Kalendarium

Landguidens kalendarier omfattar i första hand händelser av politisk betydelse. I konfliktdrabbade länder nämns bara de mest omfattande våldsdåden. 
Källor: främst nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP och Reuters samt regionala medier.

Senaste händelser

 • 2023

  • Maj

  • Ministermöte med Kina och Pakistan

   Den afghanske utrikesministern Amir Khan Muttaqi träffar utrikesministrarna för Pakistan och Kina, Bilawal Bhutto Zardari respektive Qin Gang, i den pakistanska huvudstaden Islamabad. Mötet handlar om hur säkerheten kan förbättras i Afghanistan och om hur landets ekonomi kan stärkas. Muttaqi lämnar nästan aldrig Afghanistan eftersom internationella sanktioner med inreseförbud är riktat mot honom. Ett undantag görs för mötet i Islamabad som sker endast några dagar efter det att FN samlat till internationellt möte i Qatar om hur omvärlden ska agera gentemot talibanernas afghanska emirat som inte har erkänts av någon annan stat. Såväl Kina som Pakistan säger under mötet att man är redo att hjälpa till med Afghanistans återuppbyggnad.

  • Internationellt möte om talibanstyret

   Representanter för omkring 25 länder och internationella institutioner träffas i Qatar på inbjudan av FN för att diskutera Afghanistans talibanstyre, bland annat dess kvinnoförtryckande politik. Talibanerna är inte inbjudna. Delegationer skickas bland annat från USA, Kina, Pakistan och Ryssland. Omvärlden söker ett sätt att hantera talibanernas emirat som inte är erkänt av någon stat men som samtidigt har en befolkning där miljontals är i behov av humanitärt bistånd. Vid mötet meddelar FN att organisationen stannar kvar i Afghanistan trots att talibanstyret förbjudit afghanska kvinnor att arbeta inom FN i landet. Talibanstyret betecknar mötet som "kontraproduktivt" eftersom de själva inte blev inbjudna.

  • April

  • FN-resolution mot kvinnoförbud

   FN:s säkerhetsråd antar enhälligt en resolution i vilken talibanstyret ombeds riva upp sitt beslut om att förbjuda afghanska kvinnor att arbeta inom FN och ideella organisationer. Säkerhetsrådet anser att förbudet strider mot de mänskliga rättigheterna. Talibanregeringen svarar att beslutet är en ”intern social angelägenhet” och avfärdar därmed FN-resolutionen.

  • Dubbelt så många fattiga

   Antalet fattiga afghaner har nästan fördubblats, till 34 miljoner, sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021, enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Det innebär att 85 procent av befolkningen lever i fattigdom. Det utländska biståndet minskade dramatiskt efter regimskiftet, och de organisationer som trots allt stannade kvar påverkades negativt när talibanstyret i december 2022 förbjöd kvinnor att arbeta för frivilligorganisationer, samt därefter tvingade afghanska kvinnor vid den afghanska FN-missionen att lämna jobbet. Under 2021, det sista fulla året med den USA-stödda regeringen, beräknade FN att det fanns 15 miljoner fattiga.

  • "Kaotisk evakuering var Trumps fel"

   USA:s kaotiska utträde ur Afghanistan i augusti 2021 berodde på dåliga underrättelser och på illa underbyggda beslut av expresident Donald Trumps regering, enligt en ny utvärdering från Vita huset. På det hela taget försvarar dock Biden-administrationen den amerikanska insatsen. Men, USA:s underrättelsetjänster underskattade talibanernas styrka och överskattade de USA-stödda regeringsstyrkornas förmåga, enligt utvärderingen. USA insåg inte hur mycket korruption som fanns bland befälen i de afghanska regeringsstyrkorna, inte heller hur lokala afghanska myndigheter ingick avtal med talibanerna i takt med att dessa närmade sig städer och garnisoner. I rapporten läggs mycket av skulden på det avtal som ingicks mellan USA och talibanerna under Trump (se Februari 2020), vilket krävde att Biden-administrationen lämnade landet så snart som möjligt. I avtalet fanns ett datum för utträde men inte något om hur reträtten skulle genomföras. Trump hade dessutom tagit hem alla amerikanska soldater utom 2 500, vilket gjorde regeringssidan avsevärt svagare i förhållande till talibanerna. Trump kallar rapportförfattarna för "idioter" och säger att allt var Bidens fel.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0