Nordirland
Foto: em_diesus/Flickr

Nordirland

Den senaste våldsvågen i Nordirland blossade upp i slutet av 1960-talet, men konfliktens rötter är flera hundra år gamla. Även om man talar om motsättningar mellan protestanter och katoliker handlar det inte om religiösa motsättningar, utan om en konflikt som har politiska, sociala och ekonomiska orsaker. Ett fredsavtal slöts 1998, och steg för steg har livet i Nordirland normaliserats, även om våldet inte har försvunnit helt.

1922 delades den irländska ön; i söder bildades fristaten Irland, medan den nordöstra delen förblev brittisk. Provinsen Nordirland styrdes fram till 1972 av en protestantisk majoritet som diskriminerade den katolska befolkningen. När en fredlig medborgarrättsrörelse i slutet av 1960-talet började kräva lika rättigheter för katoliker möttes deras krav av våld från protestanter som såg sin maktställning hotad.

Varukorg

Totalt 0