Bangladesh
Bangladeshs parlamentsbyggnad ligger i huvudstaden Dhaka. Foto: Wikimedia Commons/Micah Parker

Bangladesh

Bangladesh är ett av världens folktätaste länder. Den fattiga nationen trängs i ett stort deltalandskap med mäktiga floder som Ganges. Jorden är bördig men låglänt, och landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Demokratin är bräcklig men fungerar hjälpligt. Två kvinnor har länge avlöst varandra vid makten. Jordbruk och textilindustri dominerar ekonomin och beroendet av bistånd är stort.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • September

  • Landets skolor öppnar igen

   Eleverna återgår till skolorna efter ett beslut från regeringen. En rapport från FN:s barnfond Unicef visar att tillgången till undervisning blivit mer ojämlik under pandemin, då många fattiga barn inte har tillgång till mobiler eller till bra internetuppkoppling och därmed inte kunnat följa undervisningen på distans.

  • Augusti

  • Nationella nedstängningen avbryts

   Bangladesh lättar på coronarestriktionerna trots en omfattande smittspridning i samhället. Banker, butiker och köpcentra får lov att öppna igen. Bussar och tåg ska operera på halv kapacitet. Orsaken till lättnaderna är ekonomisk. En studie visar att minst 24,5 miljoner invånare har blivit fattiga på grund av pandemin.

  • Fabrikerna öppnar igen

   Regeringen öppnar åter alla fabriker med exportorienterad produktion, som till exempel de många textilfabrikerna. Hundratusentals arbetare återgår till sina jobb trots att coronaviruset sprider sig snabbt i landet. På bussar, tåg och stationer uppstår trängsel när fabriksarbetare som rest till sina hembyar återvänder till städerna där jobben finns. Regeringen motiverar beslutet att öppna upp fabrikerna med att ekonomin drabbas hårt av bortfallet av exportinkomsterna. I övrigt fortsätter den nationella nedstängningen.

  • Juni

  • Planer på ett tiotal nya kolkraftverk skrotas

   Regeringen fattar beslut om att inte bygga ett tiotal planerade kolkraftverk och istället satsa på förnybara energikällor. Energiministern motiverar beslutet med att teknologin för att framställa förnybar energi gått framåt och att mängder av andra länder väljer att göra samma omställning av miljö- och klimatmässiga skäl. Bland annat ska vattenkraft importeras från Nepal och Bhutan.

  • Deltavarianten tvingar fram nationell nedstängning

   Bangladesh inleder en ny nationell nedstängning av landet som drabbats av en snabb spridning av deltavarianten av coronaviruset, tidigare kallad den indiska varianten. Alla offentliga och privata kontor stängs och endast medicinskt relaterade transporter tillåts. Ingen får lämna sitt hem i onödan, det vill säga om det inte gäller inköp av mat, mediciner och andra förnödenheter. Exportorienterad produktion, som i textilfabrikerna, ska vara igång. Antalet nya fall av covid-19 per dygn har ökat dramatiskt sedan i mitten av maj till runt 6 000. Antalet dödsfall med covid-19 ligger omkring 100 per dygn. Värst är situationen längs gränsen mot Indien. I Dhaka börjar tiotusentals migrantarbetare att lämna staden för att ta sig tillbaka till sina hembyar. Som daglönare blir det omöjligt för dem att försörja sig i Dhaka. Bangladesh har rapporterat drygt 880 000 fall av covid-19 och drygt 14 000 dödsfall med virussjukdomen, men bedömare anser att mörkertalet är mycket högt.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0