Egypten

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/egypten/

På de bördiga jordarna längs Nilen växte en av världens tidigaste högkulturer fram för 5 000 år sedan. Än i dag är Egypten i kraft av sin storlek en av Afrikas viktigaste politiska aktörer, men nu präglas landet av djupa klassklyftor och utbredd social misär. Under den så kallade arabiska våren 2011 avsattes landets långvarige diktator Hosni Mubarak, men ett par år senare återtogs makten av en politisk elit med starkt stöd av militären, som sedan dess håller landet i ett järngrepp.

Egypten – Geografi och klimat

Egypten ligger i nordöstra Afrika och omfattar även Sinaihalvön i Asien. Det är ett utpräglat ökenland med Afrikas längsta flod, Nilen, som livgivande pulsåder. Den uppodlade marken ligger samlad i ett smalt bälte längs flodens stränder. Till ytan är Egypten mer än dubbelt så stort som Sverige.

Yta
1 002 000 km2 (2020)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Libyen, Sudan, Israel (samt palestinska Gazaremsan)
Huvudstad med antal invånare
Kairo 9 700 000 (uppskattning 2016)
Övriga större städer
Alexandria 3 900 000, Giza 2 500 000, Shubra al-kheima 1 000 000, Port Said 555 000, Suez 506 000 (uppskattning 2007)
Högsta berg
Katrina (2 637 m ö h)
Viktiga floder
Nilen

Källor

Egypten – Befolkning och språk

Egypten är det folkrikaste landet i Mellanöstern och har Afrikas tredje största invånarantal (efter Nigeria och Etiopien). Befolkningen är starkt koncentrerad till en liten yta; Nildalen och flodens delta är bland de tätast befolkade områdena i världen. Den stora majoriteten är araber, och arabiska är officiellt språk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
100 000 000 (2020) 1
Antal invånare
100 388 073 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
99 (2018)
Andel invånare i städerna
42,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
26,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2017)
Fertilitetsgrad
3,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,4 procent (2017)
Förväntad livslängd
72 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
74 år (2019)
Förväntad livslängd för män
70 år (2019)
Språk
arabiska är officiellt språk
1. enligt statlig statistik

Källor

Egypten – Religion

Islam är statsreligion i Egypten. Nästan alla muslimer bekänner sig till islams huvudinriktning sunni. Religionsfrihet råder enligt grundlagen, även om staten inte erkänner konvertering från islam. Kanske en tiondel av befolkningen tillhör den kristna koptiska kyrkan som har funnits i landet i 2 000 år.

Egypten – Utbildning

Var fjärde vuxen i Egypten saknar läs- och skrivkunnighet enligt officiella uppgifter. Numera är skolan obligatorisk i nio år och de flesta barn går åtminstone det första sexåriga stadiet. I Kairo finns det stora islamiska universitetet al-Azhar, grundat på 900-talet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,0 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
24 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
75,1 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,8 procent (2008)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,9 procent (2008)

Källor

Egypten – Kultur

Egypten har en kulturtradition som går flera tusen år tillbaka, med pyramiderna som mäktiga minnesmärken från en högtstående civilisation. Landet har länge varit ett regionalt kulturcentrum. Naguib Mahfouz blev 1988 den första arabiskspråkiga Nobelpristagaren i litteratur och här finns arabvärldens största filmindustri.

Egypten – Arbetsmarknad

Den officiella arbetslösheten i Egypten steg från knappt 10 procent före revolutionen 2011 till över 13 procent under de följande årens turbulens. Senare sjönk den igen, men i verkligheten är andelen arbetslösa betydligt högre än statistiken visar och undersysselsättningen är utbredd. Många som gästarbetat i andra länder har förlorat sina jobb under coronakrisen.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
11,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
32,4 procent (2019)

Källor

Egypten – Sociala förhållanden

I Egypten är det enorma skillnader mellan rika och fattiga. Andelen fattiga i befolkningen minskade under flera år men utvecklingen har vänt. Nästan var tredje egyptier lever under fattigdomsgränsen, enligt officiell statistik som publicerades sommaren 2019.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
18 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
98,4 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
94,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
131 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
27 procent (2020)

Källor

Egypten – Seder och bruk

Egyptiernas identitet är tätt sammanflätad med historien. Landets unika civilisation har haft betydelse för såväl den israeliska som den grekiska kulturen och därigenom bidragit till att forma den västerländska civilisationen. 

Egypten – Äldre historia

Pyramider från flera epoker vittnar om en av världens äldsta civilisationer: faraonernas rike som uppstod 3000 före Kristus och dominerade i två årtusenden. Småningom hamnade Egypten under främmande styre och vid vår tideräknings början blev det en del av romarriket. Kristendomen slog rot tidigt. På 600-talet kom arabiska erövrare och med dem islam. Från 1500-talet ingick Egypten i Osmanska riket. Europeiska makter dominerade från 1800-talet, 1882–1922 fungerade landet som en brittisk koloni. 

Egypten – Modern historia

Kungen störtades av en grupp officerare i en oblodig kupp 1952 och Egypten blev en militärdiktatur med socialistiska förtecken. Anwar al-Sadat som blev president 1970 avskaffade enpartistaten, men styret förblev auktoritärt. Efter att ha förlorat flera krig mot Israel slöt Egypten 1978 fred med ärkefienden, som första arabland. Det ogillades av islamister, som mördade Sadat 1981. Under efterträdaren Hosni Mubarak fortgick en lågintensiv konflikt med islamister, samtidigt som ekonomin liberaliserades. Mubarak drevs från makten 2011 och 2012 vann Muslimska brödraskapet de första fria valen i Egypten.

Egypten – Politiskt system

Egypten är en republik med stark presidentmakt. Revolutionen 2011 innebar att en förändring av det politiska systemet påbörjades, men efter militärens maktövertagande 2013 har det gamla systemet till stor del återinförts. Den militära eliten styr och stärker sin kontroll.

Egypten – Demokrati och rättigheter

Egyptiska folket gjorde 2011 uppror mot en diktator, som stödde sig på militär makt. Men efter flera dramatiska turer, med demokratiska val som militärledningen inte har accepterat och med återkommande blodsutgjutelse, lider landet återigen under diktatur. Egypten styrs av en militärstödd president, rättsväsendets oberoende har minskat, massmedier kontrolleras hårdare och motståndare till regimen behandlas med hårdhandskar.

Egypten – Aktuell politik

Egypten har genomgått en omvälvande tid med mängder av författningsändringar och flera val. Men tio år efter den arabiska våren 2011, då en mångårig diktator tvingades bort, har landet inte blivit mer fritt eller demokratiskt. En militärstödd regim fängslar islamister och tystar mycket av den sekulära och liberala oppositionen. Förre arméchefen Abd al-Fattah al-Sisi ser till att vinna presidentvalen och grundlagsändringar garanterar hans fortsatta styre.

 

Fakta – politik

Officiellt namn
Jumhuriyyat Misr al-Arabiyya/ Arabrepubliken Egypten
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Abd al-Fattah al-Sisi (2014–)
Regeringschef
premiärminister Mostafa Madbouli (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationens framtid 316, Republikanska folkpartiet 50, Nya Wafd 26, Fosterlandets försvarare 23, Moderna Egypten 11, Reform och utveckling 9, Socialdemokraterna 7, Frihetspartiet 7, Konferenspartiet 7, al-Nur 7, Tagammu 6, oberoende 124, övriga 3 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Oberoende kandidater 351 (varav 28 tillsatta av presidenten), Fria egyptier 65, Nationens framtid 53, Nya Wafd 36, övriga 91 (2015)
Valdeltagande
41 procent i presidentvalet 2018, 29 procent i valet till representanthuset 2020, 14 procent i valet till senaten 2020
Kommande val
parlamentsval 2025, presidentval 2024

Källor

Egypten – Utrikespolitik och försvar

Egypten spelar sedan länge en framträdande roll i arabvärlden, bland annat som samarbetspartner till USA. Arabförbundets högkvarter ligger i Kairo och dess generalsekreterare är vanligen en egyptier. Egypten har också en central roll i Israels långdragna fredsprocess med palestinierna, liksom i oroshärden Libyen. En träta med Etiopien om Nilens vatten har på senare år kommit att uppfattas som ett existentiellt hot.

Fakta – försvar

Armén
310 000 man (2017)
Flygvapnet
30 000 man (2017)
Flottan
18 500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,2 procent (2019)

Källor

Egypten – Ekonomisk översikt

Egypten är Mellanösterns folkrikaste land men samtidigt ett av de fattigaste. Huvudsakliga inkomstkällor är olje- och gasexport, turism och intäkter från Suezkanalen. Politiskt har landet rört sig från socialistisk centralstyrning mot större marknadsorientering, men militären har en nyckelroll i näringslivet. Omvälvningarna som inleddes 2011 skapade stora störningar i ekonomin, liksom coronapandemin senare.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 549 US dollar (2018)
Total BNP
250 895 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,6 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
11,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
16,3 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
51,4 procent (2018)
Inflation
14,4 procent (2018)
Statsskuldens andel av BNP
92,7 procent (2018)
Utlandsskuld
115 080 miljoner US dollar (2019)
Valuta
egyptiskt pund
Varuexport
28 046 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
57 635 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 6 293 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
40 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, livsmedel, kläder, textiler, bomullsgarn, järn- och stålvaror
Största handelspartner
EU, USA, Libyen, Saudiarabien, Kina

Källor

Egypten – Naturtillgångar, energi och miljö

Nilen och dess vatten är det regnfattiga Egyptens främsta naturtillgång. Landet har även betydande tillgångar av olja och naturgas. Oljeproduktionen sjunker dock och istället växer gasexporten snabbt. Gaseldning står för merparten av elproduktionen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
835 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1699 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
238 560 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,5 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
5,7 procent (2015)

Källor

Egypten – Jordbruk och fiske

Nilen har kallats Egyptens moder. Nästan hela befolkningen lever i den smala bördiga remsa som floddalen utgör. Jordbruket som fortfarande utgör en viktig del av ekonomin är helt beroende av Nilen och den konstbevattning som floden möjliggör.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
11,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
3,8 procent (2016)

Källor

Egypten – Industri

Egypten har arabvärldens mest utvecklade och mångsidiga industri, även om den till stora delar är föråldrad. Tidigare skedde en stor del av produktionen i statlig regi, och militärt ägande finns bakom företag i en mängd branscher, men den privata sektorns andel har ökat stadigt. Det mesta som produceras säljs på hemmamarknaden.