Sydsudan
Hemvändande sydsudaneser från norr anländer till Juba. Foto: bbcworldservice

Sydsudan

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 när Sudan klövs i en nordlig och en sydlig del. Delningen föregicks av en dramatisk folkomröstning som ledde till den historiska förändringen av Afrikas karta. Det hopp om en bättre tillvaro som invånarna bar på efter årtionden av krig mot norra Sudan grusades snart. Tiden efter självständigheten har präglats av maktkamp och inbördeskrig. Trots att landet har gott om olja lever folkmajoriteten i svår fattigdom.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • December

  • Över halva befolkningen riskerar hunger

   Ungefär sex av tio sydsudaneser riskerar att drabbas av svår hunger under första halvan av 2021, varnar regeringen och FN-organ. Uppskattningsvis riskerar 1,4 miljoner barn att lida av undernäring i mitten av året. Den allvarliga situationen har flera orsaker, framför allt att krigshandlingar ännu pågår i fickor av landet och att människor där drivs på flykt, samt missväxt på grund av översvämningar och torka. Myndigheterna nämner också andra orsaker: coronapandemin, den ekonomiska krisen, angrepp av gräshoppssvärmar samt otillräckligt med humanitärt bistånd.

  • November

  • Våldet mellan folkgrupper ökar

   Under det senaste halvåret har fler än 1 000 människor dödats och 400 kidnappats i våldsamma konflikter mellan olika folkgrupper i delstaten Warrap, rapporterar FN-missionen i Sydsudan (Unmiss). Våldet handlar ofta om boskapsstölder med påföljande hämndaktioner. I Jonglei har stridigheterna krävt hundratals döda och fler än 400 människor har försvunnit. Unmiss beslutar att omplacera sina soldater för att öka säkerheten i de värst utsatta områdena. Sex års inbördeskrig avslutades formellt genom fredsavtalet i september 2018.

  • September

  • FN-sändebud: fredsprocessen står still

   I stort sett har inga framsteg gjorts i processen mot att förena landets alla väpnade grupper under ett enda befäl, säger FN-missionen Unmiss specielle representant David Shearer vid en presskonferens två år efter det att fredsavtalet slöts i september 2018. Att integrera regeringsarmén och motståndsstyrkorna är en av hörnpelarna i fredsavtalet. Shearer berättar att många soldater lämnar de läger som satts upp för gemensamma övningar eftersom där saknas mat. Shearer varnar för att hungriga, frustrerade och beväpnade män nu återvänder till sina hembyar.

  • FN: grov korruption på högsta nivå

   Högt uppsatta politiker och statstjänstemän i Sydsudan har sedan 2016 förskingrat minst 36 miljoner dollar i statliga medel, ibland med tyst medgivande från internationella företag och banker. Det skriver FN-kommissionen för mänskliga rättigheter i Sydsudan i en ny rapport. Enligt FN-kommissionen är det nämnda beloppet enbart sådana transaktioner som har kunnat spåras från finansdepartementet och riksrevisionen, det verkliga beloppet förskingrade medel är sannolikt betydligt högre.

  • Sjunkande oljeinkomster, finansministern avskedas

   President Kiir har avskedat finansminister Salvatore Garang Mabiordit, chefen för skattemyndigheten och chefen för det statliga oljebolaget NilePet, rapporterar den statsägda radion. Ingen förklaring till avskedandena ges men de kommer efter det att Sydsudans oljeinkomster sjunkit kraftigt, vilket lett till sinande reserver av utländsk valuta. Det har i sin tur lett till att det sydsudanesiska pundet rasat i värde. Ny finansminister blir Athian Diing Athian.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0