Libyen
Foto: Flickr/Rafa

Libyen

Libyen uppstod som politisk enhet först under 1900-talet, när kolonialmakten Italien slog samman tre regioner. Olja hittades runt 1960 och blev snart den helt dominerande exportvaran. Landet styrdes med järnhand av Muammar Gaddafi i drygt 40 år, tills han störtades 2011. Därefter har mer eller mindre kaos rått i Libyen. Olika väpnade miliser slåss mot varandra och kontrollerar olika delar av territoriet. Terrorgruppen Islamiska staten (IS) har en stark närvaro i landet.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Juni

  • Regeringen aviserar krisplan

   Libyens internationellt erkända regering offentliggör ett nytt politiskt initiativ med bland annat planer på demokratiska val. Fayez al-Sarraj, som leder regeringen, säger när han tillkännager planen i ett kort TV-tal att målet är att samtidiga president- och parlamentsval ska genomföras före slutet av 2019. Han anklagar sin huvudmotståndare general Haftar – som med sina styrkor österifrån ansätter huvudstaden Tripoli ­– ­för att underminera demokratin och vilja införa diktatur.

  • FN vill se EU stoppa vapensmugglare

   FN:s säkerhetsråd ger EU mandat ett år framåt att återuppta Operation Sophia för att bekämpa vapensmuggling i farvattnen utanför Libyen. Resolutionen tillåter EU-besättningar att inspektera fartyg som misstänks smuggla vapen till stridande parter i Libyen i strid med FN:s vapenembargo. Sedan EU ställde in patrulleringen till havs i mars sker bara övervakning från luften (se 16 april och 27 mars).

  • Svåra omständigheter för migranter

   FN uppger att omkring 3 400 migranter och flyktingar hålls avskilda i läger i Tripoli och förhållandena har förvärrats av de strider som sker i stadens omedelbara närhet. Lungsjukdomen tuberkulos sprids och matransonerna till de internerade är för små. Många som försöker ta sig över Medelhavet till Europa blir upplockade till havs av den libyska kustbevakningen som lämnar över migranterna till ansvariga för migrantläger på olika platser längs kusten.

  • Maj

  • Utsatta barn evakueras till Europa

   UNHCR för 149 afrikaner, bland dem 65 minderåriga och 13 spädbarn, från det krigshärjade Libyen till Rom. Många av dem är undernärda och i behov av vård. Tidigare under veckan har 62 flyktingar och migranter flyttats till ett UNCHR-center i Rumänien, där de ska få vård innan de förs vidare till Norge. Sammanlagt under 2019 har närmare 1 000 personer evakuerats

  • Vapenimport och blockad mot hamnar

   Miliser som strider för regeringen i Tripoli har på olika sätt, bland annat via sociala medier, skyltat med att de får vapen från utlandet som ska hjälpa dem att slå tillbaka general Haftars anfall mot huvudstaden. Nu reagerar chefen för de Haftarlojala marina styrkorna med ett upprop om blockad mot alla hamnar i västra Libyen för att stoppa vapenleveranserna. Byggt på bilder av militär utrustning som lossas från fartyg i väster hävdar han att det är Turkiet som förser regeringssidan med nya vapen och pansarfordon; Haftarsidan tros för sin del få hjälp från Egypten och länder på Arabiska halvön (se 2 maj). Båda de krigförande sidorna i Libyen kan exportera olja, så tillgång till oljepengar kan leda till att inbördeskriget trappas upp.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0