Egypten
Foto: Shutterstock/Dudarev Mikhail

Egypten

På de bördiga jordarna längs Nilen växte en av världens tidigaste högkulturer fram för 5 000 år sedan. Än i dag är Egypten i kraft av sin storlek en av Afrikas viktigaste politiska aktörer, men nu präglas landet av djupa klassklyftor och utbredd social misär. Under den så kallade arabiska våren 2011 avsattes landets långvarige diktator Hosni Mubarak, men ett par år senare återtogs makten av en politisk elit med starkt stöd av militären, som sedan dess håller landet i ett järngrepp.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juli

  • Kvinnor ska få anmäla övergrepp anonymt

   Regeringen antar ett lagförslag som ger kvinnor rätt att vara anonyma när de anmäler sexuella övergrepp eller trakasserier. Anklagelser har riktats mot en rikemansson i sociala medier och uppmärksammats stort. Flickor och kvinnor pressas av gärningsmän med avslöjanden eller påståenden som leder till skam och avståndstagande från anhöriga. al-Azhar, landets främsta religiösa lärosäte, har uppmanat kvinnor att anmäla och hänvisat till att tystnad föder nya övergrepp. Enligt en FN-undersökning som gjordes 2013 har nästan alla egyptiska kvinnor varit med om kränkningar, fysiskt eller verbalt.

  • Militär kontroll av kandidater lagfästs

   Parlamentet antar lagändringar som gör det möjligt för både aktiva och tidigare militärer att ställa upp i president- och parlamentsval under förutsättning att militärledningen godkänner det. Sedan Egypten blev republik har alla presidenter utom två haft militär bakgrund. 2018 fängslades Sami Anan, tidigare stabschef, för att ha ställt upp som motkandidat till president Sisi utan militärens uttryckliga godkännande. Han frigavs först två år senare.

  • 15 år för protestledare

   Ahmed Douma, som spelade en framträdande roll i demonstrationer mot Mubarakregimen under den arabiska våren 2011, får sitt straff på 15 års fängelse fastställt i Egyptens högsta appellationsdomstol (se 9 januari 2019).

  • Juni

  • Turistnäringen närmar sig öppning

   Flygplatserna kommer att öppnas igen den 1 juli, också för turister från utlandet, meddelar Egyptens regering. Först tillåts besökare på större turistorter vid Röda havet och Medelhavet, platser som ligger långt från miljonstäderna och har haft låg smittspridning under covid-19-pandemin. Cirka 200 hotell har fått tillstånd att öppna, med särskilda hygieninstruktioner. Större turistmål i inlandet som pyramiderna ska få återgå till normal verksamhet efter hand. Närmare 1 500 dödsfall i covid-19 har bekräftats i Egypten.

  • IMF plussar på lån till Egypten

   Internationella valutafondens (IMF) handläggare ger klartecken för ett ettårigt lån till Egypten på 5,2 miljarder dollar. Det är pengar utöver den krishjälp mot akuta effekter av covid-19-pandemin som beviljats tidigare (se 26 april).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0