Libyen
Foto: Flickr/Rafa

Libyen

Libyen uppstod som politisk enhet först under 1900-talet, när kolonialmakten Italien slog samman tre regioner. Olja hittades runt 1960 och gav upphov till en exportboom. Landet styrdes med järnhand av Muammar Gaddafi i drygt 40 år, tills han störtades 2011. Därefter har mer eller mindre kaos rått i Libyen, som blivit en arena för regionala stormakter med libyska grupper som ombud. Sedan 2020 pågår en mödosam fredsprocess.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Oktober

  • Avtal om legosoldaters uttåg

   En färdplan för hur Libyen ska bli kvitt alla styrkor som består av utländska legosoldater eller reguljära styrkor från andra länder har upprättats, meddelar FN. Överenskommelsen har slutits inom en kommission med fem militära representanter vardera för de rivaliserande lägren i Libyen. Enligt fredsavtalet från hösten 2020 skulle alla utländska styrkor som varit inblandade i konflikten ha dragits tillbaka inom 90 dagar, men fortfarande finns det enligt FN:s beräkningar omkring 20 000 utlänningar under vapen i landet, bland dessa legosoldater som arbetar för det ryska säkerhetsföretaget Wagner. Nu heter det i beskedet från FN-insatsen Unsmil att det ska se en ”balanserad” och ”gradvis” reträtt. FN uppmanar också sina medlemsländer att se till att tillbakadragandet av styrkorna verkligen genomförs.

  • Dödsskott mot migranter

   Sex afrikaner mister livet när säkerhetsvakter öppnar eld vid ett överbelagt häkte, en bevakad flyktingförläggning, i Tripoli. Området beskrivs som avsett för 1 000 personer, men det hyser bortåt 3 000. Omkring 2 000 undkommer och lämnar lägret. Polis och vakter anklagas av människorättsorganisationer för att använda mer våld än nöden kräver mot migranter och för att ha genomfört godtyckliga massgripanden. Under den föregående veckan har polisen genomfört razzior bland migranter i staden, enligt uppgift i jakt på droger.

  • Oenighet om valplaner

   Parlamentsvalet senareläggs och ska hållas i januari 2022. Presidentvalet kommer däremot att äga rum som planerat den 24 december 2021, meddelar en talesman för parlamentet. Men det återstår trots beskedet ett stort mått av osäkerhet. Representanthuset i Tobruk och Höga statsrådet i Tripoli, som fungerar som senat eller överhus, är oense. Församlingen i Tripoli godkänner inte den vallag som antogs i Tobruk dagen innan.

  • FN-utredare har dokumenterat brott

   Alltsedan 2016 sker krigsförbrytelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Libyen, bland annat rekrytering av barnsoldater. Slutsatserna finns i en FN-rapport, vars författare lyfter fram att migranter och fängslade personer löper särskilt stora risker. Rapporten har tillkommit på uppdrag av FN:s människorättsråd. Utredarna har identifierat individer och grupper, såväl inhemska som utländska, som kan ha gjort sig skyldiga till brott, men listan hålls hemlig tills den kan överlämnas till en mekanism som går ut på att anklagelser ska prövas. Samma dag som rapportörernas slutsatser blir kända hittas ytterligare två massgravar, med sammanlagt minst tio dödsoffer, i Tarhuna. Orten styrdes tidigare av en brödramilis med stort våldskapital.

  • Vallag antas i parlamentet

   Parlamentet antar en vallag som lägger grunden för president- och parlamentsval den 24 december. Därmed avslutas ”en farlig fas i Libyens moderna historia”, enligt parlamentets sajt (se 9 september).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0