Egypten
Foto: Shutterstock/Dudarev Mikhail

Egypten

På de bördiga jordarna längs Nilen växte en av världens tidigaste högkulturer fram för 5 000 år sedan. Än i dag är Egypten i kraft av sin storlek en av Afrikas viktigaste politiska aktörer, men nu präglas landet av djupa klassklyftor och utbredd social misär. Under den så kallade arabiska våren 2011 avsattes landets långvarige diktator Hosni Mubarak, men ett par år senare återtogs makten av en politisk elit med starkt stöd av militären, som sedan dess håller landet i ett järngrepp.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Januari

  • Strängare straff för könsstympning på gång

   Egyptens regering vill skärpa straffen för könsstympning, eftersom den urgamla sedvänjan som är känd ända sedan faraonisk tid är svår att utrota trots att den är förbjuden i lag sedan 2008. Förslaget är nu att kvinnlig omskärelse ska kunna ge upp till 20 års fängelse. Också den som anlitar någon för att genomföra en könsstympning ska kunna bestraffas med fängelse. Lagen måste för att träda i kraft både antas av parlamentet och undertecknas av presidenten.

  • Staten tömmer islamisters konton

   En domstol beslutar att beslagta tillgångarna för 89 företrädare för den förbjudna organisationen Muslimska brödraskapet, inklusive belopp som ärvts av anhöriga till den avlidne expresidenten Muhammad Mursi. Pengarna på deras konton förs over till statskassan. Hur mycket pengar det handlar om totalt offentliggörs inte.

  • Toppmöte avslutar isolering av Qatar

   Ett stort steg mot försoning tas i grannträtan mellan Qatar å ena sidan och Saudiarabien, Bahrain, Förenade arabemiraten och Egypten å den andra. De fyra länder som införde sanktioner mot Qatar 2017 och drog igång en bojkott lovar nu, vid ett toppmöte mellan gulfstater i saudiska al-Ula, att lyfta sina restriktioner mot flyg, markförbindelser och transporter till havs. Överenskommelsen har föregåtts av kuwaitisk och amerikansk medling. Den grundläggande osämjan, som handlar om att Qatar har nära förbindelser med Iran och anklagas för att stödja terrorism, är emellertid inte löst. Coronapandemin kan också leda till att de praktiska följderna av återupptaget utbyte dröjer. Bahrain och Qatar har också fortsatt olika syn på hur gränsen ska dras mellan länderna.

 • 2020

  • December

  • IMF ger grönt ljus för nästa lånesumma

   IMF ger klartecken för Egypten att lyfta beredskapslån på 1,67 miljarder dollar. Sammanlagt har Egypten hittills fått tillgång till 3,6 miljarder dollar av ett ettårigt krispaket värt 5,2 miljarder som godkändes i juni (se 5 juni), detta utöver snabbstöd genom RFI (rapid financing instrument) som beviljades under våren. IMF anser att både Egyptens statsskuld och coronapandemin äventyrar landets ekonomiska återhämtning.

  • November

  • Flera stora fynd från faraonisk tid

   Antikvariska myndigheter offentliggör att fler än 100 intakta forntida sarkofager med mumier har hittats vid utgrävningar i Saqqara söder om Kairo, där man sedan tidigare känner till pyramider, tempel och gravkammare av olika slag från äldre tid. Drygt en månad tidigare gjordes ett fynd av 59 sarkofager, också de cirka 2 500 år gamla, men denna gång har man enligt arkeologerna hittat gravplatser för personer som hade hög social ställning. Fyndområdena ligger i Memfis, som var huvudstad i det gamla Egypten och är världsarvsklassad av FN-organisationen Unesco. Ett nytt, stort museum där fornfynden ska visas upp ska enligt planerna öppnas nästa år.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0