Försvarsdepartementet presenterar en budget som ska gälla från april 2019, där departementet äskar mer pengar än någonsin tidigare. De ökade resurserna ska gå till ett bättre luftvärnsförsvar och fler militärflygplan för att möta hoten från Nordkorea och Kina, som pekas ut som fortsatt oroväckande i departementets årliga rapport. Jämfört med 2018 vill departementet öka försvarsutgifterna med drygt två procentenheter. Det är sjunde året i rad som försvarsbudgeten uppvisar en ökning.