Libyen
Foto: Flickr/Rafa

Libyen

Libyen uppstod som politisk enhet först under 1900-talet, när kolonialmakten Italien slog samman tre regioner. Olja hittades runt 1960 och gav upphov till en exportboom. Landet styrdes med järnhand av Muammar Gaddafi i drygt 40 år, tills han störtades 2011. Därefter har mer eller mindre kaos rått i Libyen, som blivit en arena för regionala stormakter med libyska grupper som ombud. Sedan 2020 pågår en mödosam fredsprocess.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • December

  • Presidentvalet skjuts upp

   Presidentvalet som planerats till den 24 december kommer att skjutas upp, säger Abd al-Hadi al-Saghir, ordförande i det politikerutskott som arbetar med förslag till ny vallag. Valmyndigheten, som inte har offentliggjort den slutgiltiga listan över godkända kandidater till presidentposten, föreslår ett par dagar senare att valet ska äga rum den 24 januari 2022. Det framstår samtidigt som osäkert om interimsregeringen kommer att få förlängt mandat. Envisa kvarstående motsättningar mellan de två politiska maktpolerna i östra respektive västra Libyen har rapporterats hela hösten. I huvudstaden Tripoli tar väpnade grupper upp positioner, vägspärrar inrättas och FN-missionen Unsmil uttrycker farhågor för att det ska leda till våldsutbrott.

  • Centralbankens halvor börjar samarbeta igen

   Libyens centralbank, som under inbördeskriget kluvits i två delar, ska återuppstå. Ett avtal om saken är klart och som förberedelse för det har en större, internationell revisionsfirma gått igenom räkenskaperna med FN som tillskyndare. Klyvningen i en västlig bank och en östlig, som var för sig har servat de två huvudsakliga stridande politiska lägren, har i praktiken rått sedan 2014. Det har försvårat hanteringen av Libyens oljeinkomster, spätt på inflationen och orsakat en likviditetskris, trots oljetillgångarna.

  • Domstol: Gaddafison får kandidera

   Exdiktatorn Muammar Gaddafis son Saif al-Islam får kandidera i Libyens förestående presidentval. Beslutet fattas av en domstol i Sebha, dit han överklagat efter att ha fått rött ljus av valmyndigheten. 98 personer, bland dem två kvinnor, anmälde intresse för att ställa upp, men 25 stoppades när valkommissionen gick igenom om det finns rättsliga hinder för någon, och om alla lämnat in den dokumentation som krävdes. Gaddafisonen är utbildad vid elituniversitetet London School of Economics och sågs länge som diktatorns ”kronprins”, men han har inte haft någon framträdande post i libyska staten. Däremot är han efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen (ICC), misstänkt för krigsbrott i början av den arabiska våren 2011, då statliga styrkor sattes in mot revoltörer. En de rivaliserande regimer som styrt Libyen sedan dess har försökt benåda Gaddafisonen utan att få med sig andra maktpoler på beslutet.

  • Haftar underkänns som kandidat

   General Haftar kan inte godkännas som kandidat i presidentvalet, enligt en domstol i staden Zawiya. Valmyndigheten måste enligt domstolen ta bort Haftars namn från kandidatlistan. Militäråklagare har tidigare yttrat att valkommissionen måste vänta med att ta ställning till Haftars kandidatur tills man fått möjlighet att förhöra honom om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Haftar har möjlighet att överklaga domstolens beslut, men han väntas inte infinna sig eftersom han är föremål för en arresteringsorder. I en domstol i Misrata har han dessutom nyligen dömts till döden, utan att själv vara närvarande. Han anklagades där för att ha låtit bomba en militärutbildning i staden 2019. Haftars styrkor kontrollerar östra och södra Libyen. En domstol i Misrata, som ligger i västra Libyen, väntas inte ha möjlighet att låta gripa Haftar.

  • November

  • FN-sändebud lämnar sin post

   FN:s särskilda Libyensändebud, en slovakisk diplomat, har avgått. Enligt FN-diplomater ogillade sändebudet förslag om att placeras i Tripoli i stället för i Genève. Generalsekreteraren väljer efter det att utse en amerikansk diplomat med Libyenerfarenhet till "rådgivare" i stället för sändebud, detta för att slippa en trasslig beslutsprocess i FN:s säkerhetsråd just när man planerar för president- och parlamentsval.

Till kalendariet
121635

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i stora frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

Varukorg

Totalt 0