Jordanien
Foto: Wikimedia Commons/David Bjorgen

Jordanien

Jordanien är ett av de mest välmående arabländerna med en välutbildad befolkning och ett jämförelsevis gott sjukvårdssystem. Den kungliga familjen, som anses härstamma direkt från profeten Muhammed, har länge åtnjutit bred respekt, men på senare år har det börjat höras missnöje med djupa klassklyftor och politisk ofrihet. Mer än halva befolkningen utgörs av palestinier, och Jordaniens läge som granne till Israel gör landet känsligt för kriser i regionen. Den välrustade försvarsmakten slukar mer än en fjärdedel av statsbudgeten.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Mars

  • Klartecken för krispaket från IMF

   IMF godkänner ett planerat stödpaket för Jordanien (se 30 januari). 140 miljoner dollar kommer att betalas ut direkt. Behovet av pengarna har ökat till följd av spridningen av coronavirus, konstaterar fonden. 

  • Rörelsefrihet begränsas i kamp mot virus

   Utegångsförbud införs med hänvning till risken för att coronaviruspandemin ska få fäste i Jordanien. Den som byter mot förbudet, som gäller både dag och natt, riskerar ett års fängelse. Öppettider för butiker begränsas. Regeringen ultovar ett system för hemleveranser av förnödenheter i samarbete mellan kommuner och transportföretag för att få medborgare att undvika folkvimmel. Redan tre dagar efter det att utegångsförbudet infördes uppger myndigheter att 880 personer har brutit mot förbudet. 112 fall av sjukdomen covid-19 har då bekräftats, och inga dödsfall är kända.

  • Februari

  • Qatar lovar jobb och pensionspengar

   Qatars statschef Tamim bin Hamad Al Thani besöker Jordanien och utlovar 10 000 arbetstillfällen för jordanier i Qatar "utöver lika många som utlovades 2018", enligt den statliga nyhetsbyrån QNA. Nästan var femte jordanier är arbetslös och 15 procent beräknas leva i fattigdom. Besöket hos kung Abdullah ses som ett tecken på att förbindelserna förbättrats sedan Jordanien drog ned på sin diplomatiska närvaro när grannländer inledde en bojkott mot Qatar 2017. Qatar lovar också att bidra med 30 miljoner dollar till pensioner för Jordaniens militära personal.

  • Tunnelplaner under gamla Jerusalem

   Israels transportministerium meddelar att en ny järnvägsdragning har godkänts för snabbtåget från Tel Aviv till Jerusalem: med hjälp av ett tre kilometer långt tunnelbygge ska spåret dras ända till Västra muren (Klagomuren) i den gamla stadskärnan. Platsen ligger i centrala staden, som Israel intog i krig 1967. Intill finns också muslimska och kristna helgedomar. Jordanien, vars kung har en roll som de heliga platsernas högste beskyddare, fördömer planerna.

  • Januari

  • Enighet om stödlån från IMF

   Internationella valutafonden (IMF) och Jordaniens regering har kommit överens om villkoren för ett fyraårigt stödpaket värt 1,3 miljarder dollar för att stabilisera den jordanska ekonomin. Lånen förutsätter att Jordanien vidtar en rad åtgärder, bland annat att minska statliga subventioner till allmänheten så att de bara utgår till hushåll som verkligen behöver dem och att skapa ett mer gynnsamt investeringsklimat, exempelvis genom sänkta elkostnader för företag. Åtgärder för att få ut unga människor i arbete ska prioriteras. Enligt prognosmakare kommer den jordanska ekonomin att uppvisa en tillväxt på 2,1 procent under 2020.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0