Benin
Grödor till försäljning på den lokala marknaden i Porto Novo. Foto: Anton Ivanov/Shutterstock.

Benin

Benin utgörs av en smal landremsa vid Guineabukten i Västafrika. På en landyta motsvarande en fjärdedel av Sveriges lever uppemot elva miljoner människor. Efter självständigheten från kolonialmakten Frankrike 1960 blev Benin först beryktat för militärkupper, och därefter känt som en marxist-leninistisk enpartistat. Men sedan tidigt 1990-tal är landet något av ett demokratiskt föredöme i regionen. Ekonomin baseras främst på bomullsodling.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Februari

  • Misstänkt jihadistattack mot poliser

   Okända gärningsmän angriper nattetid en polispostering i norra Benin nära gränsen till Burkina Faso, där jihadistgrupper härjar. Minst en polisman dödas när ett 10-tal motorcyklister kör förbi och beskjuter posteringen med automatvapen och ropar allahu akbar. Det är första gången som en liknande attack riktas mot polisen i Benin där man nu fruktar att jihadisterna ska börja göra räder. I tre av Benins grannländer är jihadistgrupper verksamma: Niger, Nigeria och Burkina Faso. Benin har fram till nu förskonats. Det är dock inte klarlagt om våldsverkarna verkligen var våldsbejakande islamister. Bedömare säger att det också kan handla om tjuvjägare.

 • 2019

  • December

  • CFA-franc ska bli eco 2020

   Åtta västafrikanska länder som använder den regionala CFA-francen enas i Abidjan i Elfenbenskusten om att valutan ska byta namn till eco. Den ska även i fortsättningen vara knuten till euron, men de åtta länderna (Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Senegal och Togo) ska inte längre behöva förvara 50 procent av sina valutareserver i Frankrike, och Frankrike ska inte längre att ha någon representant i valutaunionens styrelse. Förändringen ska träda i kraft under 2020. Kritiker av CFA-francen ser den som en kvarleva från kolonialtiden, medan dess förespråkare ser den som en garant för finansiell stabilitet.

  • November

  • Boni Yayi gör kort besök i Benin

   Oppositionsledaren Thomas Boni Yayi återvänder till Benin efter fem månader i exil. Han lämnar dock hemlandet redan efter en dag sedan det möte med president Talon som han hoppats på inte blir av. Boni Yayi vill diskutera en lösning på den politiska krisen och möjligheterna till ett omval men Talon avvisar initiativet. Spänningarna mellan Boni Yayi och Talon har ökat markant efter parlamentsvalet (se April 2019).

  • Nya vallagar antas

   Parlamentet antar en rad nya lagar som innebär att antalet ledamöter i parlamentet utökas från 83 till 109. Tjugofyra av de nya platserna ska reserveras för kvinnor. Samtidigt ska en ny post som vicepresident inrättas, och landets valmyndighet ska reformeras. Den summa som en kandidat i ett presidentval måste deponera sänks från 420 000 dollar till 84 000 dollar, samtidigt som kandidaturen nu måste stödjas av 10 procent av landets parlamentsledamöter och borgmästare. De vallagar som bidragit till protesterna och oroligheterna på senare tid ändras dock inte: politiska partier måste också i fortsättningen godkännas av myndigheterna och kunna bevisa att de betalat vissa skatter.

  • Samverkan med grannländer mot smuggling

   Benin, Niger och Nigeria går samman i kampen mot den omfattande smugglingen över ländernas gränser. Problemet fick Nigeria att tidigare i år stänga sin gräns för handel med de två grannstaterna. De tre länderna ska inrätta en särskild kommitté för övervakning och patrullering.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0