Jordanien
Foto: Wikimedia Commons/David Bjorgen

Jordanien

Jordanien är ett av de mest välmående arabländerna med en välutbildad befolkning och ett jämförelsevis gott sjukvårdssystem. Den kungliga familjen, som anses härstamma direkt från profeten Muhammed, har länge åtnjutit bred respekt, men på senare år har det börjat höras missnöje med djupa klassklyftor och politisk ofrihet. Mer än halva befolkningen utgörs av palestinier, och Jordaniens läge som granne till Israel gör landet känsligt för kriser i regionen. Den välrustade försvarsmakten slukar mer än en fjärdedel av statsbudgeten.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juni

  • Pandemiregler lättas upp

   De flesta restriktioner som införts för att begränsa spridningen av virussjukdomen covid-19 kommer att upphävas den 6 juni, meddelar regeringen. Moskéer, kyrkor och restauranger får öppna liksom nästan all affärsverksamhet. Inrikes resande tillåts. Fortsatt gäller anvisningar om att hålla fysiskt avstånd och stängning av skolor, biografer och flygtrafik till och från utlandet. Bara nio dödsfall har bekräftats i Jordanien och antalet nya smittfall som tillkommer per dag är nere på ungefär den nivån.

  • Maj

  • Skärpt varning till Israel

   Premiärminister Omar al-Razzaz varnar för att "alla aspekter" av Jordaniens relationer med Israel kan komma att omprövas om den nytillträdda israeliska regeringen gör allvar av sina planer på annektering av mark på Västbanken efter den 1 juli. Han anklagar Israel för att utnyttja den globala coronapandemin till att genomföra "ensidiga åtgärder på marken". Jordaniens fredsavtal med Israel från 1994 är sedan länge ifrågasatt, särskilt av jordanier som är av palestinskt ursprung.

  • Utökat krisstöd från IMF

   IMF konstaterar att Jordaniens kris har fördjupats sedan fonden godkände akutlån för att bekämpa coronakrisen (se 25 mars). Samtidigt som IMF hyllar Jordanien för snabba insatser mot smittspridningen får landet nu klartecken för ytterligare 396 miljoner dollar.

  • Kunglig ilska mot Israels planer

   Kung Abdullah reagerar skarpt på att Israels nya regering har planer på att annektera stora delar av den ockuperade marken på Västbanken. I avtal mellan de partier som bildar samlingsregering heter det att annektering kan ske efter den 1 juli 2020. I en intervju som publiceras av det tyska nyhetsmagasinet Der Spiegel säger kungen att det skulle leda till en "massiv konflikt". Jordanien är utöver Egypten det enda arablandet som har ett fredsavtal med Israel. Regenten klargör inte om Jordanien skulle vara redo att riva upp avtalet. Västbanken styrdes i nästan 20 år av Jordanien och landets kung gavs en viktig roll även i Israels fredsprocess med palestinierna på 1990-talet: som väktare av de heliga platserna i Jerusalem. 

  • April

  • Israel lämnar gränsenklav

   Israeliska lantbrukare lämnar enklaven Ghumar i Jordanien (Tsofar på hebreiska) sedan ett avtal om markhyra från 1990-talet löpt ut. I samband med att de två länderna slöt fred 1994 tilläts Israel att hyra två tidigare intagna jordanska gränsområden. Kungen av Jordanien gav 2018 besked om att hyran inte skulle förlängas. Den andra enklaven Baqura utrymdes av Israel hösten 2019 (se 21 oktober 2018 och 10 november 2019).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0