Sydsudan
Hemvändande sydsudaneser från norr anländer till Juba. Foto: bbcworldservice

Sydsudan

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 när Sudan klövs i en nordlig och en sydlig del. Delningen föregicks av en dramatisk folkomröstning som ledde till den historiska förändringen av Afrikas karta. Det hopp om en bättre tillvaro som invånarna bar på efter årtionden av krig mot norra Sudan grusades snart. Mellan 2013 och 2015 utkämpades ett inbördeskrig med rötter i gammal rivalitet mellan de största folkgrupperna dinka och nuer. Sydsudan saknar idag nästan helt modern infrastruktur och folkmajoriteten lever under vedervärdiga förhållanden.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • November

  • USA ser över sitt stöd

   USA kallar hem sin ambassadör i Juba för konsultationer. Den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo skriver på Twitter att Washington håller på att se över relationerna till Sydsudan. USA är starkt kritiskt till att fredsprocessen har gått i stå och att tidpunkten för bildandet av en samlingsregering skjuts fram. USA ger runt 1 miljard dollar årligen till Sydsudan, i huvudsak i form av humanitärt bistånd.

  • Hundra dagars uppskov

   President Kiir och rebelledaren Machar får ytterligare hundra dagar på sig att bilda en samlingsregering. Det beslutas på ett möte i Entebbe i Uganda, där de två ledarna träffas i närvaro av regionala medlare som Ugandas president Museveni, ledaren för Sudans styrande övergångsråd al-Burhan samt ett särskilt sändebud från Kenya. En samlingsregering är en av hörnpelarna i fredsavtalet (se September 2018). En första deadline för bildandet av en samlingsregering löpte ut i maj 2019 utan resultat. Parterna fick då ett halvår till på sig. Det står nu klart att de missar även den andra tidsfristen, som löper ut den 12 november. En huvudorsak till förseningarna är att Machar, som lever i exil i Sudan, inte anser att säkerheten i Juba är tillräcklig för att han ska våga återvända dit permanent. USA uttrycker stark besvikelse över förseningen och varnar parterna för att relationerna mellan USA och Sydsudan kan komma ”att ses över”. USA är en stor biståndsgivare till Sydsudan.

  • Oktober

  • Ingen samlingsregering i sikte

   Både regeringssidan och rebellerna konstaterar att det inte finns några förutsättningar för att kunna bilda en samlingsregering till den 12 november, då tidsfristen löper ut.

  • September

  • Machar och Kiir håller möte

   Rebelledaren Machar besöker Juba för första gången på ett år och träffar där president Kiir. Båda lovar att hålla den tidsfrist som löper ut i den 12 november för bildandet av en samlingsregering i enlighet med fredsavtalet från 2018.

  • Juli

  • Nya strider och alarmerande hungersnöd

   Närmare sju miljoner människor i Sydsudan hotas av svår hungersnöd, enligt företrädare för FN:s livsmedelsprogram (WFP) i Juba. Detta trots att FN uppger att våldsnivån minskat sedan avtalet hösten 2018. FN rapporterar dock om tilltagande strider mellan olika väpnade grupper i Centrala Equatoria. Hundratals civila ska ha mördats eller våldtagits i regionen sedan hösten 2018 och uppskattningsvis mellan 70 000 och 80 000 invånare har tvingats på flykt. De stridande tillhör såväl regeringstrogna som Machartrogna grupper liksom grupperingar som inte undertecknat fredsavtalet. Strider mellan regeringsstyrkor och grupper som motsätter sig fredsavtalet utkämpas också strax utanför Juba.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0