Japan
Foto: Shutterstock/Image Focus

Japan

I Japan samsas urgamla kulturyttringar med de allra senaste moderna, traditionellt hantverk med högteknologisk produktion av världsklass. Det gamla kejsarlandet Japan, som i århundraden undvek kontakt med yttervärlden, växte under 1900-talet fram som en modern industrination. Dess politiska maktambitioner, med erövringskrig över stora delar av Östasien, nådde ett abrupt slut med atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945, som satte punkt för andra världskriget. Då påtvingades landet en pacifistisk författning. Sedan krigsslutet har Japan ägnat sig åt att bygga upp en av världens starkaste ekonomier. På senare år har dock landet brottats med trög ekonomisk tillväxt och växande spänningar i Östasien.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Februari

  • Invånare på Okinawa säger nej till amerikansk militärbas

   Över 72 procent av deltagarna i en rådgivande folkomröstning på Okinawa röstar nej till den pågående omlokaliseringen av den amerikanska militärbasen Futenma till en annan del av ögruppen. Cirka 19 procent röstar ja i omröstningen, där deltagandet totalt ligger på omkring 52 procent. Nej-röstarna vill att militärbasen helt ska flyttas från Okinawa. Premiärminister Abe säger, trots det fortsatt stora motståndet bland Okinawaborna, att omflyttningen av basen kommer att fortsätta enligt planerna.

  • Människorättsgrupper kritiserar rättssystem

   Den pågående rättsprocessen mot den tidigare chefen för det japanska bilföretaget Nissan, Carlos Ghosn, kritiseras av två människorättsorganisationer. De menar att fallet visar på ett problem som sedan länge präglat det japanska rättsväsendet, nämligen möjligheten att hålla kvar misstänkta i förvar under lång tid före en rättegång. Ghosn har suttit i förvar sedan han greps den 19 november. De kritiserar även att Ghosn inte har fått tillgång till en advokat under förhören och de undermåliga förhållanden som råder för dem som tagits i förvar.

  • Januari

  • Ingen lösning på ö-konflikt med Ryssland

   Premiärminister Shinzo Abe och den ryska presidenten Vladimir Putin möts i Moskva för att diskutera det bilaterala samarbetet. Bland annat vill Ryssland att handelsutbytet ska öka. De båda ledarna misslyckas med att nå en överenskommelse om Kurilerna, som båda länderna gör anspråk på. Tvisten om rätten till öarna har hindrat länderna från att ingå ett fredsavtal efter andra världskriget.

  • Ryssland och Japan diskuterar fredsavtal

   Ryske utrikesministern Sergej Lavrov säger vid ett möte i Moskva med utrikesminister Taro Kono att det är svårt att komma vidare med försöken att nå ett fredsavtal mellan länderna efter andra världskriget om Japan inte erkänner Rysslands rätt till de fyra sydliga öarna i ökedjan Kurilerna norr om Hokkaido. Även Japan har haft ståndpunkten att alla fyra öarna är japanskt territorium. I november kom ryske presidenten Vladimir Putin och premiärminister Shinzo Abe överens om att försöka få till stånd ett fredsavtal efter andra världskriget.

  • Regeringen ändrar budgeten efter statistikskandal

   Arbetsmarknadsdepartementet medger att det under flera år inte har lyckats samla in korrekt statistik över sysselsättning och löner. Det bristfälliga underlaget har inneburit att många inte fått de belopp de har rätt till av statliga utbetalningar av bland annat arbetslöshetsersättning. Det kan handla om närmare 53 miljarder yen som nu i efterhand måste betalas ut, vilket innebär att statsbudgeten behöver revideras.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0