2023 – Utblicks tillbakablick på året som gått
Foto: NASA

2023 – Utblicks tillbakablick på året som gått

Det har varit ett händelserikt år i världen – något 2024 också ser ut att bli. I det här avsnittet av Utblick frågar vi representanter från alla våra program och kunskapscentrum om vad de tycker är det mest signifikanta som hänt under året som gått och vad vi borde hålla koll på under året som kommer.

Medverkande:

Åsa Malmström Rognes, programchef för Asienprogrammet.

Martin Kragh, biträdande centrumchef för Centrum för Östeuropastudier.

Patrik Andersson, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina.

Nicholas Aylott, programchef för Europaprogrammet

Rouzbeh Parsi, programchef vid Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet.

Gunilla Reischl, programchef vid UI:s program för Global politik och säkerhet.

Ola Westerberg, redaktör för UI:s nättidning Utrikesmagasinet.

Programledare och redaktör: Jonas Löfvenberg

Fördjupa dig

142460

Geopolitik – lebensraum, Kjellén och historiens slut

Utblick

Under 1900-talets början formulerade den svenska statsvetaren och politikern Rudolf Kjellén sina tankar om staters organiska natur och behov av att expandera, allt i förhållande till sin plats på kartan och till sina grannar. Han kallade det för ”geopolitik”, en analys som vi använder än i dag och som ännu en gång blivit högaktuell. Men hur står sig den geopolitiska analysen i dag? Vad spelar det för roll vad vi har för utgångspunkt när vi ska beskriva relationerna mellan olika stater? Och kan Kjelléns idéer användas som ursäkt för att invadera sina grannar?

Lyssna här

142462

Starka män och folkvalda autokrater – så försvinner demokratin

Utblick

I sin rapport Democracy report 2023 konstaterar demokratiforskningsinstitutet V-Dem att demokratin i världen minskar. Och att autokratiseringen av länder har ökat kraftigt de senaste tio åren. I flera av fallen är det en karismatisk ledare, vald på demokratisk väg, som driver på nedmonteringen av landets demokratiska system. Men hur går det här till? Varför röstar folk på den som vill öka sin egen makt och splittra samhällen i ett vi och dem?

Lyssna här

Varukorg

Totalt 0