hand, medan ”morötter” ska locka kapital från utlandet.

  • Maj

  • Statliga jobb utlovas efter protester

   Omans försvarsmakt öppnar för att anställa arbetslösa, detta efter det att sultanatet skakats av demonstrationer i flera dagar. I Suhar 20 mil från huvudstaden, där protesterna började, inträffade sammanstötningar mellan polis och demonstranter som beskrivs som de första sedan den arabiska våren 2011. Sultanen som är landets regent har beordrat försvarsdepartementet och andra officiella inrättningar att skapa 32 000 jobb under 2021. Flera år av vacklande oljepriser och den globala kollaps för turistnäringen som orsakats av covid-19-pandemin har minskat omaniernas möjligheter att försörja sig. Statliga företag fick våren 2020 order att ersätta utländsk arbetskraft med omanier. Senast i juli 2021 ska de redovisa sina åtgärder (se även 24 januari 2021).

  • Januari

  • Utländsk arbetskraft begränsas

   En rad arbetsuppgifter inom försäkring och finans, butik och bilförsäljning kommer framöver bara att få utföras av omanier, meddelar arbetsmarknadsdepartementet. För utländska medborgare som har sådana jobb i Oman gäller att arbetstillstånden inte kommer att förnyas när de löper ut. Det gäller också anställningar som chaufför eller maskinförare. Sjunkande inkomster från oljebransch och turism har fått en rad gulfstater att bestämma sig för att framför allt stärka de egna medborgarnas möjligheter att försörja sig.

  • Lagändring ska minska övervakning

   Grundlagen ändras för att utöka åsikts- och yttrandefriheten, i princip. Det blir nu svårare för staten att övervaka befolkningens privata post, telefonsamtal och sociala medier. Syftet i vid mening tros vara att göra affärsklimatet mer tilltalande.

  • Kungligt dekret om tronföljden

   I två dekret från sultan Haitham bin Tariq fastställs regler för parlamentet respektive tronföljden. Genom dekretet om tronföljden regleras hur en kronprins ska utses och vad denne har för ansvar och befogenheter. Oman får nu en kronprins i sultanens äldste son Dhi Yazan bin Haitham, som är minister för kultur, idrott och ungdom.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0