Starka män och folkvalda autokrater – så försvinner demokratin
Foto: AP/Rebecca Blackwell

Starka män och folkvalda autokrater – så försvinner demokratin

I sin rapport Democracy report 2023 konstaterar demokratiforskningsinstitutet V-Dem att demokratin i världen minskar. Och att autokratiseringen av länder har ökat kraftigt de senaste tio åren. I flera av fallen är det en karismatisk ledare, vald på demokratisk väg, som driver på nedmonteringen av landets demokratiska system. Men hur går det här till? Varför röstar folk på den som vill öka sin egen makt och splittra samhällen i ett vi och dem?

Medverkande:

Rouzbeh Parsi, programchef vid Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet på UI. 

Andrés Rivarola Puntigliano, professor i Latinamerikastudier och docent i ekonomisk historia vid Stockholms universiet.

Martin Lundstedt, forskare på demokratiforskningsinstitutet V-Dem vid Göteborgs universitet. 

 

Redaktör och programledare: Jonas Löfvenberg

 

Här hittar du V-Dems rapport Democracy Report 2023.

Fördjupa dig

139907

Populism – folket, eliten och demokratin

Utblick

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. Men hur ska man förhålla sig till det här sättet att agera och tänka? Vad spelar kunskap och ny teknik för roll för populismens tillväxt? Och hur påverkar den egentligen demokratin?

Lyssna här

139909

Kampen mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter – så mobiliserar konservativa och nationalister

Utblick

Frågor om genus, sexuella och reproduktiva rättigheter och om kvinnans plats i samhället används som verktyg för att vinna väljare och skapa opinion. Det är frågor som både kan positionera ett land på den geopolitiska kartan och hjälpa politiker att vinna nationella val. Så hur funkar det här? Och vilka effekter har det här på samhället?

Lyssna här

Varukorg

Totalt 0