Hoten mot den globala hälsan

Idag lever människor längre än tidigare över hela världen och barnadödligheten minskar liksom den extrema fattigdomen. Men även om framsteg görs så finns det fortfarande flera hot mot den globala hälsan.

Detta nummer av Världspolitikens Dagsfrågor handlar om nya hälsoutmaningar i en ny tid. Skribenterna tar upp de svårigheter som uppstår när allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika, risken för framtida pandemier och de höga siffrorna för mödradödligheten. Samtidigt pågår en positiv utveckling inom det globala hälsobiståndet där förmögna filantroper spelar en allt större roll.

Nr 7-8 2017, Författare: Karin Alfredsson, Lisen Forsberg och Victoria Veres

Tips till lärare
Instuderingsfrågor i PDF

Varukorg

Totalt 0