Förenta nationerna
Foto: Andrea Izzotti/Shutterstock

Förenta nationerna

FN (Förenta nationerna) grundades år 1945 i syfte att genom samarbete verka för fred samt ekonomisk och social utveckling. Idag hör arbetet med att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling till en av de viktigaste frågorna för organisationen. 

Varukorg

Totalt 0