Emma Rosengren

Emma Rosengren

Forskare

Emma Rosengren är forskare vid Utrikespolitiska Institutets Program för global politik och säkerhet (GPS)

Emmas forskning handlar om genus, nationell identitet och säkerhet i internationella relationer, med särskilt fokus på svensk utrikes- och säkerhetspolitik, historiskt och idag. Som forskare vid programmet för Global politik och säkerhet fokuserar Emma på Finlands och Sveriges relationer med NATO efter det kalla krigets slut.

Emma disputerade i internationella relationer vid Stockholms universitet 2020. Hon har därefter varit verksam som forskare och lärare vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Hon har även varit gästforskare vid Stanford University i USA och är associerad forskare vid Hans Blix Centrum för de internationella relationernas historia vid Stockholms universitet.

Bland Emmas publikationer kan nämnas boken Förnuft, känsla och kärnvapen. Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv (Santérus 2021), artikeln Gendering Sweden’s nuclear renunciation: a historical analysis i tidskriften International Affairs, och bokkapitlet Alva Myrdal and Disarmament in a Man’s World i Alva Myrdal: A Pioneer in Nuclear Disarmament redigerad av Peter Wallensteen och Armend Bekaj (Springer 2022). 

Expertområden
Genus, nationell identitet, kärnvapennedrustning, svensk utrikes- och säkerhetspolitik

Varukorg

Totalt 0