Bangladesh

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/bangladesh/

Bangladesh är ett av världens folktätaste länder. Den fattiga nationen trängs i ett stort deltalandskap med mäktiga floder som Ganges. Jorden är bördig men låglänt, och landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Demokratin är bräcklig men fungerar hjälpligt. Två kvinnor har länge avlöst varandra vid makten. Jordbruk och textilindustri dominerar ekonomin och beroendet av bistånd är stort.

Bangladesh – Geografi och klimat

Bangladesh ligger i Sydasien nästan helt omgivet av Indien. I sydöst finns en kort gräns mot Myanmar (tidigare Burma) och i söder ligger Bengaliska viken som är en del av Indiska oceanen. Landet är ungefär en tredjedel så stort som Sverige och utgörs till största delen av ett enormt deltalandskap.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
147 570 km2 (2022)
Tid
svensk +5 timmar
Angränsande land/länder
Indien, Myanmar (tidigare Burma)
Huvudstad med antal invånare
Dhaka 21 005 860 (med förstäder, FN-uppskattning 2020), 7 033 075 (utan förstäder, folkräkning 2011)
Övriga större städer
Chittagong 2 600 000, Khulna 660 000, Sylhet 480 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Keokradong (1 231 m ö h)
Viktiga floder
Jamuna (Brahmaputra), Padma (Ganges), Meghna
Största sjö
Karnafuli Reservoir
Medelnederbörd/månad
Dhaka 5 mm (jan), 567 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Dhaka 19 °C (jan), 29 °C (juli)

Källor

Bangladesh – Befolkning och språk

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer. Invånarantalet kommer inom knappt ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
bengaler 98 %, biharer 1 %, övriga 1 %
Antal invånare
171 186 372 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
1 265 (2020)
Andel invånare i städerna
40 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
17,5 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,0 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
72 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
74 år (2021)
Förväntad livslängd för män
71 år (2021)
Språk
bengali är officiellt språk, därutöver talas bland annat urdu, engelska och tibetoburmanska språk

Källor

Bangladesh – Religion

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men det finns också en del buddister, kristna och utövare av animism (ande- och förfädersdyrkan).

Bangladesh – Utbildning

Stora satsningar har gjorts på utbildning på senare år och de flesta barn går numera åtminstone några år i skolan. Läs- och skrivkunnigheten ökade snabbt underv 2010-talet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
90,5 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
74,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,1 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,9 procent (2022)

Källor

Bangladesh – Kultur

Bengalen (Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen) har en stark litterär tradition. Inte minst inom dramatik finns starka traditioner i Bangladesh. I byarna spelas ofta folklig teater, så kallad jatra, framför allt i skördetid.

Bangladesh – Sociala förhållanden

Bangladesh sågs länge som rena sinnebilden av ett utvecklingsland där en stor del av befolkningen levde i elände. Fattigdomen är fortfarande utbredd, men stora framsteg har gjorts. Medellivslängden har ökat och barnadödligheten har minskat påtagligt. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, och fler barn blir vaccinerade mot dödliga sjukdomar.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
98 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
54,2 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
23 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
51 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
21 procent (2022)

Källor

Bangladesh – Seder och bruk

Grundbulten i den bengaliska identiteten är det gemensamma språket bengali (eller bangla), som också talas i delar av östra Indien. En annan viktig del av identiteten är bengalernas knytning till livet ute i byarna i det typiska deltalandskap som Ganges och Brahmaputra med flera floder skapar och som utgör en stor del av Bangladesh. Även bangladeshier som inte längre bor kvar i flodlandet identifierar sig med den by som de en gång lämnade eller som deras förfäder kommer ifrån.

Bangladesh – Äldre historia

I ungefär 3 000 år har Bengalen (Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen) utgjort en del av buddistiska, hinduiska, muslimska eller brittiska välden i Sydasien. 1757 besegrade britterna mogularmén och Bengalen blev en brittisk kronkoloni 1858. Av det brittiska väldet bildades 1947 två självständiga stater: Indien och Pakistan. Bengalen kom att delas, den östra delen tillföll Pakistan och kallades Östpakistan. 1971 bröt sig Östpakistan med indisk hjälp loss från Västpakistan och blev den självständiga staten Bangladesh.

Bangladesh – Modern historia

År 1971 blev Bangladesh självständigt med Awamiförbundets ledare Sheikh Mujibur Rahman (Mujib) som premiärminister. Snart uppstod problem med flyktingströmmar, svält och korruption. 1975 omvandlade Mujib landet till enpartistat men han mördades samma år. General Ziaur Rahman (Zia) tog över makten, men även han mördades. Under ett kaotiskt årtionde styrde arméchefen tills han tvingades avgå 1990. Därefter framträdde två politiska ärkefiender: Zias änka Khaleda Zia och Mujibs dotter, Sheikh Hasina Wajed. Fram till februari 2018, då Zia fängslades, ledde de var sitt parti som i mer än ett kvartssekel har bekämpat varandra såväl i politiken som i domstolar och på gatorna.

Bangladesh – Demokrati och rättigheter

De demokratiska bristerna är stora i Bangladesh, trots att allmänna val hålls regelbundet och flerpartisystem med fri partibildning råder. Oberoende medier kan inte verka fritt och rättsväsendet är korrumperat.

Bangladesh– Inrikespolitik och författning

Bangladesh är en parlamentarisk republik, där regeringschefen (premiärministern) har den verkställande makten. Awamiförbundets partiledare Sheikh Hasina har varit premiärminister sedan 2009 och anses ha blivit alltmer auktoritär under sin regeringsperiod. Oppositionen är slagen i spillror.

Fakta – politik

Officiellt namn
Gana Prajatantri Bangladesh/ Folkrepubliken Bangladesh
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Mohammad Shahabuddin Chuppu (2023–)
Regeringschef
premiärminister Sheikh Hasina (2009–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Awamiförbundet 256, partier allierade med Awamiförbundet 31, BNP 5, partier allierade med BNP 2, oberoende 3, vakant 3 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Awamiförbundet 235, Jatiyapartiet 36, oberoende 15, övriga 14 (2014) 1
Valdeltagande
51 procent i parlamentsvalet 2014, 80 procent i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval den 7 januari 2024
1. valet bojkottades av BNP och andra oppositionspartier

Källor

Bangladesh – Utrikespolitik och försvar

Den viktigaste utrikespolitiska relationen för Bangladesh är den med Indien. Kontakterna med Kina har dock ökat väsentligt, framför allt under det senaste årtiondet. Bangladesh har en aktiv roll i internationella organisationer som FN och Samväldet.

Fakta – försvar

Armén
132 150 man (2022)
Flygvapnet
14 000 man (2022)
Flottan
16 900 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,27 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,6 procent (2021)

Källor

Bangladesh – Ekonomisk översikt

Bangladesh har sedan 1990-talet haft en stark ekonomisk utveckling och landets BNP per invånare har fyrfaldigats sedan millennieskiftet. Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men tillverkningsindustrin – främst klädestillverkningen – har varit motorn i tillväxten de senaste årtiondena. Ändå lever var femte bangladeshier kvar i fattigdom.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 688 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
7,1 procent (2022)
Total BNP
460 201 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
11,2 procent (2022)
Industrins andel av BNP
33,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
51,0 procent (2022)
Inflation
6,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
39,1 procent (2022)
Utlandsskuld
91 429 miljoner US dollar (2021)
Valuta
taka
Varuexport
54 695 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
88 234 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-14,4 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
31 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kläder, jute och jutevaror, fisk och räkor (2020)
Största handelspartner
Exportländer: USA, Tyskland. Importländer: Kina, Indien. (2019)
Bistånd per invånare
30 US dollar (2021)

Källor

Bangladesh – Naturtillgångar, energi och miljö

Bangladesh har rika tillgångar av fossilgas, som är den viktigaste energikällan och täcker en mycket stor del av elförbrukningen. Miljöproblemen är många i det tätbefolkade Bangladesh, vars låglänta och omfattande flodlandskap gör landet mycket utsatt för klimatförändringar.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
223 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
311 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
99 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
99 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
206,57 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,36 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
85 493 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,5 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
88 904 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor

Bangladesh – Jordbruk och industri

Deltalandskapet i Bangladesh är mycket bördigt. Den ojämförbart viktigaste grödan är ris. En exportorienterad tillverkningsindustri har vuxit snabbt sedan 1990-talet. Det är framför allt klädtillverkning som står för uppsvinget.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
11,2 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
70,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
14,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
33,9 procent (2022)

Källor