Egypten
Foto: Shutterstock/Dudarev Mikhail

Egypten

På de bördiga jordarna längs Nilen växte en av världens tidigaste högkulturer fram för 5 000 år sedan. Än i dag är Egypten i kraft av sin storlek en av Afrikas viktigaste politiska aktörer, men nu präglas landet av djupa klassklyftor och utbredd social misär. Under den så kallade arabiska våren 2011 avsattes landets långvarige diktator Hosni Mubarak, men ett par år senare återtogs makten av en politisk elit med starkt stöd av militären, som sedan dess håller landet i ett järngrepp.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Januari

  • Snart tre år med undantagslagar

   Undantagstillståndet kommer att förlängas med tre månader, räknat från den 27 januari, meddelar regeringen. Det betyder att Egypten snart kommer upp i tre år med undantagslagar. De infördes i april 2014 efter dubbla bombdåd mot två koptiska kyrkor som krävde mer än 40 liv. Med undangstillstånd kan yttrande- och mötesfrihet begränsas och polisen har långtgående befogenheter att gripa människor och hålla dem fängslade. I praktiken råder också demonstrationsförbud sedan 2013. Förhållandena liknar därmed dem som rådde under förre diktatorn Hosni Mubarak, som drevs bort från makten 2011 efter att ha styrt med undantagslagar i årtionden.

  • Medlingsframsteg i konflikt om dammbygge

   Egypten, Etiopien och Sudan rapporteras ha nått en principöverenskommelse i en konflikt som handlar om att etiopierna är i färd med att bygga en jättedamm i Blå Nilen, en av de största bifloderna till Nilen. Etiopien har stort behov av elkraft, men Egypten och Sudan, som båda ligger nedströms, anser att flodsystemet tappas på vatten på deras bekostnad. Vattenkraftverket ska bli det största i Afrika.  Enligt överenskommelsen, som uppnåtts genom medling av USA och Världsbanken, ska dammen få fyllas med vatten stegvis, medan regnperiod råder.

  • Konflikt med Turkiet spetsas till

   Den statliga turkiska nyhetsbyrån Anatolia får sitt Kairokontor genomsökt. En turkisk medborgare och tre egyptier grips. Razzian leder till en diplomatisk protest från Turkiet dagen efter. Händelserna sker i ett läge då motsättningar mellan Egypten och Turkiet kommer i dagen i regionen: i en pågående inbördeskonflikt i Libyen stöder de olika sidor. Osämja finns sedan tidigare, då Turkiet ställde sig bakom Muslimska brödraskapet som makthavare i Egypten innan islamisterna avsattes genom en militärkupp 2013. 

  • Kristna arvsregler för kopter

   En egyptisk domstol har beslutat att kristna regler om lika arvsrätt för söner och döttrar ska tillämpas i koptiska (kristna) familjer. En kvinnlig advokat har drivit sitt eget fall för att få lika stort arv efter fadern som sina bröder. Egyptiska lagar är motstridiga: författningen säger på familjerättens område att kopterna får följa sin egen arvsrätt. Trots det har domstolar tillämpat en lag från 1940-talet om muslimska arvsregler för alla. Islamisk rätt ger döttrar hälften så stort arv som söner.

 • 2019

  • December

  • Rysk protest mot kopters ledare

   Ryskortodoxa kyrkan meddelar att den har klippt banden med koptiska kyrkans överhuvud i Egypten. Anledningen är att den koptiske påven har tagit ställning i en kyrkostrid mellan Ryssland och Ukraina: Tawadros|II har erkänt kyrkan i Ukraina som självständig. Kyrkan i Moskva betonar att det är kyrkoledaren, inte koptiska kyrkan som samfund, protesten är riktad mot.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0