Västmodell i kris – Kampen om idéer i politiken

Idag befinner sig västmodellen i en förtroendekris, hotad av framväxande högernationalistiska krafter och auktoritära regimer.

 I denna skrift redogör författaren för de politiska idéer som utgör grunden för västvärldens liberaldemokratiska samhällen, och institutioner som Nato, EU och FN, och visar på några tänkbara vägar ut ur krisen.

Nr 3 2017, Författare: Ulla Gudmundson

Tips till lärare
Instuderingsfrågor i PDF

Varukorg

Totalt 0