Syrien i spillror: Vinner Assad?

Inbördeskriget i Syrien har pågått i mer än sex år och hundratusentals människor har dödats eller skadats, miljontals har drivits på flykt.

Enligt författaren Aron Lund har president Bashar al Assad idag ett övertag i kriget och han har inga planer på att lämna över makten. Landet är splittrat och trots pågående fredsprocesser och vapenvilor tycks utsikterna små för en bestående lösning på det långa kriget.

Denna skrift beskriver hur konflikten har utvecklats, går igenom vilka de stridande parterna är och redogör också för omvärldens roll och en möjlig framtid för Syrien.

Nr 5 2017, Författare: Aron Lund

Tips till lärare
Instuderingsfrågor i PDF

Varukorg

Totalt 0