Sydsudan
Hemvändande sydsudaneser från norr anländer till Juba. Foto: bbcworldservice

Sydsudan

Sydsudan blev en självständig stat den 9 juli 2011 när Sudan klövs i en nordlig och en sydlig del. Delningen föregicks av en dramatisk folkomröstning som ledde till den historiska förändringen av Afrikas karta. Det hopp om en bättre tillvaro som invånarna bar på efter årtionden av krig mot norra Sudan grusades snart. Tiden efter självständigheten har präglats av maktkamp och inbördeskrig. Trots att landet har gott om olja lever folkmajoriteten i svår fattigdom.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Augusti

  • Parlamentet tillträder formellt

   Det nya parlamentets 588 ledamöter svärs in under en ceremoni i parlamentsbyggnaden i Juba. Ceremonin hålls nästan ett år senare än fredsavtalet stipulerar. Sextiotvå ledamöter är frånvarande, varav en del uteblir på grund av meningsskiljaktigheter med regeringen om maktdelningen.

  • Maj

  • Nytt parlament presenteras

   President Salva Kiir presenterar ett nytt parlament i enlighet med fredsavtalet (se September 2018). Det nya parlamentet skulle enligt avtalet ha varit på plats i februari 2020, men inrättandet är kraftigt försenat. Samtliga 550 nya ledamöter presenteras av Salva Kiir. Av dem är 332 SPLM-politiker utsedda av Salva Kiir själv, 128 utses av SPLM-IO-ledaren Machar och 90 plockas från andra grupperingar som undertecknat fredsavtalet.

  • Presidenten upplöser parlamentet

   President Salva Kiir har upplöst parlamentet för att ett nytt övergångsparlament ska kunna inrättas, meddelar landets statliga TV. Sydsudan har under en längre tid fått kritik från omvärlden, inte minst USA, för att genomförandet av fredsavtalet (se September 2018) går alltför långsamt. Inrättandet av ett nytt parlament är en del av fredsavtalet. Den lagstiftande församlingen ska bestå av 550 ledamöter, varav 332 från regeringspartiet SPLM. Oppositionella grupperingar som SPLM-IO ska också få platser. Ledamöterna ska inte väljas i allmänna val utan utnämnas av de politiska partierna.

  • April

  • FN-missionen Unmiss minskas i storlek

   FN-missionen Unmiss ska minska antalet fredsbevarande soldater och poliser med cirka sju procent under 2021. Minskningen är en följd av att våldsnivån sjunkit sedan fredsavtalet undertecknades 2018 samt av att regeringen sedan i september 2020 gradvis övertar kontrollen över de flyktingläger som skapats när civila sökt skydd hos FN. Hösten 2020 befann sig runt 180 000 civila i FN:s skyddsområden. Unmiss består av 14 500 soldater och 2 000 poliser. Landet plågas fortfarande av lokala våldsamheter, ofta triggade av boskapsstölder, vilka krävde över 1 000 dödsoffer under andra halvan av 2020.

  • Sydsudan får nödlån av IMF

   IMF beviljar Sydsudan 174 miljoner dollar i nödlån. Landets ekonomiska kris har förvärrats av ett prisras på olja till följd av coronapandemin, samt höga kostnader för återuppbyggnad efter svåra översvämningar. Landet genomlider dessutom den allvarligaste hungersnöden sedan självständigheten 2011. Den utländska valutareserven sinade redan i augusti 2020. Hälften av IMF-pengarna ska gå till statskassan för att betala innestående löner till statsanställda, hälften ska hanteras av centralbanken som i huvudsak ska betala av skulder. Det är andra gången sedan 2011 som Sydsudan vänder sig till IMF för akut ekonomisk hjälp.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0