Egypten
Foto: Shutterstock/Dudarev Mikhail

Egypten

På de bördiga jordarna längs Nilen växte en av världens tidigaste högkulturer fram för 5 000 år sedan. Än i dag är Egypten i kraft av sin storlek en av Afrikas viktigaste politiska aktörer, men nu präglas landet av djupa klassklyftor och utbredd social misär. Under den så kallade arabiska våren 2011 avsattes landets långvarige diktator Hosni Mubarak, men ett par år senare återtogs makten av en politisk elit med starkt stöd av militären, som sedan dess håller landet i ett järngrepp.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • September

  • Måttlig bantning av USA:s årliga stöd

   För andra året i rad ger USA:s regering klartecken för de flesta posterna i ett stort militärt stödpaket till Egypten trots kongressens farhågor för att de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Alltsedan Egypten och Israel slöt fred i slutet av 1970-talet har Egypten tillhört de största mottagarna av amerikanskt militärt bistånd. Insatser mot terrorgrupper och för säkerhetsläget i Gazaremsan hör till det USA är redo att bidra till. Utrikesminister Antony Blinken beslutar nu att hålla inne 130 miljoner dollar ur ett årligt stöd på 1,3 miljarder dollar. President Sisis regering får hård kritik för hur oliktänkande behandlas, bland annat rapporteras försvinnanden utan godtagbar förklaring. Men det faktum att Egypten har frigett ungefär 500 fångar under året tas till intäkt för att det trots allt har gjorts framsteg på rättighetsområdet.

  • Augusti

  • Katastrofbrand i kyrka

   Minst 41 människor mister livet när brand utbryter i en koptisk kyrka i en förort till Kairo. Elfel lyfts fram som den troliga orsaken till branden i arbetarstadsdelen Imbaba. Bland dödsoffren finns 15 barn. En familj förlorar femåriga trillingar. Bristande infrastruktur är ett av det moderna Egyptens gissel och president Sisi beordrar arméns ingenjörstrupper att ta ansvar för återuppbyggnad av kyrkan.

  • Elransonering införs

   Regeringen har godkänt en energisparplan som ska leda till minskad förbrukning av el och ökade exportinkomster. Butiker ska uppmanas att dämpa belysning och luftkonditionering, liksom kontor i offentliga sektorn. Målet är att frigöra naturgas, som används till elproduktion, till export för att dra in utländsk valuta. Bakgrunden till sparplanen är kriget i Ukraina, som lett till att Egyptens kostnader för import av spannmål och drivmedel ökat. Normalt går 60 procent av den naturgas Egypten producerar till elproduktion.

  • Juni

  • IMF-pengar till veteköp

   Internationella valutafonden (IMF) kommer att betala ut 500 miljoner dollar till Egypten för inköp av vete i ljuset av Ukrainakriget, som har höjt priserna på världsmarknaden. Egypten är världens största veteimportör och Ukraina är en av de största producenterna. 71,5 miljoner egyptier är beroende av statliga subventioner på vete, som utgör 57 procent av de kostnader staten har för att subventionera basvaror. Egyptiska medier rapporterar att bagerier har börjat dryga ut vetemjölet med sötpotatis.

  • EU ska bidra för att hejda migranter

   Egypten ska få sammanlagt 80 miljoner euro under loppet av två år till landets kustbevakning för att hindra flyktingsmuggling till Europa, detta enligt nyhetsmediet EU Observer som åberopar ett förslag som håller på att utarbetas av EU-kommissionen. Under de fem första månaderna 2022 kom fler än 3 500 egyptiska migranter till Europa, en kraftig ökning jämfört med samma period 2021. De flesta tar sig till Italien.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0