Jordanien
Foto: Wikimedia Commons/David Bjorgen

Jordanien

Jordanien är ett av de mest välmående arabländerna med välutbildad befolkning och jämförelsevis gott sjukvårdssystem. Kungafamiljen, som anses härstamma direkt från profeten Muhammed, åtnjuter respekt, men det förekommer missnöje med djupa klassklyftor och politisk ofrihet. Mer än halva befolkningen utgörs av palestinier, och Jordaniens läge som granne till Israel gör landet känsligt för kriser i regionen. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • September

  • Värnplikten återinförs

   Obligatorisk värnplikt återinförs för arbetslösa män mellan 25 och 29 år. Försvars- och arbetsmarknadsdepartementen ska gemensamt ansvara för tolv månaders utbildning. En fjärdedel av tiden blir militär och tre fjärdedelar inriktas på yrkesutbildning. En anledning är att arbetslösheten stigit i samband med coronapandemin. Jordanien avskaffade den obligatoriska värnplikten 1991, tre år innan fredsavtal slöts med Israel.

  • Augusti

  • Karikatyrtecknare grips

   Den palestinsk-jordanske karikatyrtecknaren Emad Hajjaj grips misstänkt för att ha underminerat Jordaniens förbindelser med en vänskapligt sinnad nation, Förenade arabemiraten. Han har retat jordanska staten genom en teckning som uttrycker kritik mot avtal mellan emiraten och Israel. Förenade arabemiraten har erkänt Israel, vilket de flesta arabländer har valt att inte göra så länge det inte finns ett slutgiltigt fredsavtal mellan israeler och palestinier. Målet överförs till en säkerhetsdomstol och det brott han anklagas för kan bestraffas med upp till fem års fängelse. Efter några dagar släpps tecknaren igen, men då heter det att han är misstänkt för förtal, vilket kan ge upp till två års fängelse.

  • Lärarfackets ledning släpps

   De 13 personerna i lärarförbundets styrelse som greps i juli försätts på fri fot av en domare, liksom ett antal lärare som gripits vid demonstrationer. Det är oklart om de fortsatt hotas av rättsliga åtgärder, men organisationen förblir stängd (se 24 juli).

  • Juli

  • Myndigheter stänger lärarförbundet

   Jordaniens lärarförbund tvingas stänga, i två år.  Det sker genom ett åklagarbeslut och bottnar i anklagelser om oegentligheter. Förbundet anses stå under Muslimska brödraskapets inflytande. 13 medlemmar har gripits. Men stängningsbeslutet fattas tre dagar efter det att förbundet ordnat en demonstration med krav på att regeringen ska uppfylla löften om höjda lärarlöner. Löftena om lönelyft gavs 2019, sedan stora delar av landets lärarkår strejkat (se 6 oktober). I april i år meddelade regeringen att offentliganställdas löner skulle frysas på grund av coronakrisen.

  • Domstol upplöser Brödraskapet

   Muslimska brödraskapet upplöses genom ett domstolsbeslut. I praktiken har den internationella sunnimuslimska organisationen, som ägnar sig åt både politik och välgörenhet, betraktats som olaglig i Jordanien i flera år. Formellt heter det att rörelsen inte har följt en lag från 2014 om politiska partier. 2015 godkände Jordanien en utbrytargrupp, och domstolsprocessen som nu har avgjorts drogs igång av Brödraskapet som på det sättet försökte få tillbaka sina kontor. Ett parti med förankring i Brödraskapet, Islamiska aktionsfronten, är företrätt i parlamentet. Bedömare ser det som möjligt att rörelsen nu tvingas till tydligare uppdelning av politik och andra verksamheter, men företrädare för Brödraskapet vill överklaga domen.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0