Bangladesh

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/bangladesh/

Bangladesh är ett av världens folktätaste länder. Den fattiga nationen trängs i ett stort deltalandskap med mäktiga floder som Ganges. Jorden är bördig men låglänt, och landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Demokratin är bräcklig men fungerar hjälpligt. Två kvinnor har länge avlöst varandra vid makten. Jordbruk och textilindustri dominerar ekonomin och beroendet av bistånd är stort.

Geografi och klimat

Bangladesh ligger i Sydasien nästan helt omgivet av Indien. I sydöst finns en kort gräns mot Burma och i söder ligger Bengaliska viken som är en del av Indiska oceanen. Landet är ungefär en tredjedel så stort som Sverige och utgörs till största delen av ett enormt deltalandskap.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
147 570 km2 (2018)
Tid
svensk +5 timmar
Angränsande land/länder
Indien, Myanmar (tidigare Burma)
Huvudstad med antal invånare
Dhaka 17 600 000 (med förstäder 2015), 7 000 000 (utan förstäder 2011)
Övriga större städer
Chittagong 2 600 000, Khulna 660 000, Sylhet 480 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Keokradong (1 231 m ö h)
Viktiga floder
Jamuna (Brahmaputra), Padma (Ganges), Meghna
Största sjö
Karnafuli Reservoir
Medelnederbörd/månad
Dhaka 5 mm (jan), 567 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Dhaka 19 °C (jan), 29 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer; invånarantalet kommer inom ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bengaler 98 %, biharer 1 %, övriga 1 %
Antal invånare
164 669 751 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
1 265 (2017)
Andel invånare i städerna
35,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
19,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
72 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
74 år (2016)
Förväntad livslängd för män
71 år (2016)
Språk
bengali är officiellt språk, därutöver talas bland annat urdu, engelska och tibetoburmanska språk

Källor

Religion

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men det finns också en del buddister, kristna och utövare av animism (ande- och förfädersdyrkan).

Utbildning

Stora satsningar har gjorts på utbildning på senare år och de flesta barn går numera åtminstone några år i skolan. Läs- och skrivkunnigheten har ökat snabbt under 2010-talet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
90,5 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
72,8 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
11,4 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,4 procent (2016)

Källor

Kultur

Bengalen (Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen) har en stark litterär tradition. Inte minst inom dramatik finns starka traditioner i Bangladesh. I byarna spelas ofta folklig teater, så kallad jatra, framför allt i skördetid.

Arbetsmarknad

Arbetslöshet och undersysselsättning är utbredda problem i Bangladesh. Det stora flertalet människor, både i städerna och på landsbygden, är aktiva inom den informella sektorn av ekonomin. Därför syns de inte i arbetslöshetsstatistiken.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,4 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
11,6 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

Bangladesh sågs länge som rena sinnebilden av ett utvecklingsland där en stor del av befolkningen levde i elände. Fattigdomen är fortfarande utbredd, men stora framsteg har gjorts. Medellivslängden har ökat och barnadödligheten har minskat påtagligt. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, fler barn blir vaccinerade mot dödliga sjukdomar, och fler människor har tillgång till rent dricksvatten.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
28 per 1000 födslar (2016)
Andel hiv-smittade
0,1 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
60,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
32 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2017)

Källor

Seder och bruk

Grundbulten i den bengaliska identiteten är det gemensamma språket bengali (eller bangla), som också talas i delar av östra Indien. En annan viktig del av identiteten är bengalernas knytning till livet ute i byarna i det typiska deltalandskap som Ganges och Brahmaputra med flera floder skapar och som utgör en stor del av Bangladesh. Även bangladeshier som inte längre bor kvar i flodlandet identifierar sig med den by som de en gång lämnade eller som deras förfäder kommer ifrån.

Äldre historia

I ungefär 3 000 år har Bengalen (Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen) utgjort en del av buddistiska, hinduiska, muslimska eller brittiska välden i Sydasien. 1757 besegrade britterna mogularmén och Bengalen blev en brittisk kronkoloni 1858. Av det brittiska väldet bildades 1947 två självständiga stater: Indien och Pakistan. Bengalen kom att delas, den östra delen tillföll Pakistan och kallades Östpakistan. 1971 bröt sig Östpakistan med indisk hjälp loss från Västpakistan och blev den självständiga staten Bangladesh.

Modern historia

År 1971 blev Bangladesh självständigt med Awamiförbundets ledare Sheikh Mujibur Rahman (Mujib) som premiärminister. Snart uppstod problem med flyktingströmmar, svält och korruption. 1975 omvandlade Mujib landet till enpartistat men han mördades samma år. General Ziaur Rahman (Zia) tog över makten, men även han mördades. Under ett kaotiskt årtionde styrde arméchefen tills han tvingades avgå 1990. Därefter framträdde två politiska ärkefiender: Zias änka Khaleda Zia och Mujibs dotter, Sheikh Hasina Wajed. Fram till februari 2018, då Zia fängslades, ledde de var sitt parti som i mer än ett kvartssekel har bekämpat varandra såväl i politiken som i domstolar och på gatorna.

Politiskt system

Bangladesh är en parlamentarisk republik. Två partier – Awamiförbundet och Bangladeshs nationalistparti (BNP) – har bytt av varandra vid makten sedan början av 1990-talet. Politiken präglas av bittra motsättningar. Oppositionen agerar genom ofta våldsamma demonstrationer, strejker och bojkotter av parlamentet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Gana Prajatantri Bangladesh/ Folkrepubliken Bangladesh
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Abdul Hamid (2013–)
Regeringschef
premiärminister Sheikh Hasina (2009–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Awamiförbundet 257, partier allierade med Awamiförbundet 31, BNP 6, partier allierade med BNP 2, oberoende 3, vakant 1 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Awamiförbundet 235, Jatiyapartiet 36, oberoende 15, övriga 14 (2014) 1
Valdeltagande
nära 80 % i parlamentsvalet i december 2018, ca 22 % i parlamentsvalet i januari 2014
Kommande val
parlamentsval 2022
1. valet bojkottades av BNP och andra oppositionspartier

Källor

Demokrati och rättigheter

De demokratiska bristerna är stora, trots att regelbundna och allmänna val hålls och att flerpartisystem med fri partibildning råder. Oberoende medier kan inte verka fritt och rättsväsendet är korrumperat.

Aktuell politik

Sedan demokratin återupprättades 1991 har makten i huvudsak växlat mellan två partier: Awamiförbundet och Bangladeshs nationalistparti (BNP). Awamiförbundet vann valet 2008 och avlöste då en militärstödd övergångsregering som regerat i knappt två år. Awamiförbundet har sedan dess hållit sig kvar vid makten. Partiet vann 2014 en enkel seger i ett val som bojkottades av BNP, men vann även valet 2018, då BNP ställde upp. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Gana Prajatantri Bangladesh/ Folkrepubliken Bangladesh
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Abdul Hamid (2013–)
Regeringschef
premiärminister Sheikh Hasina (2009–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Awamiförbundet 257, partier allierade med Awamiförbundet 31, BNP 6, partier allierade med BNP 2, oberoende 3, vakant 1 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Awamiförbundet 235, Jatiyapartiet 36, oberoende 15, övriga 14 (2014) 1
Valdeltagande
nära 80 % i parlamentsvalet i december 2018, ca 22 % i parlamentsvalet i januari 2014
Kommande val
parlamentsval 2022
1. valet bojkottades av BNP och andra oppositionspartier

Källor

Utrikespolitik och försvar

Den viktigaste utrikespolitiska relationen för Bangladesh är den med Indien. Kontakterna med Kina har dock ökat väsentligt, framför allt under det senaste årtiondet. Bangladesh har en aktiv roll i internationella organisationer som FN och Samväldet (Storbritannien och forna brittiska kolonier).

Fakta – försvar

Armén
126 150 man (2015)
Flygvapnet
14 000 man (2015)
Flottan
16 900 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
9,6 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Bangladesh har sedan 1990-talet haft en stark ekonomisk utveckling och i juli 2015 uppgraderade Världsbanken landet från ett av världens ”minst utvecklade länder” till ”medelinkomstland”. Ändå lever många bangladeshier kvar i djup fattigdom. Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men tillverkningsindustrin – främst klädestillverkningen – har varit motorn i tillväxten på senare år.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 359 US dollar (2016)
Total BNP
221 415 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
7,3 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
16,3 procent (2016)
Industrins andel av BNP
28,8 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
56,5 procent (2016)
Inflation
7,0 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
33,9 procent (2015)
Utlandsskuld
47154 756 010 US dollar (2017)
Valuta
taka
Bistånd per person
23 US dollar (2017)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Bangladesh har stora reserver av naturgas, som är den viktigaste energikällan och står för merparten av elproduktionen. Dessutom finns mindre fyndigheter av kol, olja och en rad mineraler. Den bördiga jorden är också en viktig tillgång.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
223 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
311 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
73 190 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,5 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
34,7 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Deltalandskapet i Bangladesh är mycket bördigt; vattentillgången är god och floderna gödslar ständigt med näringsrika avlagringar från högre belägen mark. Normalt översvämmas en femtedel av landet under monsunregnen. På sina håll kan man skörda tre gånger om året. Den ojämförbart viktigaste grödan är ris.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
16,3 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
70,6 procent (2015)

Källor

Industri

Tillverkningsindustrin i Bangladesh har vuxit snabbt sedan 1990-talet, om än från en låg nivå. Det är framför allt exportorienterad klädtillverkning som står för uppsvinget. Runt fyra miljoner bangladeshier arbetar idag i textilindustrin, det stora flertalet av dem är kvinnor.