Libyen
Foto: Flickr/Rafa

Libyen

Libyen uppstod som politisk enhet först under 1900-talet, när kolonialmakten Italien slog samman tre regioner. Olja hittades runt 1960 och blev snart den helt dominerande exportvaran. Landet styrdes med järnhand av Muammar Gaddafi i drygt 40 år, tills han störtades 2011. Därefter har mer eller mindre kaos rått i Libyen. Miliser slåss mot varandra och kontrollerar olika delar av territoriet. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Mars

  • Viruspandemi kräver liv

   Tripoliregeringen bekräftar Libyens första dödsfall i viruspandemin covid-19.  Det är en person som nyligen varit på resa i andra arabländer.

  • Åtgärder mot virusepidemi

   De huvudsakliga stridande parterna i Libyen vidtar, var och en på sitt håll, åtgärder tänkta att motverka spridningen av coronavirus, som skulle kunna få mycket svåra följder i det krigshärjade Libyen. Krigsherren Khalifa Haftar inför nattligt utegångsförbud i områden som är under hans kontroll. I Tripoli, som styrs av en regering med större internationellt stöd, träder ett liknande förbud i kraft ett par dygn senare, samtidigt som restauranger stänger och bröllop och begravningar begränsas. Strider har fortsatt söder om Tripoli trots parternas utfästelser om vapenvila (se 12 januari). 

  • Fredssamordnare ger upp

   FN:s fredsamordnare Ghassan Salamé meddelar att han lämnar sin post, efter tre år. Han hänvisar till hälsoskäl: stress.

  • Februari

  • Anfall mot hamn äventyrar fredssamtal

   Internationella migrationsorganisationen (IOM) uppmanar världssamfundet att hitta ett säkert sätt att undsätta migranter som försöker ta sig ifrån Libyen, där det pågår strider. Dagen innan har cirka 200 satts i land i Tripoli kort efter raketanfall mot stadens hamn. Sedan årsskiftet har omkring 3 000 migranter i båtar plockats upp och nått Italien eller Malta, medan minst 1 700 har förts tillbaka till Libyen. Tripoliregeringen hotar med hänvisning till anfallet mot hamnen att hoppa av fredssamtal i FN:s regi. När samtalen i Genève ska återupptas ett par dagar senare står överläggningarna och "stampar". 

  • EU-beslut om insats mot vapensmuggling

   EU-ländernas utrikesministrar enas om en ny insats till sjöss för att hejda leveranser av vapen till stridande parter i Libyen som bryter mot FN:s vapenembargo. Besättningarna ska ha rätt att stoppa fartyg. Insatsen ska riktas främst mot östra Libyen och inledas under våren. Den ersätter Operation Sophia, som EU startade 2015 för att motverka flyktingsmuggling (se 27 mars och 10 juni 2019). Skeptiska EU-länder har befarat att en ny fartygsflotta skulle kunna uppmuntra båttrafik till havs med migranter som hoppas bli räddade och förda till Europa. Röster i ministerkretsen betonar att det blir fråga om en militär och inte en humanitär insats.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0