Nordirland
Missnöje med särlösningen för Nordirland efter brexit utlöste oroligheter i provinsen. Men de drevs också av uppdämd vrede över fattigdom och arbetslöshet i utsatta områden. Foto: Peter Morrison/TT

Nordirland

Den senaste våldsvågen i Nordirland blossade upp i slutet av 1960-talet, men konfliktens rötter är flera hundra år gamla. Även om man talar om motsättningar mellan protestanter och katoliker handlar konflikten inte om religion, utan den har politiska, sociala och ekonomiska orsaker. Ett fredsavtal slöts 1998, och steg för steg har livet i Nordirland normaliserats, även om våldet inte har försvunnit helt. De politiska spänningarna har ökat de senaste åren, inte minst som en följd av Storbritanniens utträde ur EU och de förskjutningar som skett inom nordirländsk politik.

1922 delades den irländska ön; i söder bildades fristaten Irland, medan den nordöstra delen förblev brittisk. Provinsen Nordirland styrdes fram till 1972 av en protestantisk majoritet som diskriminerade den katolska befolkningen. När en fredlig medborgarrättsrörelse i slutet av 1960-talet började kräva lika rättigheter för katoliker möttes deras krav av våld från protestanter som såg sin maktställning hotad.

Nationalister och unionister
I Nordirland talar man idag om unionister, de är i de flesta fall protestanter som vill behålla unionen med Storbritannien, och nationalister, främst katoliker som vill ha ett enat Irland. Mer militanta grupper på den unionistiska sidan kallas ofta för lojalister, medan man på den nationalistiska sidan talar om republikaner. Unionisterna ser sig oftast som britter, medan nationalisterna betraktar sig som irländare. Men det finns en växande grupp som i första hand ser sig som nordirländare.

Varukorg

Totalt 0