2024

Senaste händelser

 • Januari

 • Domstol i Hongkong: Evergrande ska likvideras

  Fastighetsjätten Evergrande som under två års tid stått på randen till en konkurs och kämpat för sin överlevnad ställs till slut inför ett beslut om likvidation av en domstol i Hongkong. Bolaget har skulder på över 3000 miljarder kronor till långivare och fastighetsköpare (se även September 2021) och försöken att omstrukturera bolagets lån har inte lyckats. En del företag och banker inom den kinesiska statliga sektorn har köpt upp tillgångar från Evergrande men det har inte räckt. Enligt Hongkongdomen har nu en likvidator utsetts som ska försöka sälja Evergrandes tillgångar för att försöka återbetala skulder. Att större delen av bolagets tillgångar finns på Kinas fastland komplicerar dock saken liksom att rättssystemet i den särskilda administrativa regionen Hongkong inte är detsamma som på fastlandet. Likvidatorn kommer att behöva följa lagarna på fastlandet menar bedömare och kommunistpartiet lär vilja skynda långsamt för att undvika nya oroligheter. Många av Evergrandes byggprojekt håller ännu på att färdigställas och tiotusentals köpare väntar på att få sina lägenheter som de redan har betalat för. Men även konsekvenserna för de många migrantarbetarna som arbetar vid byggena kan bli stora när de förlorar sina jobb.

 • Splittrad FN-översyn av mänskliga rättigheter i Kina

  I den återkommande FN-granskningen av Kinas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna (Universal Periodic Review, UPR) uppmärksammar ett femtiotal stater den problematiska situationen i Tibet, Xinjiang och Hongkong. Många tar även upp att religionsfrihet och medborgerliga rättigheter inte respekteras i landet överlag. Samtidigt framhåller ett stort antal andra länder, många av dem utvecklingsländer, istället Kinas framgångar när det gäller att uppnå ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Inte minst pekar man på de omkring 100 miljoner människor som lyfts ur fattigdom. Översynen av medlemsstaternas efterlevnad av mänskliga rättigheter görs återkommande (ungefär vart 5 år) i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

 • Kina skickar allt fler ballonger över Taiwan

  Sedan december förra året har kinesiska ballonger flugit över den mittlinje i Taiwansundet som skiljer Taiwan från Kinas fastland. Ett antal ballonger har även siktats över Taiwans territorium och ska enligt rapporter även ha flugit nära militärbaser. Peking hävdar att ballongerna endast är avsedda för att registrera meteorologiska data i atmosfären, men det finns misstankar om att ballongerna även används för övervakning. Kinesiska ballonger på amerikanskt luftrum orsakade kraftiga reaktioner i USA mot Peking för omkring ett år sedan (se Februari 2023). Taiwans försvarsdepartement fördömer Pekings användning av ballonger som man menar är ett allvarligt hot mot flygtrafiken och även en form av trakasserier för att utöva påverkan inför det taiwanesiska president- och parlamentsvalet den 13 januari.

 • Februari

 • Planer på ny säkerhetslag i Hongkong möter kritik

  USA  och Storbritannien kritiserar den nya säkerhetslag som planeras i Hongkong. Den nya lagen ska vara en lokal anpassning, i enlighet med Hongkongs egen författning, av den hårda säkerhetslag som Peking införde 2020 efter demokratiprotesterna. Tre anhängare från en av de få kvarvarande oppositionsgrupperna (socialdemokratiska LSD) vågar protestera öppet mot lagförslaget utanför Hongkongregeringens lokaler. Efter en månadslång offentlig samrådsprocess har det dock enligt ett uttalande från Hongkongs lokala justitieminister inte inkommit några invändningar mot lagen som riktar sig mot sju olika säkerhetsrelaterade brott, däribland spioneri och landsförräderi.

 • Mars

 • Hongkongdemonstranter dömda till fängelse

  Tolv Hongkongbor får fängelsestraff på upp till sju år för att de deltog i stormningen av Hongkongs lagstiftande församling 2019. Hundratals demonstranter bröt sig in i parlamentsbyggnaden natten till den 1 juli 2019 och krossade fönster och klottrade och sprayade graffiti i samband med de massprotesterna för demokrati som då skakade staden. Tusentals människor greps när myndigheterna försökte kväsa protesterna.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0