Jordanien
Foto: Wikimedia Commons/David Bjorgen

Jordanien

Jordanien är ett av de mest välmående arabländerna med en välutbildad befolkning och ett jämförelsevis gott sjukvårdssystem. Den kungliga familjen, som anses härstamma direkt från profeten Muhammed, har länge åtnjutit bred respekt, men på senare år har det börjat höras missnöje med djupa klassklyftor och politisk ofrihet. Mer än halva befolkningen utgörs av palestinier, och Jordaniens läge som granne till Israel gör landet känsligt för kriser i regionen. Den välrustade försvarsmakten slukar mer än en fjärdedel av statsbudgeten.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Januari

  • Protester mot gasavtal med Israel

   Parlamentet röstar för att stoppa köp av naturgas från Israel. Importen har inletts alldeles nyligen, i samband med att Israel tog gasfältet Leviathan i bruk. Både Egypten och Jordanien har slutit 15-åriga avtal med Israel, men i Jordanien har avtalet lett till gatuprotester. Även om landet slöt fred med Israel på 1990-talet är det många som ser Israel som en fientlig nation, särskilt som ockupationen av palestinsk mark fortsätter. (Innan Israel intog Västbanken och östra Jerusalem 1967 hade områdena jordansk överhöghet.) Det lagförslag som parlamentet röstat för måste också godkännas av regeringen för att kunna träda i kraft. Jordanien, som är resursfattigt, importerar 98 procent av sitt energibehov.

 • 2019

  • November

  • Israelisk hyra av jordbruksmark avslutas

   Israeliska lantbrukare stängs ute från två områden med jordbruksmark i Jordanien, när ett 25-årigt hyresavtal löper ut. De två enklaverna ligger nära gränsen och hyresavtalet slöts samtidigt med fredsuppgörelsen 1994 mellan Israel och Jordanien. När kung Abdullah inte vill förlänga avtalet vittnar det om frostiga relationer mellan länderna. 

  • Regeringen ombildas

   Regeringen avgår inför en ombildning, den andra på ett halvår. För premiärminister Omar al-Razzaz, som är Harvard-utbildad ekonom, blir det fjärde gången han får byta ut ministrar sedan han tillträdde 2018. Kung Abdullah väntar sig enligt uppgifter till nyhetsbyrån AFP att nästa ministär ska lägga fram en ekonomisk reformplan före nyår.

  • Oktober

  • Diplomatisk protest mot Israel

   Jordanien kallar hem sin ambassadör från Israel med anledning av två fall där jordanska medborgare hålls fängslade. De greps vid en gränsövergång mellan Jordanien och den av Israel ockuperade Västbanken, men Israel har inte förklarat på vilka grunder. I början av november meddelar båda länderna att de två gripna kommer att överlämnas till jordanska myndigheter och att ambassadören ska återuppta sitt arbete i Israel, men grunderna till gripandena redovisas inte.

  • Påökt för strejkande lärare

   Jordanska lärare avslutar en månadslång strejk efter att ha fått löften om högre löner. Strejken har stoppat undervisningen i omkring 4 000 statliga skolor med fler än 1,4 miljoner elever.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0