Iran
Foto: Shutterstock/Morteza Safataj

Iran

Iran är en islamisk republik, i praktiken en religiös diktatur. Det finns ett folkvalt parlament och en folkvald president, men de religiöst lärda har den yttersta makten, i synnerhet de mest konservativa kretsarna. Opposition tystas med fängelse, tortyr, spöstraff eller avrättning. En långvarig konflikt med omvärlden bilades sedan landets misstänkta försök att konstruera kärnvapen avbrutits, men motsättningarna med USA har väckts till liv igen sedan president Trump beslutat lämna avtalet och återinföra sanktioner mot Iran.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Februari

  • Avtal mellan FN och Iran ger tid för förhandlingar

   Det pågår ansträngningar för att rädda avtalet JCPOA om Irans kärnenergiprogram. Företrädare för FN-organisationen IAEA enas nu med Iran om att Iran ska skjuta upp hotande åtgärder i tre månader för att ge utrymme för förhandlingar (se 1 december 2020). FN:s atomenergiinspektörer får under tiden fortsätta utföra inspektioner i Iran, om än med begränsningar. USA, som lämnade JCPOA 2018, kräver att Iran återgår till att följa avtalet. Iran, som blev föremål för nya sanktioner när USA hoppade av avtalet, kräver att de amerikanska sanktionerna först upphävs.

  • Iran och Nordkorea samarbetar om robotteknik

   Iran och Nordkorea återupptog 2020 sitt samarbete om utveckling av långdistansrobotar. Påståendet görs av oberoende experter som arbetar för FN i en årsrapport som läggs fram för FN:s säkerhetsråd. Experterna övervakar de sanktioner som har införts mot Nordkorea för att förmå landet att avstå från att utveckla atomvapen och avancerade robotar. I rapporten återger de uppgifter om leveranser av materiel (”kritiska delar”) mellan Nordkorea och Iran.

  • Vaccinationer mellan märkesdatum

   Iran kommer att inleda vaccinering mot pandemiviruset sars-cov-2 inom en vecka, efter att ha tagit emot de första leveranserna av två miljoner doser ryskutvecklat vaccin, kungör president Rohani. Även 4,2 miljoner doser av vaccin från Astra Zeneca kommer att användas. Officiellt har 58 000 liv dödsoffer i pandemin registrerats i Iran. Vaccinationskampanen börjar i höjd med årets firande av den islamiska revolutionen och ambitionen är att vara klar till det persiska nyåret den 21 mars. Iran har inlett kliniska tester av egenutvecklat vaccin, men förses med utländskt vaccin via Covax, ett upphandlingsprogram för fattiga länder som är knutet till WHO.

  • Iransk diplomat fälls för komplott

   I belgisk domstol döms den iranske diplomaten Assadollah Assadi till 20 års fängelse. Enligt domen var han inblandad i en komplott, ett sprängdåd som skulle ha ägt rum 2018 då den regimkritiska iranska exilorganisationen Folkets mujahedin samlades utanför Paris (se 3 juli 2018 och 2 oktober 2018). Tre andra åtalade fälls. Diplomaten tjänstgjorde vid tiden i Wien, och polis i flera europeiska länder har utrett misstankarna. Det uppges vara första gången sedan den islamiska revolutionen 1979 som en iransk statstjänsteman prövas för sådana misstankar i ett EU-land. En av talarna vid mötet 2018 var Rudy Giuliani, advokat till USA:s dåvarande president Donald Trump.

  • FN-domstol tar upp sanktioner

   Internationella domstolen (ICJ) gör bedömningen att den kan ta upp ett mål mellan Iran och USA, som handlar om de sanktioner som återinfördes sedan president Trump beslutat att lämna avtalet JCPOA om Irans atomenergiprogram. Iranavtalet slöts 2015 och sades upp av USA 2018. Iran har begärt att FN-domstolen ska beordra USA att dra tillbaka sanktionerna. Iran hävdar att Washingtons agerande bryter mot ett vänskapsavtal mellan länderna från 1955.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0