Libyen

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/libyen/

Libyen uppstod som politisk enhet först under 1900-talet, när kolonialmakten Italien slog samman tre regioner. Olja hittades runt 1960 och blev snart den helt dominerande exportvaran. Landet styrdes med järnhand av Muammar Gaddafi i drygt 40 år, tills han störtades 2011. Därefter har mer eller mindre kaos rått i Libyen. Miliser slåss mot varandra och kontrollerar olika delar av territoriet. 

Geografi och klimat

Libyen är ett av Afrikas största länder, till ytan drygt fyra gånger så stort som Sverige. Landet har 200 mil kust mot Medelhavet, men består till 90 procent av öken. De flesta invånare bor längs kusten i norr, där det finns odlingsbar mark och bergsområden.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 759 540 km2 (2018)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Tunisien, Algeriet, Niger, Tchad, Sudan, Egypten
Huvudstad med antal invånare
Tripoli 1 000 000 (2012) 1
Övriga större städer
Benghazi 633 000, Misrata 286 000 (2012) 2
Högsta berg
Bette (2 286 m ö h)
Medelnederbörd/månad
Tripoli 105 mm (dec), 0 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Tripoli 26 °C (aug), 12 °C (jan)
1. uppskattning
2. uppskattning

Källor

Befolkning och språk

Majoriteten av libyerna är araber, men det finns små minoriteter av främst berbiska folkslag. Invånarantalet har ökat från färre än 3 miljoner i början av 1980-talet till över 6 miljoner idag. De allra flesta libyer bor vid kusten, där städerna växer snabbt. Drygt var fjärde invånare är under 15 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber, berber, tuareger, tubuer
Antal invånare
6 374 616 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
4 (2017)
Andel invånare i städerna
79,8 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
19,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
72 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
75 år (2016)
Förväntad livslängd för män
69 år (2016)
Språk
arabiska 1
1. minoritetsspråken Nafusa-, Zuwara- och Awjila­berbiska (berber), tamahaq (tuareger), tedaga (tubu)

Källor

Religion

Nästan alla libyer är sunnimuslimer. Vissa grupper inom den berbiska minoriteten i nordväst tillhör ibadi, en liten gren av islam som varken är sunni eller shia och annars främst återfinns i Oman. Tidigare fanns också små judiska och kristna minoriteter, men i princip alla lämnade landet under Gaddafieran. Nästan alla som bekänner sig till någon annan religion än islam är av utländsk härkomst.

Utbildning

När Libyen blev självständigt 1951 kunde nio av tio libyer inte läsa eller skriva. Idag är fallet det omvända, tack vare satsningar på grundläggande utbildning. Skolväsendet har dock varit illa organiserat och underställt politisk kontroll, vilket sänkt kvaliteten på utbildningen. Sedan 2011 har krigshandlingar gjort det svårt att upprätthålla skolsystemet. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,1 procent (1983)
Antal elever per lärare i grundskolan
17 (1983)
Läs- och skrivkunnighet
86,1 procent (2004)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
8,1 procent (1999)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,1 procent (1999)

Källor

Kultur

Liksom i övriga Nordafrika blandar libysk kultur gamla arabiska, berbiska och islamiska traditioner med nyare influenser från Europa och övriga världen.

Arbetsmarknad

Den libyska staten är landets största arbetsgivare. Arbetslösheten har länge varit hög, samtidigt som landet varit beroende av gästarbetare. Drygt två tredjedelar av Libyens löntagare var före krigsutbrottet anställda av staten.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
17,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
42,0 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Oljan har givit Libyen en hög levnadsstandard jämfört med övriga Afrika, med väl utbyggd välfärdsstruktur och gästarbetare som normalt sköter de tyngsta jobben. Striderna sedan 2011 har dock allvarligt försämrat läget.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
10 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,2 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
96,8 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
100,0 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,0 procent (2011)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
313 US dollar (2011)
Andel kvinnor i parlamentet
16 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Libyen är ett konservativt men gästfritt land, där den som anpassar sig till de rådande traditionerna lär bli väl mottagen. Under flera decennier har landets kultur präglats av Gaddafis styre och det är än så länge oklart vilka nya symboler och helgdagar som kommer att ersätta den fallna regimens.

Kommunikationer

Libyen har ett ganska väl utbyggt vägnät, men underhållet släpar efter och vägarna trafikeras av personbilar i dåligt skick. Flera järnvägslinjer började byggas mot slutet av Gaddafis välde, men kriget 2011 ledde till att arbetet avbröts. Krigsåren har lett till viss förstörelse.

Äldre historia

Det område som idag utgör staten Libyen har tidigare kontrollerats av bland annat romare, araber och turkar, men historiskt sett aldrig varit ett förenat territorium. Det moderna Libyen skapades först när Italien 1912 erövrade området som koloni. Libyen blev självständigt 1951, men det nya landet var extremt fattigt och kung Idris I en svag härskare. När stora oljetillgångar upptäcktes på 1960-talet tog utvecklingen äntligen fart, men då ökade i gengäld den politiska oron.

Modern historia

Muammar Gaddafi tog makten i Libyen 1969. Den excentriske ledaren genomförde väldiga förändringar i landet. Han drev en radikal utrikespolitik, och bekämpade bland annat Israel och USA genom att stödja militanta grupper runtom i världen. Detta ledde till att Libyen ställdes under FN-sanktioner, vilket skadade landets ekonomi. Gaddafi ägnade 1990-talet åt att försöka lappa ihop relationerna med västvärlden. Under början av 00-talet lyckades Libyen bryta sin isolering, inte minst sedan det stigande oljepriset ökat landets ekonomiska betydelse. Gaddafi störtades i samband med den så kallade arabiska våren 2011.

Politiskt system

Muammar Gaddafi som styrde Libyen med järnhand i 42 år störtades 2011, i samband med den upprorsvåg som svepte över regionen. Tre år senare kollapsade den sköra centralmakten och landet fick två styren i var sin del av landet. I praktiken är Libyen ett land i upplösning. Vid sidan av de två rivaliserande regeringarna och parlamenten finns en lång rad väpnade milisgrupper som ofta agerar efter eget huvud. En överenskommelse ingicks i slutet av 2015 om att bilda en nationell enhetsregering men sedan dess har motsättningarna ökat igen.

Demokrati och rättigheter

Libyen befinner sig sedan 2011 i krigstillstånd med ett svåröverskådligt antal aktörer inblandade. Många av dem utsätter människor för övergrepp. FN försöker driva fram en demokratisk process, men några stabila folkvalda institutioner har inte uppstått efter diktatorn Muammar Gaddafis fall. Rättsväsendet är satt ur spel. Utbredd laglöshet skapar också svåra arbetsförhållanden för massmedier.

 

Aktuell politik

Efter Muammar Gaddafis fall 2011 har Libyen fortsatt att plågas av laglöshet och kaos och på många sätt framstår landet som en ”misslyckad stat” (failed state). Ingen regering har vid något tillfälle helt haft kontroll över landet. Sedan 2016 finns en FN-stödd regering i Tripoli i väster, men östra Libyen kontrolleras av ett parlament som valdes 2014 och styrkor som leds av general Khalifa Haftar.

Fakta – politik

Officiellt namn
Dawlat Libya/Staten Libyen
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Fayez al-Sarraj (2016–)
Regeringschef
Fayez al-Sarraj (2016–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
samtliga kandidater ställde upp som oberoende (2014)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella styrkornas allians (NFA) 39, Rättvise- och uppbyggnadspartiet (JCP) 17, de flesta övriga ledamöter var oberoende (2012)
Valdeltagande
18 % i val till parlamentet i juni 2014
Kommande val
inga val planerade förrän ny författning antagits

Källor

Utrikespolitik och försvar

Libyens utrikespolitik under Gaddafi var en ständig källa till konflikt med omvärlden, och ledde bland annat till att landet belades med FN-sanktioner fram till 00-talet. Efter att Gaddafi besegrats fick Nationella övergångsrådet i september 2011 internationellt erkännande som Libyens nya regering. Efter splittringen 2014 kallades styret i Tobruk ofta ”den internationellt erkända regeringen”, med stöd inte minst av västmakter. Stödet flyttade 2016 över till den FN-stödda så kallade enhetsregeringen.

Fakta – försvar

Armén
50 000 man (2010)
Flygvapnet
18 000 man (2010)
Flottan
8 000 man (2010)
Militärutgifternas andel av BNP
11,4 procent (2014)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
10,8 procent (2014)

Källor

Ekonomisk översikt

Libyens ekonomi domineras helt av olje- och gassektorn, som före inbördeskriget 2011 stod för nästan hela statens intäkter och i princip all export. Oljeproduktionen har drabbats hårt av kriget och det kaotiska läge i landet som rått sedan dess, och det slår i sig ut viktiga samhällsfunktioner.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
7 235 US dollar (2018)
Total BNP
48 320 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
7,8 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
1,8 procent (2008)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
4,5 procent (2008)
Inflation
4,2 procent (2019)
Valuta
libysk dinar
Varuexport
6 764 miljoner US dollar (2016)
Varuimport
8 667 miljoner US dollar (2016)
Bytesbalans
- 4 705 miljoner US dollar (2016)
Varuhandelns andel av BNP
70 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
råolja, oljeprodukter, naturgas
Största handelspartner
Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Kina

Källor

Naturtillgångar och energi

Olja och naturgas är Libyens i särklass viktigaste naturtillgångar. Landet har Afrikas största oljereserver, och de nionde största i världen. Oljereserverna beräknades räcka i över 50 år med den utvinningstakt som rådde före krigsutbrottet 2011. Landet ligger också väl placerat för att sälja sina tillgångar till industriländerna i Europa.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 855 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1841 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
56 996 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
9,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
2,0 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Libyen är ett ökenland med begränsade resurser för jordbruk. Över 90 procent av ytan består av öken. Bara någon procent av marken är uppodlad och endast en tiondel av jordbruksmarken är konstbevattnad. Merparten av jordbruksproduktionen äger rum i kustregionerna kring Tripoli och Benghazi.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,8 procent (2008)
Andel av landytan som används för jordbruk
8,7 procent (2016)

Källor

Industri

Libyens industrisektor domineras av oljeraffinaderierna, belägna främst i östra och centrala Libyen. Staten har gjort vissa satsningar på att utveckla den övriga inhemska industrin, bland annat med stora statliga stålverk i Misrata.

Utrikeshandel

Libyens utrikeshandel domineras av olje- och gasförsäljningen. Europeiska länder tog vid slutet av 00-talet emot drygt fyra femtedelar av exporten, med Italien som enskilt största mottagare. En knapp tiondel gick till Kina vars andel dock var på uppgång.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
6 764 miljoner US dollar (2016)
Varuimport
8 667 miljoner US dollar (2016)
Bytesbalans
- 4 705 miljoner US dollar (2016)
Varuhandelns andel av BNP
70 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
råolja, oljeprodukter, naturgas
Största handelspartner
Italien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Kina

Källor

Turism

I teorin finns mycket goda förutsättningar för turism i Libyen. Vid Medelhavskusten finns soliga sandstränder, och landet hyser storslagna historiska lämningar från grekisk och romersk tid, bland annat i Sabrata, Leptis Magna, Cyrene och Apollonia. Ökenoaserna och förhistoriska grottmålningar i bergen borde också kunna bli attraktiva mål för turister.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
34 000 (2008)
Turistinkomster
170 000 000 US dollar (2010)
Turistinkomsternas andel av exporten
0,3 procent (2010)

Källor