Jordanien
Foto: Wikimedia Commons/David Bjorgen

Jordanien

Jordanien är ett av de mest välmående arabländerna med välutbildad befolkning och jämförelsevis gott sjukvårdssystem. Kungafamiljen, som anses härstamma direkt från profeten Muhammed, åtnjuter respekt, men det förekommer missnöje med djupa klassklyftor och politisk ofrihet. Mer än halva befolkningen utgörs av palestinier, och Jordaniens läge som granne till Israel gör landet känsligt för kriser i regionen. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Oktober

  • Kungens fastigheter i utlandet synas

   Kung Abdullah är en av de personer som förekommer i en omfattande granskning av skatteplanering som sker med hjälp av företag i skatteparadis. Kungen äger fastigheter i flera länder till ett samlat värde av över 100 miljoner dollar enligt granskningen, som kallas Pandorapapperen och har gjorts av ett internationellt nätverk av journalister. Hovet betonar att det är kungens privata förmögenhet, inte statskassan, som har använts till investeringarna. Samtidigt kan intresset för placeringarna ses mot bakgrund av att Jordanien är beroende av bistånd från andra länder och att maktutövningen i landet kan vara auktoritär. Staten aviserade 2020 tillslag mot jordanska medborgare som valde att föra ut tillgångar ur landet, framhåller BBC.

  • Juli

  • Två fälls för kupplaner mot kungen

   Två tidigare höga tjänstemän döms till 15 års fängelse vardera för att ha konspirerat mot kung Abdullah i syfte att föra kungens halvbror Hamzah till tronen. De dömda är Bassem Awadallah, tidigare det jordanska hovets kanslichef (motsvarande riksmarskalken i Sverige), och Sharif Hassan bin Zaid, som själv är släkt med kungahuset och har varit sändebud i Saudiarabien. Rättegången har skett bakom stängda dörrar i den statliga säkerhetsdomstolen. Prins Hamzah, som var kronprins innan kung Hussein valde ut Abdullah till sin efterträdare, har inte åtalats (se 7 april 2021).

  • Vattenaffär med Israel

   Israel säljer 50 miljoner kubikmeter vatten till Jordanien, den största affären i sitt slag hittills mellan de två grannländerna. Jordanien, ett av de länder i världen där färskvatten är en ständig bristvara, har en tid av svår torka bakom sig. Även i Israel är vattentillgångarna begränsade, men Israel är världsledande på tekniska system för avsaltning. Vattenavtalet har stora dimensioner: enligt det fredsavtal mellan länderna som slöts 1994 tilldelas Jordanien 30 miljoner kubikmeter vatten per år. Parterna har nu också kommit överens om att Jordanien ska kunna utöka sin varuexport till de palestinska områdena.

  • Juni

  • Jordaniens politiska system stöps om

   Förslag till hur Jordaniens politiska system kan moderniseras ska läggas fram senast i oktober. Det är uppdraget till ett råd på 91 personer som ska ledas av förre premiärministern Samir al-Rifai. Rådet får bred sammansättning. Såväl islamister som sekulära personer ska ingå, därtill både vänsterföreträdare och nationalister. Politiker kompletteras med akademiker och företrädare för enskilda organisationer. Deras förslag ska sedan dryftas i båda parlamentets kamrar. Samir al-Rifai förutser minst två rejäla omgörningar: en ny vallag och en ny partilag.

  • Maj

  • Israelprotest i Jordaniens parlament

   Jordaniens parlament röstar enhälligt för en motion som kräver att regeringen utvisar Israels ambassadör i protest mot läget i Palestina och ”Israels brott mot palestinier”. Ledamöterna kräver också att Jordaniens ambassadör kallas hem från Tel Aviv. Anledningen är de strider mellan Israel och militanta grupper i Gaza som pågår sedan en vecka har utvecklats till det värsta våldsutbrottet mellan parterna sedan 2014.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0