IMF
Foto: World bank photo collection/Flickr

IMF

Internationella valutafonden (IMF) är ett mellanstatligt finansorgan som ska verka för stabilitet i den globala ekonomin. IMF övervakar medlemsländernas ekonomier och ger tekniskt stöd samt kortfristiga lån vid akuta kriser. Systerorganisationen Världsbanken ger långsiktigare lån och bistånd för utveckling. Nästan alla länder i världen är medlemmar i IMF.

IMF:s hemsida hittar duhär.

Internationella valutafonden

Fullständigt namn: Internationella valutafonden/International Monetary Fund (IMF)

Grundad: 1944

Högsta ledare: Kristalina Georgieva (bulgar)

Medlemmar: alla medlemsstater i FN utom Kuba, Liechtenstein, Monaco och Nordkorea. Kosovo är medlem i IMF utan att vara FN-medlem.

IMF:s hemsida

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0