Kalendarium

 

Senaste händelser

 • 2020

  • Oktober

  • FN:s vapenembargo mot Iran löper ut

   Ett FN-embargo på vapenhandel till eller från Iran löper ut i enlighet med det internationella avtal som slöts 2015 om Irans kärnenergiprogram. (JCPOA-avtalet mellan sex parter 2015 bekräftades i en påföljande FN-resolution.) US, som ensidigt har lämnat avtalet och återinfört egna sanktioner mot Iran, hävdar att vapenaffärer med Iran fortfarande bryter mot FN-resolutioner. USA har också förgäves försökt få FN:s säkerhetsråd att förlänga embargot på obestämd tid. Förbudet omfattade konventionella vapen, och Iran anser sig nu fritt kunna köpa sådana vapen igen. Ryskt luftvärn och kinesiska pansarfordon hör till de produkter som skulle kunna bli föremål för affärer med Iran.

  • Tortyr och polisiära övergrepp förbjuds

   Irans rättsväsen offentliggör ett dokument om rättssäkerhet (i praktiken ett nytt regelverk) som förbjuder tortyr, framtvingade bekännelser, isoleringsstraff, fängslande utan laglig grund och andra kränkningar av brottsanklagades rätt. Det ska också garantera insyn, etablera principen att en anklagad förutsätts vara oskyldig och försäkra att utländska medborgare får kontakt med sitt lands konsulära personal. Dokumentet är undertecknat av ayatollan Ebrahim Raisi, som är chef för rättsväsendet sedan 2019 med mandat att bekämpa korruption inom systemet och stöpa om det. Iran får gång på gång kritik för att medborgerliga rättigheter inte respekteras (se 12 september). Så sent som en vecka före dokumentet har det förekommit videoinspelningar på sociala medier där poliser misshandlar gripna personer, som också tvingas be om ursäkt för ”misstag”. Raisi har betecknat polisernas agerande som övergrepp.

  • Reseförbud till och från storstäder

   Resor till och från städerna Teheran, Karaj, Mashhad, Isfahan och Urmia förbjuds när nya restriktioner införs för att begränsa covid-19-smittan. Förbudet ska till att börja med gälla i några dagar, men resor med allmänna kommunikationer tillåts. Det väcker frågor hos medborgare som framhåller att redan de rådande dyrtiderna har fått folk att ställa bilen och åka kommunalt, med följd att smittrisken ökat just på bland annat bussar. Nästan 5 000 nya fall bekräftas, det högsta dygnstalet sedan pandemin nådde Iran. Biträdande sjukvårdsminister Iraj Harirchi instämmer i att de verkliga talen sannolikt är högre än de officiella.

  • Böter för brist på ansiktsmask

   Personer i Teheran som bryter mot bland annat påbud om att bära ansiktsmask kommer att tvingas betala böter, tillkännager president Rohani. Skärpta myndighetsåtgärder är en följd av att spridningen av viruset sars-cov-2 har ökat. Basijmilisen, poliser och hälsoskyddsinspektörer får befogenhet att utfärda bötesstraff. Beloppen är låga men kännbara för iranier under de omständigheter som råder med återinförda amerikanska sanktioner mot den iranska ekonomin. Irans officiellt bekräftade dödstal i covid-19 har passerat 28 000, medan nästan en halv miljon smittfall är kända.

  • USA ökar trycket på Iran via banker

   USA riktar sanktioner mot 18 iranska banker. Det medför att banker och finansinstitut i andra länder inte kommer att kunna genomföra pengaöverföringar till eller från människor och företag i Iran via dem. Utländska företag som har nyttjat de berörda bankerna får 45 dagar på sig att avsluta affärerna. USA:s finansminister säger att sanktionspolitiken fortsätter tills Iran ”stoppar sina terroraktiviteter och sina kärntekniska program”, medan Iran betecknar USA:s politik som ”statsterrorism”. Den amerikanska regeringen lyfter fram att handel med mat och mediciner undantas från sanktionerna.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0